Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

’Vi adlyder Gud mere end mennesker’

’Vi adlyder Gud mere end mennesker’

 ’Vi adlyder Gud mere end mennesker’

Som 17-årig blev Adam en af de tre vindere i en konkurrence der var sponsoreret af Holocaust-museet i USA. De der var med i konkurrencen — næsten 500 — fortalte i tekst og billeder om det mod der blev udvist under den nazistiske undertrykkelse. Adam er et af Jehovas Vidner, og han besluttede at han ville lave en kollage der skulle skildre de trængsler som hans trosfæller blev udsat for under naziregimet. Adam gør opmærksom på at kollagen hverken udtrykker vrede eller bitterhed, men snarere glæde, eftersom Jehovas Vidner kom sejrende ud af det voldsomme angreb fra det grusomme styre. Man ser et barn. Hvorfor? „For at vise at selv børn stod fast under den nazistiske forfølgelse,“ fortæller Adam.

Det er almindeligt kendt at Jehovas Vidner i nazitiden nægtede at sige „Heil Hitler!“ eller at støtte nazistpartiet. Et eksempel på deres indstilling er vist øverst til højre på Adams kollage, hvor der citeres fra et brev der blev sendt den 7. oktober 1934 til den tyske regering fra alle Jehovas Vidners menigheder. Et udsnit af brevet lyder: „Deres lov er i direkte konflikt med Guds lov; idet vi følger de trofaste apostles eksempel, ’bør vi adlyde Gud mere end mennesker’, og det vil vi gøre. (Apostelgerninger 5:29) . . . eftersom Deres regering og dens embedsmænd fortsat forsøger at tvinge os til ikke at adlyde universets højeste lov, tvinges vi nu til at lade Dem vide at vi, ved hans nåde, vil adlyde Jehova Gud og sætte vor fulde lid til at han vil udfri os fra al undertrykkelse og alle undertrykkere.“

Adam er stolt af sin åndelige arv. „Jehovas Vidner var fuldstændig overbevist om at det var forkert at gøre sine medmennesker fortræd, og at man ikke måtte tilbede andre end Gud, selv om det betød døden for dem,“ siger han. Jehovas Vidners urokkelige standpunkt ses tydeligt af titlen på Adams kollage: „Vi vil adlyde Gud mere end mennesker!“