Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Insektoverførte sygdomme — et voksende problem

Insektoverførte sygdomme — et voksende problem

 Insektoverførte sygdomme — et voksende problem

DET ER SENGETID i et latinamerikansk hjem. En mor putter kærligt sin lille søn og siger godnat. I mørket kommer der et insekt frem af en revne i loftet over sengen. Det er en blank, sort rovtæge på knap tre centimeter. * Den falder ned på den sovende drengs ansigt og giver ham et næsten umærkeligt bid. Samtidig med at insektet fylder sig med blod, udtømmer det sine parasitbefængte ekskrementer. Uden at vågne op klør drengen sig i ansigtet og gnider de inficerede ekskrementer ind i såret.

Som følge af dette ene bid er drengen blevet smittet med Chagas’ sygdom. Inden for en uge eller to får han høj feber, og hans krop svulmer op. Hvis han overlever, kan det være at parasitterne forbliver i hans krop og trænger ind i hans hjerte, nerveceller og indre væv. Der kan gå helt op til 10, ja 20, år hvor han er symptomfri. Men så kan han få sår i mave-tarm-kanalen, blive ramt af hjernebetændelse og til sidst dø af hjertelammelse.

Denne tænkte situation giver et realistisk billede af hvordan man kan få Chagas’ sygdom. I Latinamerika er millioner af mennesker i fare for at få dette ’dødskys’.

Menneskets små følgesvende

„Størstedelen af de mest almindelige febersygdomme skyldes mikroorganismer som overføres af insekter,“ skriver Encyclopædia Britannica. Betegnelsen „insekt“, der egentlig kun omfatter seksbenede smådyr som fluer, lopper, myg, lus og biller, bruges i daglig tale også om ottebenede smådyr som mider og flåter. Forskerne klassificerer dem mere overordnet som leddyr, den række i dyreriget der med mindst en million kendte arter er den mest omfattende.

Langt de fleste insekter er ufarlige, og nogle er endda meget gavnlige. Uden dem ville mange af de planter og træer som mennesker og dyr er afhængige af, hverken blive bestøvet eller bære frugt. Nogle insekter er med til at omdanne affald. Mange insekter lever udelukkende af planter, men der er også nogle der æder andre insekter.

Der er ikke desto mindre insekter som er til gene for mennesker og dyr på grund af deres smertefulde bid eller blot fordi de forekommer i meget stort tal. Nogle anretter også skader på afgrøder. Endnu værre er dog insekter der spreder sygdom og død. Insektoverførte sygdomme „har mellem det 17. og det 20. århundrede forårsaget mere sygdom og flere dødsfald end alle andre sygdoms- og dødsårsager tilsammen,“ oplyser Duane Gubler fra USA’s center for  sygdomsbekæmpelse og -forebyggelse.

I dag er hvert sjette menneske smittet med en sygdom der overføres af insekter. Insektoverførte sygdomme påfører ikke kun lidelser, men også store økonomiske byrder — især i udviklingslandene, som ikke har midlerne til at bekæmpe problemet. Blot en enkelt epidemi kan være bekostelig. Således har en pestepidemi der opstod i det vestlige Indien i 1994, efter sigende drænet den nationale økonomi og verdensøkonomien for milliarder af dollars. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen vil verdens fattigste lande først kunne gøre økonomiske fremskridt når den slags sundhedstrusler er bragt under kontrol.

Hvordan insekter gør os syge

Der er hovedsagelig to måder hvorpå insekter kan overføre sygdom. Ved den ene sidder de sygdomsfremkaldende mikroorganismer uden på insektets krop. Ligesom folk der ikke tørrer skoene af, kan slæbe jord med ind i huset, kan „fluer på deres ben bære millioner af mikroorganismer med sig — som, hvis mængden er stor nok, kan forårsage sygdom,“ oplyser Encyclopædia Britannica. Fluer kan for eksempel få smitstoffer på sig fra ekskrementer og sprede dem når de sætter sig på det vi spiser eller drikker. På den måde får mennesker invaliderende og dødelige sygdomme som tyfus, dysenteri og endda kolera. Fluer kan også være med til at sprede sygdommen trakom — den mest almindelige årsag til blindhed. Trakom kan føre til blindhed fordi hornhinden — den glasklare del af øjet foran iris — bliver beskadiget. På verdensplan lider omkring 500.000.000 mennesker af denne sygdom.

Kakerlakker, der trives i snavs, er også under mistanke for at sprede sygdom på denne måde. Eksperter sætter desuden en dramatisk stigning i astmatilfælde, især blandt børn, i forbindelse med allergi over for kakerlakker. Som eksempel kan nævnes Ashley, en 15-årig pige, der i flere nætter havde kæmpet for at få vejret på grund af sin astma. Da Ashleys læge lyttede til hendes lunger, faldt der en kakerlak ud af hendes bluse og løb tværs over briksen.

