Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Vi betragter verden

Vi betragter verden

 Vi betragter verden

Elektronisk mobning

„Hver fjerde teenager har været udsat for mobning gennem computeren eller mobiltelefonen,“ oplyser Londonavisen The Guardian. En rapport udgivet af den britiske velgørenhedsorganisation National Children’s Home afslørede for nylig at 16 procent af de unge mellem 11 og 19 år „modtog trusler via sms-beskeder på mobiltelefonen“, mens yderligere 11 procent var blevet chikaneret gennem e-mail eller i chatrooms på internettet. Velgørenhedsorganisationen siger at børn „enten undlader at sige det til nogen og lider i stilhed eller betror sig til nogle der heller ikke evner at håndtere situationen effektivt“. Organisationen råder de unge til ikke at finde sig i mobningen, men at tale om det med en ansvarsbevidst og pålidelig person. Den råder også til at være forsigtig med at give sit telefonnummer eller sin e-mail-adresse videre. Om nødvendigt må man ændre dem begge. Organisationen anbefaler ifølge The Guardian at „man noterer tid og dato og melder sagen til politiet hvis man modtager generende beskeder“.

 Planter der „taler“

Forskere fra Institut für Angewandte Physik ved universitetet i Bonn i Tyskland har udviklet laserstyrede mikrofoner der kan „lytte“ til planter. Mikrofonerne opfanger de lydbølger som dannes af ethylen, et hormon planterne afgiver når de er udsat for en stresspåvirkning. Fysikeren Frank Kühnemann, der er forsker ved Bonns universitet, siger: „Jo større stresspåvirkning en plante er udsat for, jo stærkere signaler modtager vores mikrofon.“ I ét tilfælde viste målingerne at en agurk der tilsyneladende ikke fejlede noget, „praktisk talt skreg“. „En nærmere undersøgelse afslørede at den havde fået meldug, symptomerne var blot endnu ikke synlige.“ Det tager faktisk otte-ni dage inden melduggen danner synlige pletter. Først da kan landmændene opdage problemet. Londonavisen The Times skriver: „Ved at ’aflytte’ planten skulle det være muligt at udvikle et system til varsling af sygdoms- og skadedyrsangreb. Når man kender frugt og grøntsagers stressniveau, kan det også være en hjælp til at opbevare og transportere dem rigtigt.“

Nikotin og vuggedød

Forskere i Frankrig og Sverige har måske fundet ud af hvorfor rygning øger risikoen for vuggedød, oplyser den franske avis Le Figaro. Dyreforsøg har vist at nikotin kan forstyrre de reflekser der regulerer åndedrættet hos den sovende. „Iltmangel (hypoxi) under søvnen, som kan forekomme under korte pauser i vejrtrækningen (apnø), udløser normalt en kraftig cardiorespiratorisk stimulation og vækker den sovende. Men hvis denne beskyttelsesmekanisme er svækket, kan det forværre apnøen og iltmangelen og føre til at vejrtrækningen helt holder op,“ oplyser rapporten. Forskerne mener at hos mennesket kan denne beskyttelsesmekanisme hæmmes hvis fosteret under graviditeten jævnlig får overført nikotin via sin moders blod. Resultatet kan være „at de reflekser der regulerer åndedrættet, og de der fører til opvågning under søvnapnø, bliver mindre effektive hos spædbarnet. På den måde forhøjes risikoen for vuggedød.“ Le Figaro skriver at vuggedød „stadig er den hyppigste dødsårsag i Frankrig for børn under ét år“.

„Erotisk“ popkultur

Gennem mode- og reklameverdenen, medierne og underholdningsbranchen „udnytter vor tids popkultur i høj grad menneskets fascination af sex,“ hævder den polske ugeavis Polityka. Ifølge tøjdesignere „stimulerer moden interessen for erotik, og omvendt“. Budskabet er: ’Jo mere krop du viser, jo hurtigere får du opmærksomhed.’ Også i reklamebranchen er det sex og erotik „der gør at en reklame lettere huskes“ og således fremmer salget, siger filologen Ewa Szczęsna, som er ekspert i kultursemiotik (tegn- og symbollære) ved Warszawas universitet. „Grænserne for hvad der betragtes som erotisk stimulerende, har flyttet sig væsentligt,“ tilføjer hun. Ifølge Polityka har erfaringen vist at reklamefolk er villige til at overskride en hvilken som helst grænse for at tjene penge.

