Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

„Den tavse nød“ er snart forbi!

„Den tavse nød“ er snart forbi!

 „Den tavse nød“ er snart forbi!

„SAMMENLIGNET med forholdene for ikke så mange år siden, lever vi i en verden med overflod. . . . Teoretisk set er der rigeligt med mad til alle.“ Sådan siges der i en rapport fra WHO. Hvis det er tilfældet, hvad er så den egentlige årsag til fejlernæring?

„Problemet er at føden hverken produceres eller fordeles retfærdigt,“ siger WHO. „Alt for ofte må fattige i frugtbare udviklingslande stå og se til med tomme hænder — og tomme maver — mens rekordstore høstudbytter bliver solgt til eksport. Hurtig fortjeneste for de få — langsigtede tab for de mange.“ En nylig undersøgelse foretaget af FN’s Organisation for Ernæring og Landbrug (FAO) viser at den rigeste femtedel af jordens befolkning spiser 45 procent af verdensproduktionen af kød og fisk, mens den fattigste femtedel kun får 5 procent.

En anden årsag til fejlernæring er ifølge FN’s Børnefond „mangel på god undervisning og nøjagtige informationer. Uden oplysningskampagner samt bedre og lettilgængelige undervisningsprogrammer vil folk ikke kunne få den viden, de færdigheder og de vaner der skal til for at bekæmpe fejlernæring.“ Men det er en ond cirkel, for mangel på mad svækker folks helbred og evne til at lære noget.

Retfærdighed og uselvisk interesse for andre

Trods sådanne frustrerende hindringer er nogle eksperter på området stadig optimistiske. For eksempel har FAO’s generaldirektør, Jacques Diouf, udtrykt dette håb: „Jeg har en vision om en verden hvor hver mand, hver kvinde og hvert barn får sund og nærende kost hver eneste dag. I min fremtidsvision er det skandaløse svælg mellem velstand og fattigdom blevet mindre. Jeg forestiller mig en verden med tolerance, ikke diskrimination; fred, ikke uroligheder; en bæredygtig udvikling af jordens ressourcer, ikke en nedbrydning af miljøet; udbredt velstand, ikke lammende håbløshed.“

 Men som vi har set, vil det kræve mere end øget produktion og en bedre fordeling af føden at realisere sådanne forhåbninger. Omfattende retfærdighed og uselvisk interesse for andre er nødvendig. Men disse ædle egenskaber er ikke ligefrem typiske for den moderne kommercialisme.

Er det muligt at fjerne sådanne enorme problemer som begærlighed, fattigdom, ufred og selviskhed så fejlernæring vil ophøre? Eller er det kun en drøm?

Den eneste løsning

Bibelen fortæller os om den dybereliggende årsag til at nogle lider af fejlernæring. Den siger: „I de sidste dage vil kritiske tider som er vanskelige at klare, være her. For menneskene vil være egenkærlige, pengekære, . . . uden naturlig hengivenhed, uforsonlige, . . . uden kærlighed til det gode, . . . idet de har en ydre form for gudhengivenhed, men er en benægtelse af dens kraft.“ — 2 Timoteus 3:1-5.

Kan sådanne dybt indgroede holdninger afskaffes uden Guds hjælp? Det er ikke særlig sandsynligt, vel? Måske har du lagt mærke til at myndighedspersoner somme tider har de bedste intentioner om at afhjælpe sociale problemer i samfundet, men selviskhed, kærlighed til penge og andres ufuldkommenheder stiller sig i vejen for og underminerer selv de mest oprigtige bestræbelser. — Jeremias 10:23.

Der findes dog en løsning som er realistisk. Bibelen lover at Guds rige vil fjerne uretfærdighed og alle andre lidelser som plager menneskeheden i dag.

I Esajas 9:6, 7 får vi dette fantastiske håb stillet i udsigt: „Et barn er født os, en søn er givet os; og det fyrstelige herredømme skal hvile på hans skulder. Og hans navn skal være Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evig Fader, Fredsfyrste. På det fyrstelige herredømmes omfang og på freden vil der ingen ende være, over Davids trone og over hans rige, for at det kan grundfæstes og opretholdes ved ret og ved retfærdighed, fra nu af og for stedse. Hærstyrkers Jehovas nidkærhed vil gøre dette.“

Det er det samme rige folk beder om når de i fadervor siger: „Komme dit rige.“ (Mattæus 6:9, 10, den danske autoriserede oversættelse) Læg mærke til at Esajas siger at „hærstyrkers Jehovas nidkærhed vil gøre dette“. Ja, Jehova Gud har altid været interesseret i at opfylde menneskenes behov. Han har skabt jorden så den kan producere mad nok til alle.

I Salme 65:9-13 siges der om ham: „Du har taget dig af jorden, så du kan skænke den overflod; du gør den meget rig. Strømmen fra Gud er fuld af vand. Du bereder deres korn, for sådan bereder du jorden. Dens furer får hvad de kan drikke; jævnet bliver dens knolde; med rigelige regnskyl gør du den blød; dens spirer velsigner du. . . . Engene har klædt sig i småkvæg, og lavningerne hyller sig i korn.“

Ja, Skaberen, Jehova Gud, er menneskehedens bedste forsørger. Han „giver alt kød føde: for hans loyale hengivenhed varer evindelig“. — Salme 136:25.

Vi kan have tillid til at Guds rige under Kristus vil drage omsorg for alle. Bibelen siger at „der vil være en overflod af korn på jorden; på bjergenes top vil det bugne“. Men der vil også være en retfærdig fordeling af føden, for „[Jesus Kristus] vil udfri den fattige som råber om hjælp, og den nødstedte og den der ingen hjælper har. . . . De fattiges sjæle vil han frelse.“ (Salme 72:12, 13, 16) Så der er altså håb forude! „Den tavse nød“ vil blive løst én gang for alle!

[Tekstcitat på side 11]

„Det er teknisk muligt at fjerne sult og fejlernæring. Ressourcerne er der. Udfordringen ligger i . . . at gøre en samlet indsats på nationalt og internationalt plan.“ — Verdenssundhedsorganisationen.

 [Helsides illustration på side 10]