Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Krisen vil blive løst

Krisen vil blive løst

 Krisen vil blive løst

„UDENFORSTÅENDE som betragter landmændenes situation, kan undre sig over at nogen har lyst til at fortsætte inden for det erhverv,“ siger Rodney, en tredjegenerations landmand. Ikke desto mindre bliver millioner af mennesker i hele verden ved med at drive landbrug. I nogle udviklingslande hvor der ikke er meget arbejde at få, kan landbrug i det mindste give en familie mad på bordet.

For mange familier er det at drive landbrug dog ikke kun et levebrød, men også en livsform. At så mange mennesker fortsat driver landbrug trods tørke, sygdomme, svære økonomiske tider og andre kriser, er netop et bevis på deres ukuelighed og deres kærlighed til livet på landet. Før vi kommer ind på løsningen på krisen inden for landbruget, kan vi se nærmere på hvordan nogle landmænd er blevet hjulpet til at klare skærene.

Hvordan nogle tackler situationen

Landbrug er forbundet med mange uundgåelige problemer. Det er en kendsgerning at der er ting man ikke er herre over, som for eksempel vejret eller økonomien. „For mange landmænd er det en barsk lektion at opdage at hårdt arbejde ikke altid giver det ønskede resultat,“ forlyder det i en rapport fra et universitet i North Carolina. „Den arbejdsmoral som er en indgroet del af enhver landmands liv, fører ikke altid til det udbytte han forventer. For alle landmænd gælder det at der er visse omstændigheder og faktorer som ligger uden for deres kontrol.“ En ældre landmand beskriver hvordan det er lykkedes ham at bevare glæden. Han siger: „Jeg har bare lært at samarbejde med det uundgåelige.“

Et gammelt ordsprog siger: „Den der holder øje med vinden, kommer ikke til at så; og den der ser på skyerne, kommer ikke til at høste.“ (Prædikeren 11:4) Usikkerhed  og ubeslutsomhed kan gøre én handlingslammet. At erstatte negative tanker med positive handlinger kan reducere unødigt stress.

Det kan også være gavnligt med sund kost, tilstrækkelig hvile og motion. Online-bladet The Western Producer siger at landmænd der passer på deres helbred, „træffer bedre beslutninger“. En landmand ved navn Eugene og hans kone, Candace, siger til Vågn op!: „Tilstrækkelig hvile hjælper os til at klare stress. Når vi er udhvilede, er det som om problemerne er mindre og lettere at løse. Det er også vigtigt at få en sund kost og at indtage den sammen med familien.“ Dette råd harmonerer med Bibelens ord: „Hvert menneske bør spise og drikke og nyde godt af al sin møje. Det er Guds gave.“ — Prædikeren 3:13.

Omsorg for familien

En landmand siger til Vågn op!: „Mange landmandsfamilier har været nødt til at tage ekstraarbejde for at klare sig. Formålet er jo at lette et økonomisk pres, men ekstraarbejde kan medføre belastninger på familiefronten. Nogle der engang var nært knyttet til hinanden som familie, er nu vokset fra  hinanden.“ Hvad kan man gøre i familien for at undgå at sådan noget sker?

For cirka 2700 år siden fik familieoverhoveder denne formaning: „Gør dit arbejde færdigt udendørs, og drag omsorg for det der skal gøres på marken; bagefter kan du så bygge dit hus [eller: opbygge din husstand].“ (Ordsprogene 24:27) Randy, som er far og fjerdegenerations landmand, siger: „Det er absolut nødvendigt at tage sig tid til familien. Hver enkelt i familien har brug for kærlighed og støtte. Venlige ord og handlinger får alle til at føle sig elskede og værdsatte.“

Især børn har brug for omsorg når der sker drastiske forandringer. Det tab børn føler når familien har mistet sin gård, er blevet sammenlignet med det som børn føler når deres forældre bliver skilt eller dør. De har brug for at vide at det ikke var deres skyld, og at familien vil holde sammen.

