Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Krydsogtværs

Krydsogtværs

 Krydsogtværs

Vandret

1. Moralsk sikkerhedsforanstaltning som Gud har nedlagt i mennesket (1 Korinther 8:10)

7. Hvad kameler, æsler og muldyr ofte bruges som (Salme 78:48)

9. Det Ezekiel beskrev som noget der „så ud ligesom Jehovas herlighed“ (Ezekiel 1:28)

10. „Der er tre som ikke bliver mætte, fire der ikke siger: ’. . .’“ (Ordsprogene 30:15)

11. Sønnesøn af Noa (1 Mosebog 10:1, 2)

12. Antal grundsprog som Bibelen er skrevet på

13. Frivillige offergaver (2 Krønikebog 29:31)

16. Folk som går til hånde (Johannes 2:9)

19. Når man bor i sådan et, vil det være uklogt at kaste med sten

22. Kunsthåndværker som medvirkede ved opførelsen af teltboligen (2 Mosebog 38:23)

24. Benægtelse (Lukas 11:28)

25. Brugsgenstand som nævnes sammen med kundskab, og som Israels lovkyndige havde tilranet sig uden dog at bruge den på rette måde (Lukas 11:52)

27. Udtryk for at man skal lægge mærke til noget

29. Salg af varer og tjenesteydelser til udlandet (2 Krønikebog 9:28)

30. I denne landsdel herskede Lysanias (Lukas 3:1)

31. „Hvis det ord der blev udtalt gennem engle viste sig at stå fast, og enhver overtrædelse og ulydighed fik retfærdig straf, hvordan skal vi da undslippe hvis vi har været . . . i en frelse af en sådan storhed?“ (Hebræerne 2:2, 3)

Lodret

1. De kristne i Filippi kunne gøre Paulus’ glæde hel og fuld ved ’intet at gøre af stridbarhed eller . . ., men agte hinanden højere end sig selv’ (Filipperne 2:3)

2. Som vedrører den jødiske religion

3. „Hvor der ikke er noget brænde, går . . . ud“ (Ordsprogene 26:20)

4. En af de forbandelser der ville komme over israelitterne hvis de ikke adlød Jehovas røst (5 Mosebog 28:15, 27)

5. De enlige kvinder som sørgede over Tabitas, eller Dorkas’, død (Apostelgerninger 9:36, 39)

6. Lyden af disse musikere vil ikke mere findes i Babylon efter byens ødelæggelse (Åbenbaringen 18:22)

8. Da Jesus ved en lejlighed kom til Nazaret, gik han ind i synagogen og „rejste sig for at læse. Så . . . man ham profeten Esajas’ skriftrulle.“ (Lukas 4:16, 17)

9. Det døde legeme (Mattæus 14:12)

14. Forkortelse for indirekte skat

15. En af Jesu forfædre (Lukas 3:35)

17. Forkortet form for Guds navn, brugt i poetisk stil (2 Mosebog 15:2)

18. Ægyptisk flod (Amos 8:8)

20. Udtryk der i den danske autoriserede oversættelse af 1992 er gengivet med „skattelettelser“ (Ester 2:18)

21. Om Benaja, Jojadas søn, fortælles det at han „steg ned og slog en løve ihjel i en cisterne en dag det havde . . .“ (2 Samuelsbog 23:20)

22. En prostitueret kvinde der skildrede Samaria (Ezekiel 23:4)

23. På grund af Israels utroskab besluttede Jehova at „ . . . et retsopgør med dem“ (Joel 3:2)

26. Den måde Elkanas hustru Peninna generede Hanna på fordi hun var ufrugtbar (1 Samuelsbog 1:6)

28. Befordrings- og transportmidler der brugtes og stadig bruges i krigstjeneste (4 Mosebog 24:24; 2 Krønikebog 9:21)

 Løsning på krydsord side 20

Løsninger vandret

1. SAMVITTIGHEDEN

7. LASTDYR

9. LYSSKÆR

10. NOK

11. GOMER

12. TRE

13. TAKOFRE

16. TJENERE

19. GLASHUS

22. OHOLIAB

24. NÆH

25. NØGLE

27. OBS

29. EKSPORT

30. ABILENE

31. UINTERESSEREDE

Løsninger lodret

1. SELVOPTAGETHED

2. MOSAISK

3. ILDEN

4. EKSEM

5. ENKERNE

6. TROMPETBLÆSERE

8. RAKTE

9. LIGET

14. OMS

15. REU

17. JAH

18. NIL

20. AMNESTI

21. SNEET

22. OHOLA

23. INDLEDE

26. GROFT

28. SKIBE