Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Vi betragter verden

Vi betragter verden

 Vi betragter verden

„Drømme om rigdom“

Massive reklamefremstød har fået mange fattige til at tro at de kan komme ud af fattigdommen ved at spille hasard, også selv om chancerne for at vinde noget af betydning er meget små, oplyses det i avisen Times of Zambia. Artiklen peger på at „lotteri vækker drømme om rigdom, luksus og en hurtig vej til en problemfri tilværelse“, mens „de bittesmå chancer der er for at vinde, sjældent bliver nævnt“. Avisen konkluderer: „Uanset hvilket argument der fremføres, er hasardspil rent og skært tyveri og burde forbydes i ethvert retskaffent samfund.“

 Bange for mørke

„Børn er mere bange for mørke end deres forældre var da de var børn. Det skyldes at de i stigende grad udsættes for kunstigt lys og derfor sjældent oplever totalt mørke,“ siges det i en rapport i Londonavisen The Times. Psykologen og forfatteren Aric Sigman har analyseret forskningsresultater der viser at næsten to tredjedel af alle børn under ti år insisterer på at have et lille lys tændt om natten når de skal sove. Han hævder at børnenes fantasi bliver hæmmet af at de så sjældent udsættes for mørke, selv om natten. „Børnene skal have mulighed for at udvikle deres fantasi,“ hedder det i rapporten. „Det kan være meget stimulerende for dem at lege og underholde sig selv i mørke, da alt det de forestiller sig, vil være noget der kommer fra dem selv.“ Det er „de færdiglavede billeder fra tv, biograffilm og computerspil som har fæstnet sig i deres sind“, der gør børnene bange. Aric Sigman siger: „Det kan lyde gammeldags at sige at børnene bør læse mere og se mindre fjernsyn, men det trænger til at blive gentaget.“

Stykke af isshelf brækker af

I løbet af blot 35 dage fra slutningen af januar 2002 er et over 3000 kvadratkilometer stort stykke brækket af den såkaldte Larsen B isshelf på den østlige del af Den Antarktiske Halvø og brudt op i tusinder af drivende isbjerge, rapporterer University of Colorado’s National Snow and Ice Data Center. En stor del af Antarktis er omgivet af tykke plader af is, men pladerne på Den Antarktiske Halvø er blevet mindre fordi gennemsnitstemperaturen er steget her siden 1940’erne. Da isshelfen flyder på havet, vil de afbrækkede stykker ikke medføre nogen væsentlig havstigning. Men „isshelfer fungerer som en bremse for gletsjerne,“ siges der i rapporten. „Når isshelfer forsvinder, vil gletsjerne . . . måske begynde at kælve mere is ud i havet end snefaldet på gletsjerne kan opveje.“ Man ved endnu ikke helt hvad de højere temperaturer skyldes, og de videnskabelige data kan virke forvirrende. Avisen The New York Times skriver at der „på resten af Antarktis ikke er nogen tegn på udbredt opvarmning“. Visse forskningsresultater tyder endda på at kontinentet som et hele er blevet koldere i løbet af de sidste 35 år.

Kinas rumfartsprogram

Den 1. april 2002 foretog det ubemandede rumfartøj Shenzhou III fra Kina en vellykket landing i Indre Mongoliet efter en uges rejse, skriver BBC News. For at teste hvor godt egnet fartøjet var for en fremtidig bemandet rumflyvning, var det udstyret med „en astronautdukke“ med sensorer der blandt andet skulle måle temperaturen og luftens indhold af ilt. Talsmænd for den kinesiske rumfartsadministration har bekendtgjort at man har planer om at sende en mand ud i rummet senest i år 2005. „Den kinesiske rumfartsadministrations mere langsigtede mål er at sende mennesker til Månen inden år 2010,“ oplyser rapporten.

Farveglade undulater

Hvordan udvælger undulater sig en mage? Svaret hænger måske sammen med hvor meget fuglenes fjerdragt skinner. Undulaternes fjer indeholder et kemisk stof som absorberer ultraviolet lys og genudsender det med en længere bølgelængde, der får fjerene til at skinne i en selvlysende gullig-rød farve. Neurobiologen Justin Marshall og hans kolleger ved Queenslands universitet i Australien smurte et solbeskyttende middel på nogle vilde undulaters fjer for at dæmpe den fluorescerende effekt. „Disse fugle virkede nu langt mindre tiltrækkende på det modsatte køn,“ skriver avisen The Sydney Morning Herald. Justin Marshall siger at skinnende farver hos en undulat sandsynligvis er et tegn på at den er sund. Han siger at selv om andre dyr måske nok indeholder fluorescerende stoffer, er det „første gang man har fået indblik i hvad flourescens bliver brugt til i dyreriget,“ skriver avisen.

