Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Vi betragter verden

Vi betragter verden

 Vi betragter verden

Talentfulde imitatorer

Det siges at stære kan imitere over 40 forskellige fuglestemmer. Men det er ikke alt. Man har nemlig opdaget at den europæiske stær kan efterligne lydene af busser, sirener, kædesave, bilalarmer, får, ja selv hestes vrinsken. Nu har de føjet noget nyt til deres repertoire — lyden af en mobiltelefon. „Hvis du hører en mobiltelefon ringe udenfor, skal du ikke blive forbavset hvis det viser sig at ’telefonen’ har fjer,“ siger tidsskriftet National Geographic. „Efterhånden som mobiltelefoner bliver mere og mere udbredt, må man regne med at andre imitatorer, som den almindelige spottedrossel og mynaen, vil være med på spøgen,“ oplyser tidsskriftet.

 ’Hjernen på overarbejde når man lyver’

Forskere ved University of Pennsylvania har fundet ud af at hjernen må arbejde langt hårdere når man fortæller en løgn end når man fortæller sandheden. Daniel Langleben har studeret dette fænomen ved hjælp af en teknik kaldet fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging) for at finde ud af hvilke dele af hjernen der aktiveres når en person lyver. Når nogen stiller os et spørgsmål, skal vores hjerne først behandle det. Derefter, „næsten instinktivt, vil en løgner først tænke på det sande svar før vedkommende udtænker og giver [et] falsk svar,“ oplyser avisen The News fra Mexico City. „I hjernen får du ikke noget forærende,“ siger Daniel Langleben. „Processen i forbindelse med at lyve er mere kompliceret end når man fortæller sandheden og resulterer i forøget aktivitet i neuronerne.“ Denne forøgede aktivitet i neuronerne viser sig på et fMRI-billede som en lysplet. „Selv for den mest durkdrevne løgner kommer hjernen på overarbejde når han eller hun lyver,“ udtaler avisen.

Flere og flere våben

I 2001 var politiet, militæret, oprørsstyrker og enkeltpersoner verden over i besiddelse af 639 millioner håndskydevåben, rapporterer Small Arms Survey 2002 i en undersøgelse som FN stod bag. „Det er mindst 16 procent flere end man tidligere har anslået,“ oplyser Survey. Desuden vokser det globale lager af håndskydevåben med 1 procent hvert år på grund af den fortsatte produktion. Mindst 1000 våbenfabrikker i over 98 lande producerer pistoler, rifler, mortérer samt bærbare missiler der er beregnet til skulderaffyring. Ifølge rapporten er „den [totale] værdi af den globale produktion af håndskydevåben og ammunition i år 2000 . . . anslået til mindst 7 milliarder amerikanske dollars“. Mellem 80 og 90 procent af den globale handel med håndskydevåben er legal, og det største antal skydevåben (59 procent) ejes af civile.

Dræbersmog

„Omkring en femtedel af alle dødsfald i byerne på grund af lungekræft skyldes bittesmå forurenede partikler, hvoraf de fleste stammer fra bilers udstødning,“ rapporterer bladet New Scientist. Forskere i USA og Canada har igennem 16 år fulgt cirka en halv million amerikanere. I undersøgelsen har de taget forskellige risikofaktorer med i deres betragtninger, som for eksempel alder, køn, race, rygevaner, kost, alkoholindtagelse og forureningskilder på arbejdspladsen. „Undersøgelsen fokuserede på partikler der var mindre en 2,5 mikrometer i diameter,“ oplyser New Scientist, fordi „man antager at disse fine partikler dræber når de sætter sig fast dybt i lungerne“. Det blev desuden påvist at risikoen ved den smog man i nogle byer er udsat for, kan „sammenlignes med den risiko man udsættes for ved længere tids passiv rygning,“ siger bladet.

