Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Lad dine børn være børn

Lad dine børn være børn

 Lad dine børn være børn

OM BØRN får en god barndom eller ej, afhænger i høj grad af om de har gode forældre. Men hvad indebærer det at være gode forældre? Du har sandsynligvis hørt nogle råd om det emne: Brug tid på dine børn. Lyt til dem. Giv dem fornuftig vejledning. Vis dem medfølelse ved at dele deres glæder og sorger. Vær en sand ven for dem uden at give afkald på den myndighed du har som deres mor eller far. Den slags velkendte retningslinjer hjælper selvfølgelig forældre til at udføre deres opgave på en god måde. Men der er noget mere grundlæggende og vigtigere der må komme i første række.

Millioner af forældre rundt om i verden har erfaret at nøglen til god børneopdragelse er at følge Bibelens principper. Hvorfor? Fordi det er Bibelens vise forfatter, Jehova Gud, der står bag familieordningen. (1 Mosebog 1:27, 28; 2:18-24; Efeserne 3:15) Derfor er hans inspirerede ord naturligvis også det bedste sted at søge vejledning når det drejer sig om børneopdragelse. Men hvordan kan en bog der er så gammel som Bibelen, hjælpe os til at undgå den aktuelle tendens til at presse børn til hurtigt at blive voksne? Lad os se på nogle af de bibelske principper vi kan bruge i den forbindelse.

„Efter den fart som passer til børnene“

Isaks søn Jakob var far til over en halv snes børn. Bibelen gengiver de vise ord han sagde da han engang var på rejse med hele familien. „Børnene er sarte . . . Lad nu min herre [Esau, Jakobs ældre bror] gå videre, foran sin tjener, men måtte jeg selv fortsætte rejsen i ro og mag, . . . efter den fart som passer til børnene.“ — 1 Mosebog 33:13, 14.

Jakob var sig bevidst at hans børn ikke var små voksne. De var „sarte“; de var mindre og skrøbeligere og havde mere brug for at der blev taget hensyn til dem. Jakob satte sin egen fart ned og tilpassede den til deres rytme i stedet for at presse børnene til at rejse i hans tempo. I den henseende efterlignede han den vise måde Gud behandler sine menneskebørn på. Vor himmelske Fader kender vores begrænsninger. Han forventer ikke mere af os end hvad der er rimeligt. — Salme 103:13, 14.

Selv blandt dyr afspejles en sådan visdom, for Gud har skabt dem sådan at de „instinktivt er vise“. (Ordsprogene 30:24) Naturforskere har for eksempel bemærket at en hel elefanthjord tilpasser hastigheden efter en elefantunge og  bevæger sig langsomt indtil ungen er i stand til at følge med.

I store dele af vores moderne samfund har man tabt Guds visdom af syne. Men det er ikke et eksempel du behøver at følge. Husk på at dit barn er „sart“ — ude af stand til at bære en voksens byrder og ansvar. Hvis du for eksempel er eneforsørger og har et eller andet personligt problem som du føler dig fristet til at betro dit barn, må du modstå trangen. Find i stedet en moden voksen som kan hjælpe dig med at tackle problemet — helst en der vil hjælpe dig til at anvende Bibelens kloge råd. — Ordsprogene 17:17.

Det er også vigtigt at du ikke giver dit barn så forjaget og skemalagt en hverdag at alt det sjove går tabt. Find et tempo der passer dit barn, og ikke et der afspejler det tempo der er almindeligt i verden omkring os. Bibelen giver det gode råd: „Lad ikke verden omkring jer presse jer ind i sin egen form.“ — Romerne 12:2, Phillips.

„Til alt er der en fastsat tid“

Et andet godt bibelsk princip lyder: „Til alt er der en fastsat tid, ja, der er en tid til hvert et forehavende under himmelen.“ Selvfølgelig er der en tid til at arbejde. Børn har en hel del ’arbejde’, for eksempel lektier, pligter i hjemmet og åndelige aktiviteter. Men i samme passage står der også at der er „en tid til at le“ og „en tid til at danse omkring“. — Prædikeren 3:1, 4.

Børn har et særligt behov for at lege, le og få afløb for deres energi, uden en hel masse bekymringer. Hvis hvert eneste øjeblik er besat med skole, fritidsaktiviteter og andre forpligtelser, kan det være at de ikke får dækket deres behov for at lege. Det kan igen bevirke at de bliver frustrerede eller endda mismodige. — Kolossenserne 3:21.

