Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Er det virkelig så galt at drikke for meget?

Er det virkelig så galt at drikke for meget?

 Hvad siger Bibelen?

Er det virkelig så galt at drikke for meget?

DEN godmodige fulderik, der får folk til at le, har i årevis været en kendt figur på teater og film. Skønt det kun er tænkt som komedie, genspejler denne form for humor den selvmodsigende holdning mange har til drikkeri — at det er en svaghed, men egentlig også noget harmløst.

I virkelighedens verden er drikkeri selvfølgelig ikke noget at le ad. Verdenssundhedsorganisationen anser alkoholmisbrug for at være en af de største sundhedsfarer på verdensplan. Det forlyder at næst efter tobaksafhængighed er misbrug af alkohol årsag til flere dødsfald og sygdomme end misbrug af noget andet vanedannende rusmiddel, og alene i USA koster det samfundet over 184 milliarder dollars om året.

Trods disse kendsgerninger bagatelliserer mange drikkeri. De er måske nok klar over at et langvarigt misbrug er skadeligt, men de ser ikke noget galt i at gå på druktur en gang imellem. Blandt unge i nogle dele af verden betragtes det som et tegn på at man er trådt ind i de voksnes rækker. Og trods advarsler fra sundhedsorganisationerne er drikkegilder, der defineres som lejligheder hvor man skyller fem eller flere genstande ned lige efter hinanden, blevet mere og mere almindelige i alle aldersgrupper. Forståeligt nok spekulerer mange derfor på om det virkelig er så galt at drikke for meget. Hvad siger Bibelen?

Vin og stærke drikke — gaver fra Gud

Bibelen omtaler flere steder vin og stærke drikke. Kong Salomon skrev: „Gå, spis dit  brød med fryd og drik din vin med et veltilpas hjerte, for den sande Gud har allerede godkendt det du gør.“ (Prædikeren 9:7) Salmisten erkendte at „vin der fryder det dødelige menneskes hjerte“, kommer fra Jehova Gud. (Salme 104:14, 15) Vin er altså en af Jehovas mange gaver til menneskene.

Det er tydeligt at Jesus ikke så noget forkert i at drikke vin. Det første mirakel han udførte, var at forvandle vand til god vin ved en bryllupsfest. (Johannes 2:3-10) Han brugte også vin som et passende symbol på sit blod da han indstiftede Herrens aftensmåltid. (Mattæus 26:27-29) Bibelen nævner desuden vinens medicinske værdi, for apostelen

Paulus opfordrede Timoteus til at ’bruge lidt vin for sin mave’. — 1 Timoteus 5:23; Lukas 10:34.

Nødvendigt at vise mådehold

Læg mærke til at Paulus anbefalede Timoteus kun at drikke „lidt vin“. Bibelen fordømmer al umådeholden brug af alkohol. Det var tilladt de jødiske præster at drikke med måde når de ikke var i tjeneste. Men de måtte ikke drikke alkohol af nogen som helst art mens de udførte deres præstelige pligter. (3 Mosebog 10:8-11) Mange år senere blev de kristne i det første århundrede advaret om at ’drankere ikke skal arve Guds rige’. — 1 Korinther 6:9, 10.

Paulus gav desuden Timoteus vejledning om at de der fører an i den kristne menighed, ikke må være ’fordrukne spektakelmagere’ eller være „forfaldne til megen vin“. * (1 Timoteus 3:3, 8) Ifølge Bibelen skal en „dranker“ der ikke ændrer sind, udelukkes af menigheden. (1 Korinther 5:11-13) Bibelen siger meget træffende at „vinen er en spotter“. (Ordsprogene 20:1) Umådeholdent drikkeri får hæmningerne til at falde, og det svækker dømmekraften.

Hvorfor Guds ord fordømmer drikkeri

Jehova, ’den som lærer os hvad der gavner’, véd at når vi misbruger noget, vil det skade os selv og andre. (Esajas 48:17, 18) Det gælder også i forbindelse med brugen af alkohol. Guds ord spørger: „Hvem har ve? Hvem har ubehag? Hvem har stridigheder? Hvem har bekymring? Hvem har sår uden grund? Hvem har slørede øjne?“ Og svaret lyder: „De der sidder længe over vinen, de der kommer for at prøve den blandede vin.“ — Ordsprogene 23:29, 30.

Under indflydelse af alkohol har folk begået mange tankeløse og uansvarlige handlinger: kørt i spirituspåvirket tilstand til fare for sig selv og andre, flirtet med en andens ægtefælle med alvorlige konsekvenser for de implicerede parter, talt og handlet tåbeligt eller endda perverst. (Ordsprogene 23:33) Alkoholmisbrug er med rette blevet kaldt et af de mest ødelæggende problemer for menneskeheden i dag. Det er derfor ikke så mærkeligt at Jehova advarer os: „Vær ikke blandt dem der drikker sig fulde i vin!“ — Ordsprogene 23:20.

I Galaterne 5:19-21 omtaler apostelen Paulus „kødets gerninger“. Blandt disse er drikketure og sviregilder, og han stiller dem op som en skarp modsætning til Guds ånds frugt. Når man drikker umådeholdent, vil det skade ens forhold til Jehova. Det er derfor indlysende at kristne bør undgå enhver umådeholden brug af alkoholiske drikke.

[Fodnote]

^ par. 12 Eftersom tilsynsmænd og menighedstjenere skal være eksempler for hjorden hvad angår dømmekraft og adfærd, og efter bedste evne følge Jehovas ophøjede normer, må dette krav naturligvis også gælde andre kristne.