Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Vi betragter verden

Vi betragter verden

Vi betragter verden

Faren ved at gøre mere end én ting ad gangen

At forsøge at gøre mere end én ting ad gangen „kan faktisk gøre én mindre effektiv og, ja, dummere,“ oplyser The Wall Street Journal. „Alt i alt kan det tage længere tid at prøve at udføre to eller tre ting samtidig, eller meget hurtigt efter hinanden, end at udføre dem én ad gangen, og det kan bevirke at man har mindre hjernekapacitet til at udføre den enkelte opgave.“ Af advarselssignaler kan nævnes forringet korttidshukommelse (som det at glemme hvad man lige har sagt eller gjort), svingende opmærksomhed, manglende koncentrationsevne, symptomer på stress (som for eksempel stakåndethed) og kommunikationsproblemer. Effektiviteten mindskes især når det er den samme del af hjernen der skal bruges til at udføre opgaverne, som for eksempel når man både taler i telefon og lytter til et barn der kalder fra et andet værelse. Når man kører bil, er det særlig farligt at gøre mere end én ting ad gangen. At spise og drikke, række ud efter et eller andet, være dybt engageret i en samtale med en passager eller med en i telefonen, lægge makeup eller bare at indstille radioen kan et kort øjeblik distrahere en og resultere i en ulykke.

Rusk aldrig et spædbarn!

Rusker man et spædbarn, fremkalder man en piskesmældsbevægelse der „kan forårsage blødninger inde i hovedet og et øget tryk på hjernen, hvilket kan give hjerneskader,“ skriver avisen Toronto Star. Et spædbarns muskler er ikke fuldt udviklede og hjernevævet er yderst sårbart. Derfor „kan det medføre livsvarige skader at ruske et spædbarn i blot et par sekunder. Blandt de mulige skader kan nævnes opsvulmning og beskadigelse af hjernevævet, spastisk lammelse, mental retardering, forsinket udvikling, blindhed, nedsat hørelse, lammelse og død.“ Dr. James King, som er børnelæge ved Children’s Hospital of Eastern Ontario, har undersøgt følgerne af at ruske spædbørn. Han siger at folk har brug for at blive oplyst om dette, for i mange tilfælde kan skaderne ikke ses lige med det samme, og forældrene får måske den besked at der er tale om influenza eller en anden virussygdom. „Budskabet om at man aldrig må ruske et spædbarn, bør lyde højt og tydeligt,“ siger Dr. James King. „Det er yderst vigtigt at nybagte forældre ved dette.“

Ikke interesserede i religion

„I [japanernes] kamp for at klare de nuværende dystre forhold søger de tilsyneladende ikke efter religiøse svar på deres spørgsmål,“ rapporterer avisen IHT Asahi Shimbun. På spørgsmålet: „Har du, eller er du interesseret i, en bestemt religion eller tro?“ svarede kun 13 procent af både mænd og kvinder ja. Ni procent af mændene og ti procent af kvinderne svarede at de „til en vis grad“ var interesserede i religion. „Det er især bemærkelsesværdigt at der blandt kvinder i 20’erne, hvoriblandt kun seks procent svarede bekræftende, er meget lidt interesse for religion,“ tilføjer avisen. Ifølge avisens årlige undersøgelse siger 77 procent af mændene og 76 procent af kvinderne i Japan at de slet ikke er interesserede i religion eller i en eller anden form for tro. Japanernes interesse for religion er faldet med næsten 50 procent sammenlignet med en lignende undersøgelse fra 1978. Det var for det meste de ældre der hævdede at de havde en vis interesse for religion, især dem over 60 år.

Depression har forbindelse med andre sygdomme

„Verdenssundhedsorganisationen forudsiger at depression, næst efter hjertesygdom, vil være den største årsag til invaliditet i 2020,“ oplyser U.S.News & World Report. Der er en voksende tendens til at dette alvorlige sundhedsproblem ikke længere anses for „kun at være af psykisk art“. Philip Gold, leder af klinisk neuroendokrinologisk afdeling ved det nationale institut for mentalhygiejne, siger at „depression i virkeligheden er den eneste systemiske sygdom der påvirker — og komplicerer — næsten alle andre sygdomme“. Depression kan endda fremprovokere hjertesygdomme og sukkersyge. Ifølge artiklen viser forskningen at folk med depression „har en mindre smidig hjertemuskulatur, som har svært ved at tilpasse sig kroppens skiftende behov for blod og ilt“. Hos folk der er deprimerede, er det desuden sådan at „hjernen udsender signaler om at den har brug for mere energi. Det kan sætte gang i produktionen af kortisol og dermed forøge blodsukkeret.“ Depression er også blevet kædet sammen med knogleskørhed og kræft. Man undersøger i øjeblikket om man hos depressive patienter som lider af knogleskørhed eller kræft, kan ændre udfaldet af disse sygdomme ved at behandle patienternes depression.

