Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Krydsogtværs

Krydsogtværs

 Krydsogtværs

Vandret

1. Hav på hvilket Paulus tilbragte 14 urolige døgn (Apostelgerninger 27:27)

9. Dyrene som hyrden samler med sin arm (Esajas 40:11)

11. Hvis det er dårligt, ødelægger det gode vaner (1 Korinther 15:33)

14. Dommer i Israel som især blev kendt for sit løfte om at ofre det første der kom ham i møde efter sejren over ammonitterne (Dommerne 11:30, 31)

16. Følelse der „hviler i tåbers favn“ (Prædikeren 7:9)

19. Stærk varme som ukontrolleret kan være meget ødelæggende (Jakob 3:5)

20. Land der sandsynligvis betegner området omkring Indus og dens bifloder (Ester 1:1)

22. En dag Gud havde sat til side til hvile fra det almindelige arbejde; givet som et tegn mellem Jehova og israelitterne (2 Mosebog 31:15-17)

24. Besidde (Prædikeren 7:23)

25. Romersk provins i det indre af det der nu kaldes Lilleasien (1 Korinther 16:1)

27. Forfader til en stor slægt der vendte tilbage til Jerusalem sammen med Zerubbabel i 537 f.v.t. (Nehemias 10:14)

30. Ord brugt af sjuhitten Bildad som et udtryk for menneskets ringhed (Job 25:6)

33. Afkom af et af de mest udbredte husdyr på Bibelens tid; tjente også som offerdyr (3 Mosebog 5:6)

36. Stamme hvoraf en stor del var kejthåndet; dygtige slyngekastere (Dommerne 19:16; 20:16)

Lodret

2. Det var i en sådan at Josef fik at vide at Maria skulle føde Jesus (Mattæus 1:20, 21)

3. „Det er ikke godt for mennesket at være . . .“ (1 Mosebog 2:18)

4. Landområde (Markus 5:17)

5. Hønsefugl nævnt i forbindelse med at Peter fornægtede Jesus (Lukas 22:60)

6. Nummereret tekstafsnit på en eller flere sætninger i et kapitel, for eksempel i Bibelen

7. En sådan byggede Babylons konge, Nebukadnezar, omkring Jerusalem i kong Zedekias’ niende regeringsår (2 Kongebog 25:1)

8. Hvad en udtalelse kan være (Daniel 8:23)

10. Om Jehova siges der: „Han bliver ikke træt eller . . .“ (Esajas 40:28)

12. Job erkendte sin lidenhed ved at indrømme at han var dannet af dette materiale (Job 10:9)

13. Hvem var indirekte skyld i at sønnernes tænder blev ømme? (Ezekiel 18:2)

15. Overvægtig (Dommerne 3:17)

17. Hvad de der betragtede den stolte handelsby Tyrus, ville gøre når de så hvad der var sket med byen (Ezekiel 27:35)

18. Forkortelse for elektronisk databehandling

19. Forkortelse for Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum (Johannes 19:19, 20)

21. Pigenavn

23. Rummål der svarer til 22 liter (Ezekiel 45:14)

26. Ældre udtryk for at den efterfølgende sætning giver en begrundelse (Jeremias 1:6, da. aut. 1931)

28. Et dyr som Salomons flåde sandsynligvis hjembragte fra Indien eller Sri Lanka (1 Kongebog 10:22)

29. Navnet på to af Jesu forfædre på mødrene side (Lukas 3:24, 28)

31. Periode som Paulus ’tilbragte i dybet’ (2 Korinther 11:25)

32. En efterkommer af Levi som gjorde oprør mod Moses og Aron under ørkenvandringen (4 Mosebog 16:12-16)

34. Kvinde som en mand er gift med (Job 2:9)

35. Israelitisk ypperstepræst som ærede sine sønner mere end han ærede Jehova (1 Samuel 2:27, 29)

 Løsning på krydsord side 22

Løsninger vandret

1. ADRIATERHAVET

9. LAMMENE

11. SELSKAB

14. JEFTA

16. ÆRGRELSE

19. ILD

20. INDIEN

22. SABBAT

24. EJE

25. GALATIEN

27. ZATTU

30. MADDIKE

33. GEDEKID

36. BENJAMINITTER

Løsninger lodret

2. DRØM

3. ALENE

4. EGN

5. HANE

6. VERS

7. BELEJRINGSMUR

8. DOBBELTBUNDET

10. MAT

12. LER

13. FÆDRENE

15. FED

17. GYSE

18. EDB

19. INRI

21. IDA

23. BAT

26. THI

28. ABE

29. MELKI

31. DØGN

32. KORA

34. KONE

35. ELI