Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

En ulykke til søs blev en katastrofe på land

En ulykke til søs blev en katastrofe på land

 En ulykke til søs blev en katastrofe på land

AF VÅGN OP!-SKRIBENT I SPANIEN

DER var høj sø da olietankeren Prestige den 13. november 2002 fik en læk. Ulykken udviklede sig til en økologisk og økonomisk katastrofe. Man forsøgte at redde skibet, men det mislykkedes, og seks dage senere, da tankeren efterhånden havde lækket næsten 20.000 tons olie, forliste den cirka 200 kilometer ud for den spanske kyst. Skibet brækkede i to stykker og sank.

Da tankeren gik ned, var der 50.000 tons olie i lasten, og skroget fortsatte med daglig at lække 125 tons. Der dannedes nye ansamlinger som ubønhørligt flød ind mod kysten. Den tunge brændselsolie var tyktflydende og giftig, og det fik særlig tragiske konsekvenser for miljøet.

Mange af de frivillige der rensede strande, kunne ikke klare dampene. Desuden blev brændselsolien til en skvulpende tjærepøl der klistrede til klipperne som sort tyggegummi. „Det er en af de værste oliepletter i historien,“ lød det beklagende fra Michel Girin, leder af centret for forskning, udvikling og dokumentation af vandforureningsulykker.

En heltemodig indsats

Hundreder af fiskere sejlede i adskillige uger ud på havet for at opsamle olien der var en trussel mod deres levebrød. Fiskerne kæmpede en indædt kamp mod olien inden den ødelagde en af verdens rigeste fiskebanker og gjorde strandene sorte. Nogle mænd tog klumper af det fedtede olieslam op af vandet med de bare hænder. „Det var et hestearbejde, men vi der sejlede i små både, havde ikke andre muligheder,“ forklarede Antonio, en lokal fisker.

Samtidig med at fiskerne sled i det for at indsamle olien ude på havet, arbejdede tusinder af frivillige fra hele Spanien med at rense strandene. De bar masker og havde hvide engangsbeskyttelsesdragter på der fik dem til at ligne soldater i en biologisk krig. Men deres opgave  bestod i møjsommeligt at skovle olien op i spande så den kunne bæres væk. Nogle af de frivillige brugte deres hænder, ligesom fiskerne, til at fjerne olien fra de forurenede strande.

Tragiske konsekvenser

„Jeg troede jeg skulle dø af sorg da jeg første gang så de sorte bølger slå mod kajen i Muxía,“ siger Rafael Mouzo, som er borgmester i byen Corcubión i det nordlige Galicien, hvor kysten blev ramt. „Olieudslippet har været et hårdt økonomisk slag for utrolig mange i vores by.“

Desværre blev Spaniens nye, smukke nationalpark, Las Islas Atlánticas (de atlantiske øer), hårdest ramt af en af oliepletterne. Store kolonier af havfugle lå på rede på disse fem førhen så uspolerede øer ud for Galiciens kyst. Kontinentalsoklen i dette øområde var levested for usædvanlig mange forskellige arter af havdyr.

I begyndelsen af december var 95 procent af nationalparkens kystlinje blevet forurenet. Omkring 100.000 fugle ville ifølge ornitologer blive berørt af katastrofen. Nogle dykkere lagde mærke til at der på havbunden var store klumper af størknet olie som vuggede frem og tilbage og var til stor skade for havets sårbare økosystem.

Jay Holcomb, som oprettede en redningsstation for fugle, sagde: „Normalt dør fuglene enten af kulde eller ved drukning. Olien trænger ind i fjerene og ødelægger deres vandafvisende og isolerende egenskaber. Desuden bliver fuglene trukket ned under vandet af den tunge olie, på samme måde som vådt tøj kan trække en der svømmer, ned under vandet . . . Det er meget tilfredsstillende at redde fugle, også selv om det kun er et forholdsvis lille antal.“

„Det var kun et spørgsmål om tid“

Verden er afhængig af olie som energikilde, og for at holde omkostningerne nede bliver olien ofte transporteret i farlige og dårligt vedligeholdte skibe. The New York Times har da også beskrevet situationen sådan: „Det var kun et spørgsmål om tid før denne ulykke ville ske.“

Prestige er det tredje tankskib der er forlist ud for Galiciens kyst inden for de sidste 26 år. For omkring 10 år siden stødte Aegean Sea på grund i nærheden af La Coruña i det nordlige Galicien og spildte 40.000 tons råolie. Nogle strækninger langs kysten er stadig berørt af udslippet. I 1976 sank skibet Urquiola i den samme flodmunding, og det resulterede i et katastrofalt olieudslip på over 100.000 tons olie.

Den Europæiske Union har i lyset af den seneste ulykke besluttet at forbyde alle olietankere som ikke er bygget med dobbeltskrog. Tiden må vise om dette skridt er nok til at beskytte Europas hårdt medtagne kystlinje.

Det er tydeligt at de nationale regeringer ikke har kunnet garantere en verden uden forurening — hvad enten det er i form af olieudslip, giftigt affald eller luftforurening. Men kristne ser frem til den tid hvor Guds rige vil føre tilsyn med jorden når den omdannes til et paradis som aldrig igen vil blive forurenet. — Esajas 11:1, 9; Åbenbaringen 11:18.

[Illustration på side 20, 21]

Da Prestige gik ned, var der 50.000 tons olie i lasten

[Kildeangivelse]

FOTO: AFP/DOUANE FRANCAISE