Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Krydsogtværs

Krydsogtværs

 Krydsogtværs

Vandret

1. Blandt de ting der kunne blive angrebet af spedalskhed (3 Mosebog 13:47)

7. Fugle hvis kød israelitterne fik at spise i ørkenen (2 Mosebog 16:13)

9. Område nær Galilæas Sø hvortil Jesus trak sig tilbage efter at have bespist over 4000 mennesker (Mattæus 15:38, 39)

10. Legemsdel som nogle mennesker er trælle af (Romerne 16:18)

11. Far til Josua (1 Krønikebog 7:27)

12. Hebræernes grundlæggende vægt- og møntenhed (Nehemias 5:15)

14. „Da giver jeg folkene et nyt sprog, et der er rent, for at de alle kan påkalde Jehovas navn og . . . ham skulder ved skulder“ (Zefanias 3:9)

16. Alle livsfunktioners ophør (5 Mosebog 30:15)

18. Sten på „retskendelsens brystskjold“ (2 Mosebog 28:15-18)

19. På dette sted beværtede Abraham de engle der besøgte ham forud for Sodomas og Gomorras ødelæggelse (1 Mosebog 18:1-8)

21. Betegnelse som blev brugt om de kristnes tro (Apostelgerninger 9:2)

23. Lovpagtens mellemmand (2 Mosebog 19:3)

26. Oldesøn af Noa gennem Kam (1 Mosebog 10:6, 15)

28. „[Guds søn] er blevet så meget større . . . englene“ (Hebræerne 1:4)

29. Forbjerg på Kretas østkyst (Apostelgerninger 27:7)

30. Hersker (Ordsprogene 8:15)

31. „Stå derfor fast, med sandhed spændt som bælte om jeres lænd og iført . . . brystharnisk“ (Efeserne 6:14)

Lodret

1. Præsten Zakarias og hans hustru, Elisabet, „vandrede udadleligt, i overensstemmelse med alle Jehovas bud og . . .“ (Lukas 1:6)

2. Synligt tegn på Jehovas pagtsløfte om at en vandflod aldrig mere skulle udrydde alt kød eller ødelægge jorden (1 Mosebog 9:13)

3. Uden familie (Prædikeren 4:8)

4. Filistergud (1 Samuel 5:4)

5. Om Lazarus’ søster Maria fortælles det at hun „ . . . Herren med vellugtende olie og tørrede hans fødder med sit hår“ (Johannes 11:2)

6. Den pris en træl måtte betale for at få sin frihed (3 Mosebog 25:51)

8. „I må ændre sind, for himlenes . . .  er kommet nær“ (Mattæus 3:2)

9. Legemsdel som Timoteus havde helbredsproblemer med (1 Timoteus 5:23)

13. Semitisk navn der svarer til Peter og betyder klippestykke (Johannes 1:42)

15. „Han som sidder i himmelen ler; Jehova gør . . . af dem“ (Salme 2:4)

17. Hvis det bringer dig til snublen og fald, så riv det ud og kast det fra dig, sagde Jesus (Mattæus 5:29)

20. En af de kvinder som Esau giftede sig med (1 Mosebog 28:9)

22. Dræbte Jesus og forfulgte de kristne (1 Thessaloniker 2:1415)

24. Noget betydningsfuldt man giver afkald på (1 Mosebog 8:20)

25. Forfader til Abraham; søn af Sjela og fader til blandt andre Peleg og Joktan (1 Mosebog 10:24, 25)

27. En genstand som er tegn på sejr; det kan være en præmie, et krigsbytte eller et udstoppet dyrehoved

28. Gudssønner (Job 38:7, fodnote)

 Løsning på krydsord side 27

Løsninger vandret

1. LÆRREDSKLÆDNING

7. VAGTLER

9. MAGADAN

10. BUG

11. NUN

12. SEKEL

14. TJENE

16. DØDEN

18. SAFIR

19. MAMRE

21. VEJEN

23. MOSES

26. HET

28. END

29. SALMONE

30. REGERER

31. RETFÆRDIGHEDENS

Løsninger lodret

1. LOVBESTEMMELSER

2. REGNBUE

3. ENLIG

4. DAGON

5. INDGNED

6. GENLØSNINGSPRIS

8. RIGE

9. MAVE

13. KEFAS

15. NAR

17. ØJE

20. MAHALAT

22. JØDERNE

24. OFRE

25. EBER

27. TROFÆ BIBELEN

28. ENGLE