Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Undgå ord der gør skade

Undgå ord der gør skade

 Hvad siger Bibelen?

Undgå ord der gør skade

„Ud af den samme mund kommer velsignelse og forbandelse. Det er ikke ret, mine brødre, at dette bliver ved på denne måde.“ — JAKOB 3:10.

EVNEN til at tale er et af de træk der adskiller os fra dyrene, men det er desværre også en gave der bliver misbrugt. Fornærmelser, eder og forbandelser, skældsord, blasfemi, vulgært og uanstændigt sprog kan volde fortræd — nogle gange mere end korporlige slag. „Der findes nogle der taler tankeløst som med sværdhug.“ — Ordsprogene 12:18.

Flere og flere har fået for vane at bande. Fra skoler forlyder det at stadig flere børn bruger et sprog der ellers regnes for at være anstødeligt. Nogle hævder imidlertid at det kan være gavnligt at bruge kraftudtryk når man skal give luft for sine følelser. En der læser statskundskab, har skrevet: „Man må have lov til at bruge mindre pæne udtryk når det almindelige ordforråd ikke kan gengive ens  følelser stærkt nok.“ Kan kristne have den holdning? Kan de tage let på tale som kan virke sårende og anstødelig? Hvad er Guds syn på det?

„Sjofel skæmten“

Uanstændig tale er ikke noget nyt fænomen. Det var i høj grad kendt på apostlenes tid for næsten 2000 år siden. For eksempel ser det ud til at nogle i menigheden i Kolossæ brugte „skammelig tale“ (obskøne udtryk) når de blev ophidsede. De gjorde det måske for at gengælde en lignende fornærmelse, og hensigten kan have været at såre eller angribe den anden. Der er også mange i dag der griber til sjofle udtryk når de bliver vrede. Derfor er Paulus’ ord i brevet til kolossenserne også aktuelle i dag. Han skrev: ’I skal aflægge dem alle: vrede, harme, slethed, spot og skammelig tale af jeres mund.’ (Kolossenserne 3:8) Her får kristne et klart påbud om at undgå vredesudbrud og den slags uanstændigt sprog der ofte går hånd i hånd med vrede.

Det er sandt at mange ikke bruger sjofle udtryk for ligefrem at fornærme eller skade andre. De fleste af dem der taler et uanstændigt sprog, gør det nok uden at tænke nærmere over det. Vulgære gloser bliver på den måde dybt forankret i hverdagssproget. Og nogle kan næsten ikke sige noget uden at bruge den slags ord. Nogle synes endda at latrinære eller sexrelaterede ukvemsord virker smarte eller pikante. Men bliver udtrykkene mindre anstødelige af det? Overvej følgende.

Bibelen bruger udtrykket „sjofel skæmten“, der hentyder til provokerende udtryk som man bevidst bruger til at underholde folk med. I dag er den slags udtryk for det meste hentet fra den seksuelle verden. Og mange der betragter sig selv som ordentlige mennesker, synes at det er morsomt at høre på sådan et sprog. (Romerne 1:28-32) Det er derfor ikke overraskende at både naturlige og unaturlige former for sex er et emne som komikere ofte kredser om. Desuden indgår sexrelaterede vittigheder i mange film såvel som i radio- og fjernsynsudsendelser.

Bibelen forholder sig ikke tavs om dette emne. Apostelen Paulus skrev til de kristne i Efesus: „Lad utugt og urenhed af enhver art eller havesyge end ikke nævnes iblandt jer, sådan som det sømmer sig for hellige; heller ikke skammelig adfærd eller tåbelig tale eller sjofel skæmten, ting som ikke er passende.“ (Efeserne 5:3, 4) Det er altså tydeligt at uanstændigt sprog er anstødeligt i Guds øjne, uanset i hvilken hensigt man bruger det. Sjofel tale er forkert. Det virker nedbrydende.

Bidende ord der mishager Gud

Det er ikke kun decideret uanstændige udtryk der hører til i kategorien skadelig tale. Også fornærmelser, sarkasme, hån, spot og hård kritik kan volde stor fortræd. Sandt nok fejler vi alle i ord, især fordi vi er omgivet af et samfund hvor sarkasme og bagtalelse er så almindeligt. (Jakob 3:2) Men sande kristne vil aldrig tage let på det at tale nedsættende om andre. Det fremgår tydeligt af Bibelen at Jehova Gud misbilliger al nedbrydende tale.

