Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Krydsogtværs

Krydsogtværs

 Krydsogtværs

Vandret

1. „De [ti konger] vil føre krig mod Lammet, men fordi Lammet er herrers Herre og kongers Konge vil det sejre over dem. Og det vil de . . . og udvalgte og trofaste sammen med ham også“ (Åbenbaringen 17:14)

8. Byen Korinths kæmner som Paulus sender hilsen fra i brevet til Romerne (Romerne 16:23)

9. Samtidig med

11. Ætiopisk eunuk i kong Zedekias’ hus der fik tilladelse til at trække Jeremias op af cisternen (Jeremias 38:7, 10)

12. Ingen mand af præsteslægt hos hvem der var en legemsfejl, eller som led af denne sygdom, måtte nærme sig for at frembære Jehovas ildofre (3 Mosebog 21:20, 21)

14. Navnet på et klippefremspring mellem de pas som Jonatan søgte at gå igennem mod filistrenes forpost (1 Samuel 14:4)

16. Ophøjet værdighed (Daniel 4:30)

17. Det første menneske der blev født på jorden (1 Mosebog 4:1)

20. „Men træet til kundskab om godt og ondt må du . . . spise af, for den dag du spiser af det skal du visselig dø“ (1 Mosebog 2:17)

22. Opsynsmand for guldet, sølvet og redskaberne i Jehovas hus i kong Amazjas regeringstid (2 Krønikebog 25:24)

24. Ord der indgik i Jesu råb til sin Fader da han hang på marterpælen „ved den niende time“ (Mattæus 27:46)

29. Ætiopisk dronning hvis skatmester blev kristen (Apostelgerninger 8:27, 38)

30. For at ydmyge deres fanger førte erobrerne dem ofte af sted „nøgne og . . . og med blottet bagdel“ (Esajas 20:4)

31. Hvad Zidons og Arvads indbyggere gjorde for Tyrus i deres egenskab af sømænd (Ezekiel 27:8)

33. En kristen der gjorde tjeneste for Paulus på hans tredje missionsrejse, og som Paulus sendte fra provinsen Asien til Makedonien (Apostelgerninger 19:22)

34. Hvilken begivenhed i forbindelse med Lammet burde få alle der frygter Gud, til at fryde sig og juble (Åbenbaringen 19:7)

Lodret

1. Mellemstort insekt med en fladtrykt krop der føles glat og fedtet (Joel 1:4)

2. „Jehova vil fælde . . . over folkeslagene“ (Salme 7:8)

3. Hudsygdom som israelitterne ville pådrage sig hvis de var ulydige (5 Mosebog 28:27)

4. Søn af Metusalem og far til Noa (1 Mosebog 5:28, 29)

5. Blandt dem Jesus kurerede, var nogle af disse (Mattæus 4:24)

6. Blandt de ting kong Ezekias skaffede sig til sine husdyr og kvægflokke (2 Krønikebog 32:28)

7. Nogle foretrækker at sætte deres lid til „den . . . rigdom“ frem for til Gud (1 Timoteus 6:17, den danske autoriserede oversættelse, 1948)

9. Blive kold som is

10. Hvad et menneske sammenlignes med i Job 25:6 [To ord]

13. Hvad en ægypter beskyldte Moses for at gøre sig selv til (Apostelgerninger 7:27)

14. En smal vej eller en stald til svin (Salme 27:11)

15. Hvad ilden ikke siger (Ordsprogene 30:16)

18. En datter af hetitten Elon i Kana’an; en af Esaus hustruer. Som sådan var hun „årsag til en bitter ånd hos Isak og Rebekka“ (1 Mosebog 36:2; 26:35)

19. En af Zelofhads fem døtre som fik en arvelod blandt sin fars brødre (Josua 17:3, 4)

21. Spindler. Omtales to gange i Bibelen, begge steder i billedlig betydning (Job 8:14, 15; Esajas 59:5)

23. Kendetegn for hanløver (Salme 104:21)

24. Hvad en hund gør når den drikker (Dommerne 7:5)

25. Profetinde i Israel som på grund af sin opsætsighed mod Moses blev ramt af spedalskhed (4 Mosebog 12:1, 10)

26. Efter at Jesus var blevet døbt, så Johannes „Guds ånd . . . ned som en due og komme over ham“ (Mattæus 3:16)

27. Indgange til et hus eller en by (Apostelgerninger 12:14; Åbenbaringen 21:10, 12)

28. Irettesætte eller tugte (Esajas 54:9)

29. Åndeskabning af høj rang som har særlige opgaver (Ezekiel 10:7)

32. Sænkning i terrænet mellem højereliggende områder (Esajas 40:4)

Løsning på krydsord side 27

 Vandret

1. KALDEDE

8. ERASTUS

9. IMENS

11. EBEDMELEK

12. RINGORM

14. SENE

16. MAJESTÆT

17. KAIN

20. IKKE

22. OBEDEDOM

24. LAMA

29. KANDAKE

30. BARFODEDE

31. ROEDE

33. ERASTUS

34. BRYLLUP

Lodret

1. KAKERLAK

2. DOM

3. EKSEM

4. LEMEK

5. LAMME

6. STALDE

7. USIKRE

9. ISNE

10. EN ORM

13. LEDER

14. STI

15. NOK

18. ADA

19. NOA

21. EDDERKOP

23. MANKE

24. LABBER

25. MIRJAM

26. DALE

27. PORTE

28. REVSE

29. KERUB

32. DAL