Ægteskabet og hjertet

„Forskning har vist at kendskab til kvaliteten af en persons ægteskab kan være en hjælp til at forudsige hvor godt vedkommende vil komme sig efter en hjerteoperation,“ skriver Londonavisen The Daily Telegraph. Ifølge Dr. James Coyne, fra University of Pennsylvania i USA, kan et godt ægteskab motivere en patient til at kæmpe for at genvinde sit gode helbred, men „et dårligt ægteskab kan være værre for en patient end slet ikke at være gift“. Dr. James Coyne og hans hold optog nogle ægtepars uoverensstemmelser i hjemmet på videobånd. Det viste sig at risikoen for at dø inden for de næste fire år var næsten dobbelt så stor for de hjertepatienter der var negative over for deres ægtefælle, som for dem der reagerede mere positivt. Dr. Linda Waite, der er professor i sociologi ved University of Chicago, konkluderer at et godt ægteskab kan „sidestilles med at få en sund kost, dyrke motion eller være ikkeryger“.

„Violintræet“ truet af udryddelse

„For at kunne fremstille violinbuer af høj kvalitet har man brug for en speciel træsort — men denne træsort er ved at blive en sjældenhed,“ oplyser det tyske videnskabelige tidsskrift natur & kosmos. Selve træet kaldes Caesalpinia echinata, også kendt som Fernambuktræet eller pau brasil. Dets naturlige voksested er i skovene ved Brasiliens kyst. Men disse skove svinder hurtigt ind eftersom man rydder dem for at få mere jord til landbrug. Træerne dækker nu et område på kun 4 procent af det oprindelige, og træet er på listen over truede arter. Desuden er det udelukkende træer som er 20 år eller ældre, der producerer det gule eller rødbrune kerneved som er velegnet til violinbuer. Artiklen siger at der ifølge buemager Thomas Gerbeth ikke findes et lignende produkt som kan bruges i stedet, da „syntetiske materialer endnu ikke har opnået samme høje kvalitet“. Buemagere såvel som musikere gør nu hvad de kan for at sikre bevarelsen af deres „violintræ“.

En plage som ikke er forsvundet

„Ifølge tal fra Verdenssundhedsorganisationen har man i løbet af 2002 på verdensplan konstateret mere end 700.000 nye tilfælde af spedalskhed,“ skriver den spanske avis El País. Lige siden Bibelens tid har spedalskhed været en frygtet sygdom. Men nutidens form for spedalskhed kan kureres. Faktisk er over 12 millioner mennesker blevet helbredt for spedalskhed igennem de sidste 20 år. Men „vi kan endnu ikke gå ud fra at spedalskhed er noget der hører fortiden til,“ siger forskeren Jeanette Farrell. Det er ikke lykkedes sundhedsmyndighederne at udrydde spedalskhed, og der forekommer jævnligt nye tilfælde. Sygdommen er mest udbredt i Brasilien, Indien, Madagaskar, Mocambique, Myanmar og Nepal. Med den nylige kortlægning af menneskets genom håber videnskabsmænd at finde en effektiv vaccine.

Alarmerende skæv fordeling af kønnene i Kina

’Ifølge Kinas femte nationale folketælling er forholdstallet mellem drenge- og pigefødsler nu 116,9:100, sammenlignet med 113,8:100 i 1990,’ skriver tidsskriftet China Today. „Begge tal afviger meget fra det internationale forholdstal på 105:100 og viser at den allerede alarmerende skæve fordeling af kønnene i Kina bliver værre.“ Man forudser at omkring 50 millioner kinesiske mænd ikke vil kunne finde en ægtefælle når de kommer i den giftefærdige alder. Artiklen tilføjer: „Zheng Zizhen, leder af instituttet for sociologi og demografi i provinsen Guangdong, er blevet citeret for at have sagt at denne langvarige abnormitet i forholdstallet mellem drenge- og pigefødsler, vil påvirke Kinas befolkning, samfundsstruktur og moralnormer i negativ retning.“