Vi kan for eksempel læse i Anden Kongebog om en gruppe drenge der chikanerede profeten Elisa. „De gav sig til at håne ham, idet de sagde til ham: ’Gå derop, skaldepande! Gå derop, skaldepande!’“ Jehova, der kunne læse børnenes hjerte og se deres onde hensigt, tog deres spot meget alvorligt. Beretningen siger at Gud slog de 42 børn ihjel på grund af deres spot. — 2 Kongebog 2:23, 24.

Israelitterne „drev spot med den sande Guds sendebud og ringeagtede hans ord og gjorde nar af hans profeter, indtil Jehovas forbitrelse var vokset mod hans folk i den grad at der ingen lægedom var“. (2 Krønikebog 36:16) Selv om det hovedsagelig var folkets afguderiske og umoralske levemåde der havde vakt Guds vrede, er det alligevel værd at bemærke at Bibelen specifikt nævner at de spottede Guds profeter. Det understreger at Gud er stærkt imod en sådan opførsel.

 Derfor giver Bibelen også følgende tilskyndelse til kristne: „En ældre mand må du ikke kritisere strengt.“ (1 Timoteus 5:1) Det er en grundregel der er god at følge når vi omgås andre. Bibelen opfordrer os til ’ikke at spotte nogen, ikke at være krigeriske, men at være rimelige, at udvise al mildhed mod alle mennesker’. — Titus 3:2.

Hvordan vi kan tøjle vore læber

Nogle gange er det svært at modstå trangen til at angribe andre verbalt. En der er blevet uretfærdigt behandlet, kan måske føle at han er i sin gode ret til at bruge grove og sårende ord for at straffe den der har forurettet ham — enten direkte eller ved at tale bag hans ryg. Men sådan en trang vil kristne bekæmpe. I Ordsprogene 10:19 står der: „Med mange ord undgås ikke overtrædelse, men den der tøjler sine læber handler med indsigt.“

Guds engle er et godt eksempel i den henseende. Selv om de er større i styrke og magt end mennesker og sagtens kan se alle de fejl mennesker begår, fremfører de ikke spottende anklage imod dem „af respekt for Jehova“. (2 Peter 2:11) Englene tøjler deres læber, da de ved at Gud kender de synder hver enkelt begår, og at han fuldt ud er i stand til at tage sig af det. Mikael, den øverste af alle englene, afholdt sig endda fra at spotte Djævelen. — Judas 9.

Kristne bestræber sig for at efterligne englene. De følger Bibelens vejledning: „Gengæld ikke nogen ondt med ondt. Vær i forvejen indstillet på det der er godt i alle menneskers øjne. Om muligt, så vidt det står til jer, hold fred med alle mennesker. I må ikke hævne jer, I elskede, men giv plads for vreden; for der står skrevet: ’Hævnen er min; jeg vil gengælde, siger Jehova.’“ — Romerne 12:17-19.

Det er værd at huske at selv vores tonefald og stemmestyrke kan få det vi siger, til at virke mere sårende. Det er ikke usædvanligt at ægtefæller sårer hinanden i skænderier hvor det gælder om at råbe højest. Mange forældre råber ofte ad deres børn. Men det er ikke nødvendigt at råbe for at give udtryk for ens følelser. I Bibelen finder vi denne tilskyndelse: „Lad al bitterhed og harme og vrede og skrigen og spot være fjernet fra jer.“ (Efeserne 4:31) Bibelen siger også at ’en Herrens træl ikke bør strides med nogen, men bør være mild imod alle’. — 2 Timoteus 2:24.

Ord der læger

Eftersom uanstændig tale, hån og spot er så almindeligt i dag, bør kristne vide hvordan de undgår at blive påvirket. Bibelen peger på hvad man skal gøre; man skal elske sin næste. (Mattæus 7:12; Lukas 10:27) Hvis vi har ægte omsorg for vore medmennesker og holder af dem, vil vi altid bruge ord der læger. Bibelen siger: „Lad ingen rådden tale gå ud af jeres mund, men derimod en tale som er god til den opbyggelse der nu er behov for, så den kan være velgørende for dem der hører den.“ — Efeserne 4:29.

At indplante Guds ord i vort sind vil medvirke til at vi undgår ord der volder fortræd. Ved at læse i Bibelen og fundere over det den siger, kan vi ’aflægge alt snavs’. (Jakob 1:21) Ja, Guds ord kan læge eller helbrede vort sind.