Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan det hele begyndte

Hvordan det hele begyndte

 Hvordan det hele begyndte

STRATTON i OHIO, USA, er en lille landsby med egen borgmester og knap 300 indbyggere. Den ligger i nærheden af Ohiofloden som adskiller Ohio fra West Virginia. Dette lille samfund blev pludselig midtpunkt for en kontrovers da byens myndigheder i 1999 ved hjælp af en vedtægt forsøgte at tvinge både Jehovas Vidner og andre til at indhente en tilladelse før de besøgte den lokale befolkning med deres budskab.

Hvorfor har det stor betydning? Som det fremgår af det følgende, vil en sådan vedtægt fra myndighedernes side i realiteten begrænse ytringsfriheden både for Jehovas Vidner og alle andre borgere i USA.

Hvordan opstod konflikten?

Strattons indbyggere var i årevis blevet besøgt af lokale forkyndere fra Wellsville menighed af Jehovas Vidner, som siden 1979 havde haft problemer med nogle få lokale embedsmænd angående deres hus til hus-forkyndelse. I begyndelsen af 1990’erne var en gruppe Jehovas Vidner blevet jaget ud af byen af en lokal politimand som sagde: „Jeg er fuldstændig ligeglad med jeres rettigheder.“

I 1998 spidsede situationen til da det kom til en personlig konfrontation mellem Strattons borgmester og fire kvindelige Jehovas vidner. Efter at have aflagt besøg hos nogle indbyggere som tidligere havde vist interesse for bibelske drøftelser, var de fire vidner på vej ud af landsbyen igen. Ifølge den ene af kvinderne sagde borgmesteren at han ville have sat dem i fængsel hvis de var mænd.

Årsagen til den seneste konflikt var følgende vedtægt udfærdiget af de lokale myndigheder: „Bestemmelse angående uindbudt salg og henvendelse ved folks døre.“ Vedtægten krævede at alle der ønskede at udføre dør til dør-arbejde, først skulle indhente en gratis tilladelse hertil hos borgmesteren. Jehovas Vidner mente at denne vedtægt var en krænkelse af ytringsfriheden, religionsfriheden og pressefriheden. Da de lokale myndigheder nægtede at lempe håndhævelsen  af vedtægten, anlagde vidnerne sag ved den føderale domstol.

Den 27. juli 1999 blev der afholdt høring for en dommer ved den lokale domstol i Southern District of Ohio. Dommeren gav myndighederne medhold i at deres krav om en formel tilladelse til at gå fra hus til hus ikke stred mod forfatningen. Den 20. februar 2001 stadfæstede appelretten denne afgørelse.

For at få spørgsmålet endeligt afklaret anmodede Watchtower Bible and Tract Society of New York sammen med Wellsville menighed af Jehovas Vidner om at få sagen prøvet ved USA’s højesteret.

[Kort/illustration på side 3]

(Tekstens opstilling ses i den trykte publikation)

Los Angeles

New York

OHIO

Stratton