Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Olien og vores hverdag

Olien og vores hverdag

 Olien og vores hverdag

HAR du nogen sinde tænkt over hvordan tilværelsen ville være hvis vi ikke havde olie og olieprodukter? Vi bruger smøreolie til at mindske friktion og slitage på bevægelige dele i motorkøretøjer, cykler, barnevogne og andre indretninger. Men det er jo langtfra alt.

Som bekendt bliver også brændstof til fly, køretøjer og varmesystemer fremstillet af olie. Og mange typer kosmetik, maling, tryksværte, lægemidler, gødning og plastic foruden et utal af andre varer indeholder olieprodukter. Vores dagligdag ville forme sig væsentligt anderledes hvis vi ikke havde olie. Ikke overraskende siger et opslagsværk at olie ’måske har flere anvendelsesmuligheder end noget andet stof i verden’. Hvor får vi olien fra? Hvordan udvindes den? Hvor længe har mennesker anvendt olie?

Bibelen oplyser at Noa, der levede over to tusind år før Kristus, på Guds befaling byggede et kæmpemæssigt fartøj og gjorde det vandtæt med tjære, som muligvis var en oliesubstans. (1 Mosebog 6:14) Babylonierne benyttede oliebaseret asfalt som mørtel mellem brændte teglsten, ægypterne brugte olieprodukter til balsamering, og i nogle kulturer brugte man dem i medikamenter.

Hvem kunne have forestillet sig at dette stof ville få så stor betydning for nutidens samfund? Den industrialiserede civilisation er som bekendt helt afhængig af olie.

Den hovedrolle olien spiller i dag, tog sin begyndelse i en birolle som belysningsolie. Helt tilbage i 1400-tallet brugte man olie fra jordoverfladen til belysning i Baku, der i dag er Aserbajdsjans hovedstad. I 1650 begyndte rumænerne at udvinde olie fra reservoirer lige under jordoverfladen og anvende petroleum som lampeolie. Allerede midt i 1800-tallet blomstrede olieindustrien i Rumænien og flere andre østeuropæiske lande.

I USA var det også efterspørgselen efter et velegnet belysningsmiddel der i 1800-tallet vakte nogle forretningsfolks interesse for jordolie. De konkluderede korrekt at de kun kunne dække markedets behov for petroleum ved at bore efter olie. I 1859 blev der foretaget en vellykket boring i Pennsylvania, og det udløste en oliefeber. Hvad førte det med sig?

[Ramme på side 3]

HVAD ER OLIE?

Jordolie er en tyktflydende, brændbar, gullig til sort blanding af karbonhydrider, der kan optræde i form af gas, væske og fast substans, og som forekommer naturligt under jordoverfladen. Den kan adskilles i fraktioner, for eksempel gas, benzin, nafta, kerosin, fyringsolie, smøreolie, paraffin og bitumen. Desuden indgår olie i en lang række andre produkter.