Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Noget der er bedre end reformer

Noget der er bedre end reformer

 Noget der er bedre end reformer

HVIS et træ frembringer dårlig frugt, løser man ikke problemet ved at skære nogle få grene af. Træet skal hugges om, og dets rødder må fjernes. Derefter må man plante et andet træ, et som giver god frugt. — Mattæus 7:16-20.

Af samme grund kan selv samfundsreformatorer med de ædleste motiver kun behandle symptomerne på den uret der sker — korruption, uretfærdighed, fattigdom og udplyndring. Problemets årsag ligger dog meget dybere. Der er brug for en regulær systemændring. Og det er netop hvad Bibelen lover.

Guds rige er en regering i himmelen som vil gøre mere, ja meget mere, end blot at omstrukturere, omforme, reorganisere eller reformere samfundet. Det er en regering som vil indføre en helt ny måde at administrere menneskers anliggender på og forene hele menneskeheden under sit styre. Det er en regering der vil tage sig af områder som uddannelse, arbejde, bolig, ernæring, sundhed og miljø.

Salme 72:12-14 beskriver profetisk hvad den messianske konge vil gøre for menneskene: „Han vil udfri den fattige som råber om hjælp, og den nødstedte og den der ingen hjælper har. Han vil ynkes over den ringe og den fattige, og de fattiges sjæle vil han frelse. Fra undertrykkelse og vold vil han genløse deres sjæl.“

Men hvis samfundet skal være fuldstændig fri for korruption, uretfærdighed og fattigdom, er det afgjort ikke nok at der kommer en anden regering; det er også nødvendigt at befolkningen ændrer sig. Derfor vil Riget give hvert enkelt menneske personlig vejledning om hvordan man lever et lykkeligt, meningsfyldt og tilfredsstillende liv. Bibelen lover at Guds rige vil hjælpe sine jordiske undersåtter til at ændre sig. Hvordan?

Riget vil undervise sine undersåtter i Jehovas veje og på den måde hjælpe dem til at opdyrke tro og kærlighed. (Esajas 11:9) Kærlighed til Gud bevæger hjertet til handling. I det første århundrede mødte Jesus for eksempel Zakæus, en overskatteopkræver der forlangte for meget i skat og stak det overskydende i sin egen lomme. Jesus prøvede ikke at få denne korrupte tjenestemand til at ændre adfærd ved at gøre ham skamfuld. Nej, Zakæus blev hjulpet til at erkende sin fejl og angre. Det der motiverede Zakæus, var nøjagtig kundskab om Guds principper og kærlighed til Gud. Han gjorde bemærkelsesværdige forandringer. — Lukas 19:1-10.

Er dette ikke en bedre løsning på samfundets problemer? En fuldkommen, retfærdig regering der tager sig af menneskers anliggender, kombineret med en personlig motivation hos den enkelte til at ændre sin adfærd. Vil der så være behov for reformer? Nej, ikke længere, for Gud vil have gjort alting nyt. Det som var før, vil være forsvundet. — Åbenbaringen 21:4, 5.

 [Illustrationer på side 10]

Guds rige vil ikke resultere i reformer, men i en fuldstændig forandring

[Illustration på side 11]

Mens Jesus gik på jorden, hjalp han mennesker til at ændre sig