Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Fra vore læsere

Fra vore læsere

 Fra vore læsere

Vejret Jeg skriver til jer for at sige tak for temaartiklerne „Hvad er der ved at ske med vejret?“ (8. august 2003) Jeg lagde især mærke til sætningen: „Trods alle de lidelser som katastrofer forårsager, kan de dog udvirke at folk viser deres næste kærlighed og omsorg.“ Vi er hver dag vidne til lidelser i alle mulige afskygninger — og ikke kun i forbindelse med katastrofer. Jeg vil prøve at holde mig for øje at uanset hvad der sker, kan der også være et positivt aspekt ved det.

S.T., Japan

Nødhjælpsarbejde Jeg har læst artiklen „Noget end ikke et voldsomt uvejr kunne skylle bort“. (8. august 2003) Den måde Jehovas Vidner handlede på i de nødsituationer der opstod som følge af naturkatastroferne, fik mig til i endnu højere grad at værdsætte at være en del af denne organisation. Mange tak fordi I udgiver sådanne artikler der hjælper os til at lægge egenskaber for dagen som intet uvejr kan skylle bort.

M.P., Italien

Jeg har personligt oplevet adskillige katastrofer, deriblandt oversvømmelser og jordskælv. I 1989 indtraf der et jordskælv mens jeg gik og forkyndte fra hus til hus. En 14-årig dreng jeg fulgtes med, begyndte at løbe bort i panik. Jeg greb ham i hånden og bad en bøn om at han måtte kunne bevare roen. I løbet af få sekunder var elektriske ledninger faldet ned overalt omkring os. Folk var panikslagne. I mit eget hus var der kommet en meget stor revne i betongulvet. Vi gik dog ud i forkyndelsen igen samme eftermiddag og hjalp andre til at klare situationen. Minderne vældede frem da jeg læste artiklen!

B.S., USA

Mange tak fordi I udgiver opmuntrende artikler som „Noget end ikke et voldsomt uvejr kunne skylle bort“. Jeg kom til at græde da jeg læste den. Det er rigtigt at intet uvejr kan skylle den kærlighed bort som vi har til vore kristne trosfæller, eller den uselviske kærlighed vi har til vores næste.

I.A., Japan

Stofmisbrug Mange tak for temaartiklerne „Stofmisbrug i familien — Hvad kan man stille op?“ (8. april 2003) Jeg har studeret Bibelen med Jehovas Vidner i nogen tid, men har ikke kunnet gøre åndelige fremskridt fordi jeg har dette problem. Ved at læse rammen „Hjælp til at komme ud af stofmisbrug“ blev jeg klar over at det at læse i Bibelen hver dag og følge dens principper vil være en hjælp for mig til at komme videre. Tanken om at Gud virkelig har omsorg for mig, har også virket stærkt på mig.

R.S.A., Brasilien

Stressede børn Jeg vil gerne give udtryk for min taknemmelighed for temaartiklerne „Børn — Bliver de voksne for hurtigt?“ (22. april 2003) Det var lige hvad jeg havde brug for. Som enlig mor og heltidsforkynder har jeg en meget stram timeplan. Jeg spekulerer tit på om jeg er en god mor, og om jeg kræver for meget af min datter. Det er betryggende at vide hvor jeg kan sætte ind. Jeg vil så gerne nyde den tid min datter stadig er barn, og ønsker også at hun selv skal nyde sin barndom. Alle jeres artikler er gode, men især artikler som disse finder jeg opmuntrende.

M.D.E., Mexico

Et barn søger Gud. Jeg er 11 år og har læst artiklen „Jeg vil gerne vide noget mere om Jehova“. (22. april 2003) Jeg var meget glad for at læse at en pige der kun er et år ældre end mig, er interesseret i at lære om Jehova. Nu har jeg lyst til at komme ud og forkynde for andre.

Y.T., Japan