Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvor syg er vores planet?

Hvor syg er vores planet?

 Hvor syg er vores planet?

AF VÅGN OP!-SKRIBENT I FILIPPINERNE

Patientens tilstand er alvorlig. Symptomerne er mange. Han har frygtelig dårlig ånde. Han har høj feber, højere end nogen sinde før. De anstrengelser der gøres for at slå den ned, er til ingen nytte. Man har fundet giftige stoffer i hans legemsvæsker. Når man behandler symptomerne ét sted, dukker der flere op i andre dele af legemet. Hvis det var en almindelig patient, ville lægerne sandsynligvis sige at vedkommende led af en kronisk og dødelig sygdom. Lægerne ville ikke vide hvad de skulle stille op, men blot sørge for at patienten fik det så behageligt som muligt indtil sin død.

PATIENTEN her er dog ikke et menneske. Det er vores hjem, Jorden. Ovennævnte scenarie illustrerer meget rammende hvad der er ved at ske med vores klode. Forurenet luft, global opvarmning samt giftaffald og forurenet vand er bare nogle få af de dårligdomme som vores alvorligt syge planet kæmper med. I lighed med de førnævnte læger er eksperterne i et dilemma med hensyn til hvad man kan stille op.

Medierne henleder jævnlig vores opmærksomhed på Jordens dårlige tilstand med overskrifter som: „Dynamitfiskeri forvandler havbunden til en slagmark,“ „En milliard asiater i fare for at tørste om 24 år,“ „Global handel med fyrre millioner tons giftaffald årlig,“ „Næsten to tredjedele af Japans 1800 brønde er forurenet med giftige stoffer,“ „Ozonhullet over Antarktis — tilbage og tiltagende.“

Nogle bliver efterhånden vænnet til de mange nyheder om det truede miljø og tænker måske at det ikke er noget at bekymre sig om så længe det ikke går ud over dem selv. Men hvad enten vi erkender det eller ej, går masseødelæggelsen af Jordens miljø ud over langt de fleste mennesker. Eftersom forureningen af kloden nu er så omsiggribende, berører den højst sandsynligt allerede mere end ét område af vores liv. Derfor bør jordklodens tilstand og overlevelse være noget der ligger os på sinde. For hvor skal vi ellers bo?

Hvor omfattende er problemet egentlig? Hvor syg er Jorden? Hvordan er vi berørt? Lad os se på blot nogle få faktorer der hjælper os til at forstå hvorfor vores Jord ikke kun er en smule utilpas, men alvorligt syg.

HAVENE: I store havområder forekommer der overfiskning. I en rapport udgivet af FN’s miljøprogram står der: „På 70 procent af fiskepladserne er overfiskningen så alvorlig at formeringen ikke, eller kun lige, kan følge med.“ Bestanden af for eksempel torsk, kulmuler, kuller og rødspætter i Nordatlanten faldt med hele 95 procent mellem 1989 og 1994. Hvis dette fortsætter, hvad vil det så betyde for de millioner af mennesker der er afhængige af havet som deres hovednæringskilde?

Derudover skønnes det at mellem 20 og 40 millioner tons fisk og havdyr hvert år fanges, blot for at blive kastet ud igen — oftest som sårede eller døde. Hvorfor? Fordi de utilsigtet er blevet fanget sammen med hovedfangsten.

 SKOVENE: Skovrydning har mange negative sider. Når der er færre træer, hæmmes Jordens evne til at optage kuldioxid, og dette siges at være årsagen til den globale opvarmning. Visse plantearter som er en potentiel kilde til livreddende lægemidler, vil forsvinde. Ikke desto mindre fortsætter ødelæggelsen af skovene med uformindsket styrke. Faktisk er skovrydningen i de senere år taget til. Nogle eksperter mener at de tropiske regnskove måske vil forsvinde inden for 20 år hvis dette fortsætter.

GIFTAFFALD: At man ansvarsløst skaffer sig af med farlige stoffer på landjorden og i havet, er et alvorligt problem som kan gøre stor skade. Radioaktivt affald, tungmetaller og biprodukter fra plasticproduktionen er blandt de ting der kan forårsage abnormiteter, sygdom og død hos mennesker og dyr.

KEMIKALIER: I løbet af de sidste hundrede år har man taget knap 100.000 nye kemikalier i brug. Disse kemikalier finder vej til luften, jorden, vandet og maden. Det er forholdsvis få af dem der er blevet testet for deres virkning på mennesker. Men blandt dem der er blevet undersøgt, har et betydeligt antal vist sig at forårsage kræft eller andre sygdomme.

Der er mange flere miljøtrusler: luftforurening, ubehandlet spildevand, syreregn, mangel på rent vand. De få eksempler som allerede er nævnt, er tilstrækkelige til at vise at Jorden virkelig er syg. Kan patienten reddes, eller er tilstanden håbløs?