Truede løver

„Løver vil måske snart være uddøde i store dele af Afrika,“ rapporterer bladet New Scientist. Der skal bruges mellem 500 og 1000 løver for at have en ynglebestand på 100 par så indavl kan undgås. Men så mange løver er der ikke i Vest- og Centralafrika, oplyser den internationale naturbeskyttelsesorganisation IUCN. Hans Bauer fra Leidens universitet i Holland siger: „Det er en alvorlig situation. Der er ikke en eneste bestand dér som vi kan være sikre på vil overleve.“ Hovedårsagen til nedgangen i løvebestanden er menneskets indtrængen på disse dyrs levesteder. Løver har brug for meget store jagtområder — en hanløve skal bruge så meget som 200 kvadratkilometer. „Løven er en dyreart af vital betydning,“ siger Hans Bauer. „Dens situation bør få alarmklokkerne til at ringe. At løver er truede nu, kan nemlig betyde at andre arter vil være truede om 20-30 år.“

Fare ved solarier

„Risikoen for at få hudkræft mere end fordobles hvis man går i solarium, og det er især de unge der er i farezonen,“ oplyser Londonavisen The Guardian. Professor Margaret Karagas ved Dartmouth Medical School i New Hampshire i USA har interviewet 1500 personer mellem 25 og 74 år, hvoraf mere end halvdelen for nylig har fået konstateret hudkræft. Risikoen for at få hudkræft var steget „næsten 20 procent for hvert årtis brug af solarium før halvtredsårsalderen,“ skriver Londonavisen The Times. Margaret Karagas siger: „Solarierør efterligner sollyset ved at udsende en kraftig, koncentreret dosis af ultraviolette stråler.“ I England er hudkræft nu årsag til tre gange så mange dødsfald som i 1960’erne; i Skotland er det fire gange så mange som dengang. Eksperter mener at dødsfaldene skyldes at folk i stigende grad udsætter sig for ultraviolette stråler når de solbader eller går i solarium. „Der er ikke noget som hedder uskadelig solbrændthed,“ siger en talsmand fra det britiske kræftforskningsinstitut. „Solbrændthed er i virkeligheden kroppens reaktion på beskadigelser af dna.“

„Vandtårne“ i fare

Halvdelen af verdensbefolkningen er afhængig af ferskvand fra bjergenes økosystemer, oplyser avisen The Toronto Star. Sådanne bjerge — der i en FN-rapport angående Internationalt år for verdens bjerge kaldes „verdens vandtårne“ — er alvorligt truede. Avisen skriver at problemet skyldes „klimaforandringer, forurening, væbnede konflikter, befolkningstilvækst, skovrydning og udbytning der forårsages af industrielle landbrugsmetoder, minedrift og turistindustri“. Rapporten siger advarende at „denne ødelæggelse vil resultere i flere oversvømmelser og jordskred samt flere tilfælde af hungersnød,“ skriver avisen.

Alkoholisme

Hver 13. person i England er alkoholiker, oplyser Londonavisen The Independent. Derved er alkoholmisbrug „dobbelt så hyppigt som misbrug af stoffer og receptpligtige lægemidler“. Fra 1994 til 1999 steg antallet af dødsfald som følge af alkoholmisbrug — deriblandt hjertesygdomme, skrumpelever og alkoholforgiftning — med næsten 43 procent. Antallet af trafikulykker som følge af spirituskørsel steg fra 10.100 i år 1998 til 11.780 i år 2000, og spirituskørslerne var skyld i hvert syvende trafikdrab. Tres procent af arbejdsgiverne har problemer med ansatte som drikker for meget, og 40 procent af dem der begår voldskriminalitet, gør det i spirituspåvirket tilstand. Eric Appleby, direktør for det britiske institut Alcohol Concern, siger: „Omfanget af problemerne — helbredsmæssigt, socialt og økonomisk, for ikke at nævne de samfundsmæssige omkostninger, . . . understreger behovet for en hurtig og forenet indsats.“