Ikke-registrerede fødsler

„Hvert år bliver mere end 50 millioner fødsler ikke registreret — det er mere end 40 procent af alle fødsler på verdensplan,“ oplyser FN’s Børnefond (UNICEF) i en rapport. Den tilføjer: „I 39 lande var mindst 30 procent af alle børn ikke blevet registreret ved fødselen, og i 19 lande drejede det sig om mindst 60 procent.“ Med hvilke konsekvenser? Børn som ikke har en fødselsattest, eksisterer ikke rent juridisk, og det kan begrænse deres adgang til grundlæggende sociale goder. „At blive registreret ved fødselen er en fundamental menneskeret; det åbner dørene til andre rettigheder som uddannelse, lægebehandling, . . . samt beskyttelse mod diskrimination, misbrug og udbytning,“ oplyser UNICEF. Og problemer som følge af ikke-registrerede fødsler er ikke begrænset til børn. „Senere i livet kan den ikke-registrerede voksne måske ikke . . . få en vielsesattest,“ hedder det i rapporten.

„Økologisk bankerot“ truer

Forskere skønner at hvis udnyttelsen af jordens ressourcer fortsætter som hidtil, „vil vi være på vej mod et økologisk bankerot,“ rapporterer den canadiske avis The Globe and Mail. Ifølge en undersøgelse der første gang blev offentliggjort i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences, har man regnet ud at jordens befolkning i 1961 „brugte 70 procent af klodens årlige potentielle biologiske produktivitet. Men i 1999 var tallet oppe på 120 procent, og i dag udnytter vi 125 procent.“ Det betyder at det vil tage jorden 15 måneder at „gendanne de naturressourcer som menneskene bruger“ i forbindelse med fiskeri, agerbrug, minedrift og afbrænding af fossilt brændstof. „En af grundene til at situationen så hurtigt er blevet værre, er at klodens biologiske ydeevne bliver mindre og mindre fordi nogle landområder er så ødelagte at der ikke kan vokse afgrøder. Endnu værre er at belastningen af den biologiske ydeevne øges efterhånden som verdensbefolkningen vokser,“ oplyser avisen.

Kirkebygninger til andre formål

„Da Mark Twain i 1881 besøgte Montreal, udtalte han at ’man ikke kunne kaste en mursten uden at smadre et kirkevindue’. I vore dage vil det nok være et vindue til en ejerlejlighed i en tidligere kirke der blev smadret,“ skriver Montrealavisen The Gazette. Byen har stadig omkring 600 kirkebygninger, men avisen fortæller at omkring 100 af dem, deriblandt mange katolske, måske bliver sat til salg i løbet af de næste ti år. „Ifølge ærkebispedømmet i Montreal er ikke mindre end 25 katolske sogne blevet nedlagt siden 1960.“ Canadas katolske befolkning voksede fra omkring 1,5 million i 1871 til næsten 10 millioner i 1971; og alligevel „faldt antallet af kirkegængere brat, især i Quebec,“ siger The Gazette. Bernard Fortin, der er ansvarlig for den pastorale planlægning for Montreals ærkebispedømme, har udtalt til avisen at antallet af kirkegængere i området er faldet fra 75 procent i 1970 til omkring 8 procent i dag.

Spiseforstyrrelser forårsaget af fjernsynet

Ifølge en rapport i Londonavisen The Independent „er der en tydelig forbindelse mellem fjernsyn og spiseforstyrrelser hos unge piger“. Anne Becker fra Harvard Medical School i USA interviewede unge piger på Fiji kort efter at fjernsynet blev indført dér i 1995. Hun konkluderede at fjernsynet „tilsyneladende havde en helt igennem negativ indflydelse på pigernes kropsopfattelse og spisevaner“. Hvordan det? Jo, i den fijianske kultur er en sund appetit og kraftig kropsfigur velset. Men efter at have set forskellige slanke personer i fjernsynet, fik mange af pigerne lyst til at efterligne dem. Inden fjernsynet kom til Fiji, havde ingen af pigerne fremkaldt opkastninger for at tabe sig. Men tre år senere forlød det at 11,3 procent gjorde det. Forskere fandt også ud af at 69 procent af pigerne var gået på slankekur, og at næsten 75 procent følte sig „for tykke“.