Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Noget du bør vide om julen

Noget du bør vide om julen

Hvad siger Bibelen?

Noget du bør vide om julen

MILLIONER verden over er i gang med juleforberedelserne. Måske er du én af dem. Det kan godt være at du ikke plejer at tage del i den religiøse side af denne populære højtid. Men hvad enten man vil eller ej, er det svært at undgå at blive påvirket af julen. Den præger hele forretnings- og underholdningsverdenen, selv i ikkekristne lande.

Hvad ved du om julen? Finder fejringen af Jesu fødsel støtte i Bibelen? Hvad ligger der bag denne populære højtid, som fejres enten den 24. eller 25. december?

Julen forbydes

Hvis du tager dig lidt tid til at undersøge emnet, finder du ud af at julen ikke har sine rødder i sand kristendom. Det er noget som mange bibelforskere fra forskellige trosretninger erkender. Med det i tanke er det ikke overraskende at det engelske parlament under Oliver Cromwell i 1647 bestemte at julen skulle være en dag hvor man gjorde bod, og i 1652 forbød man den fuldstændig. I årene fra 1644 til 1656 forsamledes parlamentet med fuldt overlæg den 25. december. Historikeren Penne L. Restad fortæller at „præster som prædikede om Jesu fødsel, risikerede at komme i fængsel. Kirkeværger kunne få bøder for at dekorere kirken med julepynt. Det var lovbefalet at forretningerne skulle være åbne i julen som på almindelige dage.“ Hvorfor tog man sådanne drastiske forholdsregler? Puritanske reformister mente at kirken burde undlade at indføre traditioner som ikke havde grundlag i Bibelen. De fordømte offentligt fejringen af julen ved at forkynde og uddele publikationer.

I Nordamerika havde man en lignende indstilling. I årene fra 1659 til 1681 var julen forbudt i Massachusetts Bay-kolonien. * Ifølge loven måtte man overhovedet ikke fejre jul. De som overtrådte denne lov, risikerede at få en bøde. Det var ikke kun puritanerne i New England der ikke brød sig om at holde jul. Nogle grupper i Middle Colonies havde det på samme måde. Kvækerne i Pennsylvania var lige så ubøjelige som puritanerne i deres syn på julen. En kilde oplyser at „kort efter at amerikanerne havde opnået uafhængighed, opdelte Elizabeth Drinker, som selv var kvæker, Philadelphias indbyggere i tre kategorier. Der var kvækerne, som ’ikke tog større notits af [julen] end af andre dage’, og så var der dem der fejrede julen af religiøse grunde, og endelig dem der ’udnyttede højtiden til at slå sig løs og skeje ud’.“

Henry Ward Beecher, en kendt amerikansk prædikant som var opdraget i et strengt calvinistisk hjem, vidste meget lidt om julen indtil han var 30 år. „For mig var julen helt fremmed,“ skrev han i 1874.

De første baptistkirker og kongregationalistiske kirker fandt heller ingen bibelsk begrundelse for at fejre Jesu fødsel. Ifølge en kilde var det så sent som i 1772 at baptistkirken i Newport, Rhode Island, fejrede jul første gang. Det var cirka 130 år efter grundlæggelsen af den første baptistkirke i New England.

Julens oprindelse

New Catholic Encyclopedia siger: „Datoen for Kristi fødsel kendes ikke. Evangelierne angiver hverken dagen eller måneden . . . Ifølge den hypotese H. Usener er fremkommet med . . . og som accepteres af de fleste lærde i dag, blev Kristi fødsel henlagt til datoen for vintersolhverv (25. december efter den julianske kalender, 6. januar efter den ægyptiske) fordi hedenske Mithra-dyrkere på denne dag da solen begyndte at vende tilbage til de nordlige himmelstrøg, fejrede dies natalis Solis Invicti (dagen for den ubesejrede sols fødsel). Den 25. december år 274 havde Aurelian proklameret solguden som imperiets øverste beskytter og viet et tempel til ham på Marsmarken. Julens oprindelse stammer fra en tid da soltilbedelsen var særlig fremtrædende i Rom.“

I bogen Højtider og fester siges der: „Datoen for Jesu fødsel kendes ikke. Omkring år 336 blev datoen af kirkens mænd fastlagt til d. 25. december. Der anføres flere mulige begrundelser herfor. . . . En anden forklaring er den, at man i Rom på d. 25. december holdt festen for den ubesejrede sol.“

Et ’tomt bedrag’

Når man tager ovenstående i betragtning, vil det så være rigtigt af sande kristne at tage del i julens traditioner? Har Jehova Gud behag i at man blander tilbedelsen af ham med religiøse læresætninger og skikke der følges af folk der ikke tilbeder ham? Apostelen Paulus kommer med følgende advarsel i Kolossenserbrevet 2:8: „Pas på: måske vil der være nogen som vil føre jer bort som sit bytte ved den filosofi og det tomme bedrag der er i overensstemmelse med menneskers overlevering, i overensstemmelse med verdens elementære ting og ikke i overensstemmelse med Kristus.“

Apostelen skrev desuden: „Lad jer ikke spænde i ulige åg med ikketroende. For hvad samfund har retfærdighed med lovløshed? Eller hvad fællesskab har lys med mørke? Og hvad harmoni er der mellem Kristus og Beliar [Satan]? Eller hvad del har en troende med en ikketroende?“ — 2 Korinther 6:14, 15, fodnote.

På baggrund af de uomstødelige kendsgerninger om julen afholder Jehovas Vidner sig fra at fejre denne højtid. I overensstemmelse med Bibelen bestræber de sig for at praktisere „den form for tilbedelse der er ren og ubesmittet for vor Gud“, ved at holde sig „uplettet af verden“. — Jakob 1:27.

[Fodnote]

^ par. 7 Massachusetts Bay-kolonien blev grundlagt i 1628 af engelske puritanere og var den største og mest vellykkede af de første kolonier i New England.

[Tekstcitat på side 16]

Det engelske parlament forbød julen i 1652

[Tekstcitat på side 17]

„For mig var julen helt fremmed“ — HENRY WARD BEECHER, AMERIKANSK PRÆDIKANT

[Illustration på side 17]

Hedenske dyrkere af Mithra og solguden (vist i lavrelief) højtideligholdt den 25. december

[Kildeangivelse]

Musée du Louvre, Paris