Hvordan andre kan hjælpe

Overbebyrdede landmænd begynder måske at holde sig for sig selv og endda at undgå at have kontakt med nære venner. (Ordsprogene 18:1) Men det er netop i vanskelige tider at man har brug for andres støtte og hjælp.

Har du venner eller naboer som har problemer på grund af landbrugskrisen? Blot det at du viser empati, kan være til opmuntring for dem. En landmand som hedder Ron, siger: „Det at vores venner forstår hvilken svær situation vi befinder os i, er en trøst i sig selv.“ Tag derfor initiativet til at besøge venner der er kommet i vanskeligheder, og lyt til dem når de giver udtryk for deres følelser.

Jack er en af dem der har været glad for at få sådanne besøg. Han fortæller: „Jeg mindes med glæde de gange mine venner aflagde mig et opmuntrende besøg fordi de havde lagt mærke til at jeg var stresset og overbebyrdet.“ Man behøver ikke at vide en hel masse om landbrug for at være til støtte og hjælp. Rodney, der er citeret i indledningen, siger: „Alene bevidstheden om at mine venner forstår at jeg har en stor arbejdsbyrde, giver mig styrke og lyst til at gøre hvad jeg kan.“ Det minder os om det bibelske ordsprog: „En ven viser kærlighed til hver en tid og er en broder som er født med henblik på trængselen.“ — Ordsprogene 17:17.

En varig løsning

De svære tider inden for landbruget er blot ét af mange vidnesbyrd om at mennesket ikke formår at forvalte jorden og dens ressourcer på en god måde. Profeten Jeremias siger: „Jeg ved, Jehova, at menneskets vej ikke står til ham selv. Det står ikke til en mand der vandrer, at styre sine skridt.“ (Jeremias 10:23) Vi mennesker har tydeligvis brug for Guds hjælp. Og vi kan have tillid til at denne hjælp er på vej.

Bibelen oplyser: „Jehova Gud [tog] mennesket og satte ham i Edens have til at dyrke den og tage sig af den.“ (1 Mosebog 2:15) Det var faktisk denne befaling fra Skaberen der satte mennesket i gang med at dyrke landbrug. Århundreder senere førte Gud sit folk, israelitterne, ind i Kana’ans land. Bibelens inspirerede beretning siger om dette land: „Af regnen fra himmelen drikker det vand; et land som Jehova din Gud har omsorg for. Jehova din Guds øjne hviler til stadighed på det, fra årets begyndelse til årets slutning.“ (5 Mosebog 11:11, 12) Jehova gav også folket love der beskyttede det forjættede land mod at blive udpint. For eksempel skulle israelitterne lade deres marker, vingårde og olivenlunde ligge brak hvert syvende år. (2 Mosebog 23:10, 11) På den måde sikrede man sig at landet fortsatte med at være frugtbart.

Vi kan have tillid til at jorden under Guds riges styre — en himmelsk regering med Jesus Kristus som overhoved — vil være frugtbar i et hidtil uset omfang. (Esajas 35:1-7) Mens Jesus var på jorden, viste han at han havde magt over de naturkræfter der har indflydelse på landbruget. (Markus 4:37-41) Salme 72 beskriver hvordan der vil være når han udøver denne magt for at restituere jorden og helbrede dens indbyggere. Vi får denne forsikring: „Der vil være en overflod af korn på jorden; på bjergenes top vil det bugne. Som Libanon bliver hans frugt, og fra byen blomstrer de som jordens planter.“ (Salme 72:16) I denne lovede nye verden vil Guds folk fyldt med glæde kunne høste bugnende afgrøder.

[Tekstcitat på side 9]

„For mange landmænd er det en barsk lektion at opdage at hårdt arbejde ikke altid giver det ønskede resultat“

[Illustrationer på side 10]

Familier klarer sig bedre når de tilgodeser den enkeltes følelsesmæssige og åndelige behov

[Illustration på side 10]

Under Guds styre vil jorden producere føde i overflod

[Kildeangivelse på side 9]

Garo Nalbandian