Smitte fra insekternes indre

Når insekter rummer virus, bakterier eller parasitter i deres indre, er der en anden måde de kan sprede sygdom på: de kan give den videre ved for eksempel bid eller stik. Kun en lille procentdel af insekterne overfører sygdom til mennesker på denne måde. Selv om der er tusinder af myggearter, er det for eksempel kun myg af slægten Anopheles der overfører malaria — verdens mest dødelige smitsomme sygdom næst efter tuberkulose.

Der er dog også andre myg der overfører sygdomme. Verdenssundhedsorganisationen oplyser: „Af alle sygdomsbærende insekter udgør myggen den største trussel idet den spreder malaria,  denguefeber og gul feber, der tilsammen årligt forårsager millioner af dødsfald og flere hundrede millioner sygdomstilfælde.“ Mindst 40 procent af jordens befolkning er i fare for at få malaria, og cirka 40 procent kan risikere at få denguefeber. Mange steder kan man få begge dele.

Myg er ikke de eneste insekter der bærer smitstoffer i deres indre. Tsetsefluer overfører det protozo der giver sovesyge, en lidelse som rammer hundredtusinder og tvinger hele landsbyer til at forlade deres marker. Kvægmyggen har berøvet 400.000 afrikanere deres syn ved at overføre en parasit der forårsager flodblindhed. Sandfluer kan være bærere af det protozo der forårsager leishmaniasis, en fællesbetegnelse for en række invaliderende, vansirende og ofte dødelige sygdomme som i øjeblikket rammer millioner af mennesker i alle aldre verden over. Den allestedsnærværende loppe kan være vært for bændelorm og de mikroorganismer der forårsager hjernebetændelse, harepest og endda almindelig pest. Sidstnævnte sygdom forbindes normalt med den sorte død, en epidemi der i middelalderen på blot seks år udslettede over en tredjedel af den europæiske befolkning.

Lus, mider og flåter kan foruden andre sygdomme overføre forskellige former for tyfus. Flåter der forekommer i tempererede lande, kan sprede den potentielt invaliderende Lyme-sygdom — den mest almindelige insektoverførte sygdom i USA og Europa. En svensk undersøgelse har vist at trækfugle kan transportere flåter tusinder af kilometer og på den måde føre de sygdomme flåterne bærer, til nye egne. „Flåter overgår alle andre leddyr (bortset fra myg)  med hensyn til det antal sygdomme de kan overføre til mennesker,“ skriver Encyclopædia Britannica. Faktisk kan en enkelt flåt indeholde hele tre forskellige sygdomsfremkaldende mikroorganismer og med blot ét bid overføre dem alle!

„Ferie“ fra sygdommene

Så sent som i 1877 blev det videnskabeligt bevist at insekter overfører sygdom. Siden hen har man gennemført storstilede kampagner for at udrydde eller få kontrol med sygdomsbærende insekter. I 1939 blev insektgiften ddt føjet til arsenalet, og fra 1960’erne blev insektoverførte sygdomme ikke længere betragtet som nogen større trussel mod folkesundheden uden for Afrikas grænser. Nu lagde man ikke længere hovedvægten på at bekæmpe de smittebærende insekter, men på at behandle akutte sygdomstilfælde med medikamenter. Interessen for at studere insekterne og deres levesteder gik i sig selv. Man opdagede desuden nye medikamenter, og det så ud til at videnskaben kunne finde en mirakelkur mod en hvilken som helst sygdom. Verden holdt „ferie“ fra smitsomme sygdomme. Men ferien fik en hurtig afslutning. Den følgende artikel vil komme ind på årsagen.

[Fodnote]

^ par. 2 På engelsk kaldes denne tæge ’kissing bug’ fordi den ofte bider sine ofre i nærheden af munden.

[Tekstcitat på side 3]

I dag er hvert sjette menneske smittet med en insektoverført sygdom

[Illustration på side 3]

Rovtægen

[Illustration på side 4]

Fluer bærer smitstof på deres ben

[Illustration på side 5]

Mange insekter bærer smitte inden i deres krop

Kvægmyggen spreder flodblindhed

Myg overfører malaria, denguefeber og gul feber

Lus kan sprede tyfus

Lopper kan være smittekilde til hjernebetændelse og andre sygdomme

Tsetsefluer overfører sovesyge

[Kildeangivelser]

WHO/TDR/LSTM

CDC/James D. Gathany

CDC/Dr. Dennis D. Juranek

CDC/Janice Carr

WHO/TDR/Fisher

[Kildeangivelse på side 4]

Clemson University - USDA Cooperative Extension Slide Series, www.insectimages.org