Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Søvngæld — et voksende problem?

Søvngæld — et voksende problem?

 Søvngæld — et voksende problem?

MILLIONER af mennesker har i dag en alvorlig „gæld“. Denne gæld kan være stærkt medvirkende til at deres biler bliver smadret og deres karriere lider skade, og den kan faktisk også ødelægge deres ægteskab. Den kan desuden have en skadelig virkning på deres helbred og have indflydelse på længden af deres levetid. Der er tale om et underskud der bidrager til et dårligt immunforsvar så man lettere pådrager sig forskellige infektioner. Den er blevet forbundet med så forskellige sygdomme som diabetes, hjertesygdomme og ekstrem overvægt såvel som andre helbredsproblemer. Alligevel er de fleste der har denne gæld, slet ikke klar over det.

Det vi taler om, er søvngæld der oparbejdes når en person ikke får tilstrækkeligt af den sunde søvn som er nødvendig for at have det godt. Den kan opstå ved at man frivilligt giver afkald på søvn som følge af ens livsstil, eller ved at man på grund af sygdom ikke får den søvn man skal have.

Forskere inden for lægevidenskaben anslår at jordens befolkning hver nat i gennemsnit sover én time mindre end de har behov for. Det lyder måske ikke af så meget, men på verdensplan svarer det til en søvngæld på seks milliarder timer, og man er derfor begyndt at forske mere i de forskellige former for søvnrelaterede sygdomme og den virkning de har på folks livskvalitet.

 Engang betragtede lægeverdenen kronisk søvnløshed som én sygdom, insomni. Men en kommission nedsat af den amerikanske kongres har anerkendt 17 former for søvnforstyrrelser. Under alle omstændigheder har søvnløshed mange årsager og betragtes derfor ofte som et symptom på andre problemer, på samme måde som feber antyder at der er tale om en eller anden form for infektion.

Selv når det kun er lejlighedsvis man berøves sin søvn, kan det få katastrofale følger. Det viser eksemplet med Tom, der er en erfaren lastbilchauffør. Engang væltede han med sin store lastbil så 400 liter koncentreret svovlsyre løb ud på en hovedvej. „Jeg faldt i søvn,“ indrømmer han. En nærmere undersøgelse af dødsulykkerne på to vejstrækninger i USA viste at cirka halvdelen af ulykkerne tilsyneladende skyldtes at chaufførerne var døset hen.

Tænk også på de farer der er forbundet med at arbejde sammen med en søvnig kollega. En australsk forsker ved navn Ann Williamson har sagt: „Efter 17 til 19 timer uden søvn svarede [forsøgspersonernes] reaktionsevne i  nogle forsøg til at de havde en [promille] på 0,5 eller derover.“ Forsøgspersonernes reaktionsevne svarede altså til at de havde en promille der i nogle lande ville have betydet at de ikke måtte køre bil. Eftersom der hvert år på verdensplan sker hundredtusinder af søvnrelaterede trafik- og arbejdsulykker, har det enorme omkostninger for produktiviteten og familien. *

Hvad kan være en medvirkende årsag til at man får en søvngæld? Blandt andet at samfundet i dag kører 24 timer i døgnet alle ugens syv dage. Tidsskriftet USA Today beskriver det som et „kulturelt jordskælv der ændrer den måde vi lever på,“ og nævner desuden „at mange butiksindehavere lader hånt om klokken og tjener penge på at holde åbent hele døgnet“. I mange lande ser folk fjernsyn hele natten eller går på internettet når de burde sove. Dertil kommer psykiske lidelser som ofte indbefatter en angst der forværres af livets stress og jag. Endelig kan nævnes de mange forskellige fysiske sygdomme der kan bidrage til at man får en søvngæld.

Mange læger siger at det er vanskeligt at få patienterne til at tage deres søvngæld alvorligt. En læge har sagt at nogle faktisk betragter kronisk udmattelse som en slags „statussymbol“. Og eftersom deres tilstand ofte forværres gradvis, er de der ikke får tilstrækkeligt med søvn, måske ikke engang klar over at de lider af en alvorlig søvnforstyrrelse. Mange tænker som så: ’Jeg er blot ved at blive gammel.’ Eller de siger: ’Jeg kan bare ikke rigtig fungere fordi tilværelsen er alt for krævende.’ Eller måske siger de: ’Grunden til at jeg altid er træt, er at jeg aldrig får sovet ud.’

Det kan være kompliceret at få afviklet sin søvngæld. Men hvis man forstår hvad det vil sige at have en sund søvncyklus, og har kendskab til symptomerne på søvngæld, kan det motivere en til at foretage de nødvendige forandringer. Det kan redde liv at erkende symptomerne på en alvorlig søvnforstyrrelse.

[Fodnote]

^ par. 7 Man mener at træthed har bidraget til mange af de værste ulykker i det 20. århundrede. Se Vågn op! for 8. februar 2001, side 6.

[Illustration på side 4]

Selv lejlighedsvis søvnmangel kan medføre alvorlige ulykker