Man kan også anvende ovennævnte princip på andre måder. Når der står at der til alt er en fastsat tid, er det så ikke underforstået at barndommen er den tid hvor man skal være barn? Selv vil du sikkert svare ja, men det er ikke  sikkert at dine børn er enige. Meget ofte har små piger og drenge lyst til at gøre det de ser de voksne gøre. Piger kan for eksempel være fristet til at klæde og pynte sig som kvinder. Hvis de kommer tidligt i puberteten, får de måske endnu mere travlt med at virke ældre.

Forældre gør klogt i at se faren ved denne tilbøjelighed. Nogle former for reklame og underholdning i vor tids syge verden fremstiller børn som fremmelige og seksuelt bevidste. Det bliver mere og mere almindeligt med makeup, smykker og udfordrende tøjstil blandt børn. Men hvorfor gøre fristelsen endnu større for perverse mennesker der prøver at udnytte børnene seksuelt? Ved at hjælpe deres børn til at finde en tøjstil der passer til deres alder, følger forældrene et andet bibelsk princip: „Den kloge ser ulykken og skjuler sig.“ — Ordsprogene 27:12.

Endnu et eksempel: Hvis man tillader at ens barn giver sporten førsteprioritet, kan barnet få et liv hvor der ikke er balance i tingene, hvor der ikke længere er nogen fastsat tid til alt. Bibelen giver det gode råd: „Legemlig opøvelse er gavnlig til lidt, men gudhengivenhed er gavnlig til alt, idet den indeholder et løfte for livet nu og for det som skal komme.“ — 1 Timoteus 4:8.

Sørg for at dit barn ikke bliver grebet af konkurrencementaliteten. Mange forældre presser deres børn til at vinde for enhver pris, og på den måde går det sjove ved sport og leg fløjten. Det gør at nogle børn føler sig presset til at snyde eller endda påføre andre spillere skader for at vinde. Det er afgjort for høj en pris at betale!

Lær dit barn at vente

Det er ofte svært for børn at lære at der er en tid til alt. Det er ikke let for dem at vente tålmodigt når der er noget de vil have. Hvad der gør det værre, er den generelle samfundstendens — man vil have det hele med det samme. Underholdningsmedierne udsender ofte budskabet: „Få alle dine ønsker opfyldt — her og nu!“

Giv ikke efter for den slags påvirkning ved at forkæle dine børn. „Evnen til at beherske sin trang til behovstilfredsstillelse er et vigtigt element i den følelsesmæssige intelligens,“ står der i bogen The Child and the Machine. „Selvdisciplin og en tryg social baggrund udgør tilsammen et stærkt middel mod den vold der bliver mere og mere udbredt blandt børn både i og uden for skolen.“ I Bibelen finder vi dette nyttige princip: „Forkæler man sin træl fra ungdommen af, bliver han utaknemmelig siden hen.“ (Ordsprogene 29:21) Skriftstedet fortæller egentlig hvordan man skulle behandle unge tjenestefolk, men mange forældre har konstateret at dette princip også kan bruges i børneopdragelsen.

Noget af det børn har allermest brug for, er at blive opdraget i det Bibelen kalder „Jehovas tugt og formaning“. (Efeserne 6:4) Ved at give dem kærlig tugt i form af vejledning hjælper man dem til at opdyrke egenskaber som selvbeherskelse og tålmodighed. Disse træk vil hjælpe dem til at blive lykkelige og tilfredse.

Når alle trusler mod barndommen er fjernet

Nu kan det være at du spørger: ’Har den vise og kærlige Gud der inspirerede nedskrivningen af disse gavnlige principper og retningslinjer, virkelig haft til hensigt at verden skulle være som den er? Var det hans mening at børn skulle vokse op i en verden der ofte er præget af fare snarere end tryghed?’ Det kan være opmuntrende at vide at Jehova Gud og hans søn Jesus Kristus nærer dyb kærlighed til menneskene — deriblandt børn i alle aldre — og snart vil befri jorden for alle onde, ugudelige mennesker. — Salme 37:10, 11.

Har du lyst til at få et glimt af denne fredelige og lykkelige tid? Så forestil dig følgende smukt skildrede scene i Bibelen: „Ulven skal holde til hos vædderlammet, og leoparden vil ligge hos kiddet, og kalven og ungløven og fedekvæget er sammen; og det er en lille dreng der fører dem.“ (Esajas 11:6) I en verden der ofte på grusom vis ødelægger eller afkorter barndommen, er det en trøst at vide at Gud lover menneskene en lykkelig fremtid på jorden. Skaberen har aldrig ønsket at børn skulle snydes for deres barndom eller paces igennem den. Han vil snart sørge for at alle børn får en tryg og lykkelig barndom.

[Illustration på side 8]

I stedet for at bebyrde dit barn med personlige problemer bør du betro dig til en voksen

[Illustration på side 8, 9]

Børn har brug for at lege