Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Olien — Vil den en dag slippe op?

Olien — Vil den en dag slippe op?

 Olien — Vil den en dag slippe op?

„Uden [energi] ruller industriens hjul ikke . . . Man ville ikke kunne fremstille biler, lastbiler, tog, skibe og fly . . . Uden energi ville husene være kolde og mørke, og det ville være umuligt at tilberede varm mad. . . . Uden energiressourcer ville vi bogstavelig talt være tilbage i stenalderen.“ — Fra „U.S. Geological Survey World Petroleum Assessment 2000“.

ENERGIEKSPERTER mener at oliereserverne før eller siden er udtømt. Det anslås at de rækker til yderligere 63 til 95 år. Man er allerede begyndt at udnytte andre energikilder, for eksempel solenergi, vindenergi, bølgekraft, vandkraft og varmeenergi fra havbunden. Men produktionen og distributionen af denne vedvarende energi er stadig behæftet med problemer.

Fremtiden tegner afgjort dyster hvis man satser på først at gå over til vedvarende energi når man har udtømt de midlertidige energikilder. Olieselskaberne er opsat på at få mest muligt ud af den resterende tid inden reserverne slipper op. Desværre er der al grund til at tro at de problemer for samfundet og miljøet som olien fremkalder, vil bestå lige så længe. Som bekendt er problemets kerne ikke olien i sig selv. Det er menneskets grådighed og magtbegær der har givet olien et dårligt rygte.

Men glædeligvis afhænger oliens — og alle andre energikilders — fremtid ikke af nationerne. I sidste instans disponerer jordens Skaber og Beskytter, Jehova Gud, over dem. Han har lovet at han snart vil afhjælpe ethvert samfundsproblem og miljøproblem som skyldes brug og misbrug af klodens ressourcer. (Åbenbaringen 4:11) Bibelen viser at den tid er nær da Gud vil „ødelægge dem der ødelægger jorden“. Under hans retfærdige styre vil der blive indført „en ny himmel og en ny jord“, nemlig en verden uden selvisk udnyttelse og uretfærdighed, en verden hvor jordens ressourcer vil blive brugt til gavn for alle der adlyder ham. — Åbenbaringen 11:18; 21:1-4.

[Illustrationer på side 12]

Solfangere og vindmøller er eksempler på alternative energikilder