Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Krydsogtværs

Krydsogtværs

 Krydsogtværs

Vandret

1. Udødelighed (1 Korinther 15:42)

7. Profet for Jehova som skrev den fjerde af de såkaldte små profeters bøger

8. I en profeti imod Gog og hans faldne hærafdelinger udtalte Jehova at de skulle blive til føde for „hver vinget skabning“, blandt andet en sådan (Ezekiel 39:4)

10. I lignelsen om hveden og ukrudtet fik høstfolkene besked på at binde ukrudtet sammen i sådanne (Mattæus 13:30)

15. Mønt der spillede en rolle i en af Jesu billedtaler (Lukas 15:8)

16. Genitivformen af Kristus (Eksempel i Mattæus 1:18)

17. „Ræve har huler og himmelens . . . har reder, men Menneskesønnen har ikke noget sted hvor han kan hvile sit hoved“ (Lukas 9:58)

18. Hvad det korn var som Boaz gav Ruth at spise (Ruth 2:14)

19. Med disse prøvede filistrene at binde Samson, men ved Jehovas ånd ’smeltede de af hans hænder’ (Dommerne 15:14)

20. Det modsatte af renhed; bruges også symbolsk (3 Mosebog 5:3)

25. „Hvad fællesskab har lys med mørke? Og hvad . . . er der mellem Kristus og Beliar?“ (2 Korinther 6:14, 15)

26. Konge over Israel fra 1037 til 998 f.v.t., kendt for sin store visdom (1 Kongebog 10:23)

27. Mønterne som var blandt dem der blev anvendt på Jesu tid, for eksempel til betaling af tempelskat. (Jf. Mattæus 17:24 og Lukas 15:8)

Lodret

1. „Da Gud ønskede i endnu rigere mål at vise løftets arvinger sin beslutnings . . . , trådte han på denne måde til med en ed“ (Hebræerne 6:17)

2. Leje hvor fugle udruger deres æg og passer deres unger til de er flyvefærdige (Salme 84:3)

3. Næselyd som kan være skræmmende (Job 41:18)

4. Andet navn for Betlehem (1 Mosebog 35:16)

5. Menneskeligt organ som ikke kan tæmmes, men som er „fuld af dødbringende . . .“ (Jakob 3:8)

6. Kæledyr som er opkaldt efter et geografisk område øst for Adriaterhavet. Stedet er omtalt i Andet Timoteusbrev 4:10

9. En af de forrådsbyer som israelitterne blev sat til at bygge i Gosens land(2 Mosebog 1:11)

11. Biord (4 Mosebog 35:4)

12. Klædningsstykket som Saul gav David på da han skulle kæmpe mod filisterkæmpen Goliat (1 Samuel 17:38, 39)

13. Var blandt de sørgende i byen Joppe dengang Tabita, eller Dorkas, døde (Apostelgerninger 9:36, 39)

14. Hvad israelitterne beklagede mangelen på mens de var i ørkenen og tænkte tilbage på tiden i Ægypten (4 Mosebog 11:5)

21. Profet som på Jehovas foranledning mirakuløst blev forsynet med mad som ravnene bragte ham (1 Kongebog 17:1, 3)

22. „Den der bor i den Højestes skjul, skaffer sig . . . i den Almægtiges skygge“ (Salme 91:1)

23. Tiltalende at se eller høre på (Højsangen 6:4)

24. Tjenestepige som befandt sig i Marias, Markus’ mors, hus da Peter mirakuløst var blevet lukket ud af fængselet (Apostelgerninger 12:12-14)

Løsning på krydsord side 27

 Løsninger vandret

1. UFORGÆNGELIGHED

7. OBADIAS

8. ROVFUGL

10. BUNDTER

15. DRAKME

16. KRISTI

17. FUGLE

18. RISTET

19. REBENE

20. URENHED

25. HARMONI

26. SALOMON

27. DRAKMESTYKKERNE

Løsninger lodret

1. UFORANDERLIGHED

2. REDE

3. NYSEN

4. EFRAT

5. GIFT

6. DALMATINERHUNDE

9. RA’AMSES

11. UDEFTER

12. DRAGTEN

13. ENKERNE

14. FISKENE

21. ELIAS

22. HUSLY

23. SMUK

24. RODE