Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan kan man bekæmpe forkerte ønsker?

Hvordan kan man bekæmpe forkerte ønsker?

 Hvad siger Bibelen?

Hvordan kan man bekæmpe forkerte ønsker?

„Når jeg gerne vil gøre det rette, ligger det onde mig nær.“ — ROMERNE 7:21.

PAULUS arbejdede efter alt at dømme mere ihærdigt end nogen anden apostel på at opmuntre andre til at følge kristendommens høje normer. (1 Korinther 15:9, 10) Alligevel var han åben og ærlig nok til at komme med ovennævnte indrømmelse. Han oplevede en stadig konflikt mellem sit sind og sine forkerte ønsker. Har du nogen sinde haft det på samme måde som apostelen Paulus? Eftersom vi er ufuldkomne, er der så nogen af os der kan sige sig fri for at have oplevet en indre kamp?

For mange er kampen for at overvinde urette ønsker meget hård. Nogle må bekæmpe et umoralsk seksuelt begær. Andre er slaver af deres hang til hasardspil, tobak, euforiserende stoffer eller alkohol. Hvordan bekæmper vi skadelige tilbøjeligheder og urene ønsker? Hvor kan man hente hjælp? Vil kampen mod de forkerte ønsker nogen sinde høre op?

Kærlighed — nøglen til at modstå forkerte ønsker

Jesus pegede på de to største bud i Moseloven. Det første var dette: „Du skal elske Jehova din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.“ (Mattæus 22:37) Hvis vi elsker Gud som Jesus sagde vi skulle, burde det så ikke være vores største ønske at gøre det han kan godkende? Hvis vi oprigtigt føler sådan, kan det hjælpe os i kampen mod selv de mest rodfæstede forkerte ønsker. Det er ikke bare en idealistisk teori. Hver eneste dag lykkes det for millioner af kristne at  modstå forkerte ønsker. Hvordan kan man opdyrke et så nært forhold til Gud? Ved med dyb taknemmelighed at grunde over hans godhed som den kommer til udtryk i skaberværket, i Bibelen og i den måde hvorpå han tager sig af os som enkeltpersoner. — Salme 116:12, 14; 119:7, 9; Romerne 1:20.

Det næststørste bud Jesus anførte var: „Du skal elske din næste som dig selv.“ (Mattæus 22:39) Apostelen Paulus sagde at kærligheden ’ikke opfører sig uanstændigt’, og at den ’ikke søger sine egne interesser’. En sådan uselvisk kærlighed hjælper os til at undlade at gøre noget der ville såre andre. (1 Korinther 13:4-8) Hvordan kan vi opdyrke denne kærlighed? Ved at vi sætter os i andres sted og er oprigtigt interesseret i deres følelser og i at det skal gå dem godt. — Filipperne 2:4.

Hvor kan man hente hjælp?

Eftersom Gud forstår hvor vanskeligt det er for os at gøre det der er rigtigt, hjælper han os på forskellige måder. Gennem sit skrevne ord, Bibelen, lærer han os at hade det der er ondt, og at opdyrke en sund respekt for ham. (Salme 86:11; 97:10) Bibelen indeholder personskildringer der viser hvor farligt det er at give efter for urette ønsker. Desuden har Jesus lovet at Gud vil give os sin hellige ånd, den største kraft i universet, hvis vi beder om den. (Lukas 11:13) Den kan styrke os i vores beslutning om at gøre det der er rigtigt. Noget andet der kan hjælpe os, er den gensidige støtte og opmuntring vi kan få fra andre kristne som også kæmper mod forkerte ønsker. (Hebræerne 10:24, 25) Denne positive påvirkning kan fortrænge den negative, hvilket er en stor hjælp i kampen for at gøre det rette. (Filipperne 4:8) Men virker det i praksis? Ja, så afgjort!

Tag for eksempel Fidel. I nabolaget var han kendt som alkoholiker. Når han var påvirket af alkohol, røg han, spillede hasard og kom i slagsmål. Da Fidel begyndte at undersøge Bibelen og komme sammen med Jehovas Vidner, hjalp det ham til at overvinde de dårlige vaner. Nu har han et meget bedre familieliv med sin kone og deres to børn.

Men hvad nu hvis man får tilbagefald? Apostelen Johannes var klar over at det kunne ske, og skrev derfor: „Mine småbørn, jeg skriver dette til jer for at I ikke skal begå en synd. Og dog, hvis nogen begår en synd, har vi en hjælper hos Faderen, Jesus Kristus, en retfærdig. Og han er sonoffer for vore synder, og ikke blot for vore men også for hele verdens.“ (1 Johannes 2:1, 2) Ja, Jesu offer dækker over vores synder når vi angrer og oprigtigt stræber efter at gøre forandringer for at behage Gud. I betragtning af denne foranstaltning, er der så grund til at opgive kampen for at gøre det der er ret?

Når kampen mod forkerte ønsker er vundet

Når vi styrker vores kærlighed til Gud og næsten og benytter os af den hjælp Gud giver, er det muligt, selv på nuværende tidspunkt, at vinde kampen mod forkerte ønsker. Desuden forsikrer Guds ord os om at denne kamp ikke vil vare ved. I nær fremtid vil de der gør brug af de åndelige foranstaltninger Gud vil tilvejebringe, opnå fuldstændig helbredelse både fysisk og åndeligt. (Åbenbaringen 21:3-5; 22:1, 2) De vil blive udfriet fra syndens byrde og det som den forårsager, nemlig døden. (Romerne 6:23) De der er indstillet på at føre deres skadelige og urene ønsker ud i livet, vil derimod blive udelukket fra disse velsignelser. — Åbenbaringen 22:15.

Det er en trøst for os at vide at vi ikke skal kæmpe mod de forkerte ønsker for altid. De vil fuldstændig blive fjernet og aldrig komme igen. Hvilken befrielse!