Medievækst i Indien

Ifølge en undersøgelse foretaget af National Readership Studies Council er antallet af avislæsere i Indien steget fra 131 millioner i 1999 til 155 millioner i 2002. I dette land udgør folk der læser aviser, tidsskrifter og andre blade, tilsammen en læserskare på 180 millioner. Men med en indisk befolkning på over en milliard, hvoraf over 65 procent kan læse og skrive, er der masser af muligheder for at udvide skaren af læsere. Landet har 383,6 millioner tv-seere og 680,6 millioner radiolyttere. Desuden har lidt over 6 millioner indere nu adgang til internettet, sammenlignet med 1,4 millioner i 1999. Omkring halvdelen af alle indiske hjem med fjernsyn er tilsluttet kabel- eller satellit-tv, en stigning på 31 procent over tre år.

Flere kidnapninger

„For femten år siden kendte man næsten ikke til kidnapning [i Mexico],“ oplyser avisen The News i Mexico City. „Men i 1980’erne begyndte kriminaliteten at tage til, og et økonomisk sammenbrud i 1994-95 har tilsyneladende medført grundlæggende forandringer i Mexico sådan at kidnapning — og kriminalitet i almindelighed — er blevet en sektor i vækst.“ Det ser ud til at ingen kan vide sig sikker mod kidnappere. „Tjenestepiger bliver kidnappet med krav om 500 dollars i løsepenge; en 12-årig pige fra Tijuana blev kidnappet . . . af collegeelever der prøvede at skaffe penge til deres skolegang; og nogle er gået så vidt som til at foregive at de blev kidnappet for at modtage løsepenge fra deres familie eller firma,“ oplyser avisen. „[Kidnapning er] blevet en dagligdags begivenhed. I Mexico er det blevet kutyme at man hurtigt betaler løsesummen og sjældent underretter politiet.“ Ifølge visse ofre, sikkerhedseksperter og endda retsprotokoller „er politifolk ofte indblandet i kidnapninger, og tit bliver de på grund af det svage og korrupte retssystem ikke arresteret“.

Forringede sprogfærdigheder

Den japanske avis The Yomiuri Shimbun oplyser: „Omkring 20 procent af alle skole- og gymnasieelever læser sjældent bøger for fornøjelsens skyld, og cirka 80 procent af lærerne der underviser i 5. klasse og opefter, samt gymnasielærerne føler at de japanske elevers evne til at udtrykke sig på deres eget sprog er forringet.“ I artiklen står der at forskere ved det nationale institut for uddannelsespolitik har foretaget en undersøgelse blandt „2120 elever fra folkeskolens fjerde klasse og op til gymnasieskolens 2. klasse og blandt 259 lærere fra både folkeskolen og gymnasiet“. De syntes at elevernes tendens til at „læse mindre havde forringet deres læseforståelse, ordforråd og skrivefærdigheder“. Mange af de adspurgte lærere mente at denne tendens skyldtes at de voksne som eleverne er sammen med, deriblandt lærere, læser mindre. De „pegede også på computerspillenes uheldige indflydelse“.

Nu dør flere af forurening end af færdselsulykker

„Verdenssundhedsorganisationen melder at der nu hvert år dør 3 millioner mennesker som følge af luftforurening. Det er tre gange mere end den ene million der årligt omkommer ved bilulykker,“ forlyder det i en rapport udgivet af Earth Policy Institute. Myndighederne i de forskellige lande gør en stor indsats for at nedbringe antallet af trafikuheld, men „de er langt mindre opmærksomme på de dødsfald som bilkørsel indirekte forårsager. Ganske vist er det ikke lige så dramatisk at dø af hjerte- eller åndedrætslidelser der skyldes forurenet luft, som det er at dø i et bilsammenstød — hvor der er blinklys, sirener og det hele — men det gør ikke disse dødsfald mindre reelle,“ står der i rapporten. „Til de luftforurenende stoffer hører kulilte, ozon, svovldioxid, nitrogenoxider og småpartikler“, som alle sammen dannes ved forbrændingen af fossile brændstoffer som kul og benzin.