Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Krydsogtværs

Krydsogtværs

Krydsogtværs

Vandret

 2. Hvad Farao gav sin datter, Salomons hustru, efter at han havde indtaget Gezer (1 Kongebog 9:16)

 8. Stråling som udgår fra en lampe eller fra solen, men som ikke behøves i det himmelske Jerusalem (Åbenbaringen 22:5)

 9. Offerdyr (3 Mosebog 4:32)

10. Hvad en brise kan være (Jf. 1 Mosebog 3:8, da. aut. 31)

11. Det at afholde sig fra at spise (Esajas 58:3)

13. Rummål (1 Samuel 17:17)

14. Andet navn for Betlehem; det var på vejen fra Betel og hertil at Rakel fødte Benjamin (1 Mosebog 35:19)

15. En gadit der boede i Basan (1 Krønikebog 5:11, 13)

17. Gammelt ord for konge (Hoseas 8:4, da. aut. 31)

18. Besidde (Esajas 62:5)

19. „De dage hvori David havde . . . over Israel, udgjorde fyrre år“ (1 Kongebog 2:11)

21. Hvad sjuhitten Bildad kaldte et dødeligt menneske (Job 25:1, 6)

24. At Paulus blev taget til fange, gjorde paradoksalt nok de fleste af hans kristne brødre tillidsfulde, og de fik „mere . . . til at tale Guds ord uden frygt“ (Filipperne 1:12-14)

26. Hvor mange ting hader Jehova? (Ordsprogene 6:16)

27. Benægtelse (Mattæus 16:24)

28. Bæreredskab som blev benyttet til at transportere en vindrueklase fra Esjkols Regnflodsdal (4 Mosebog 13:23)

30. En af Davids vældige krigere som nægtede at gå med i Adonijas sammensværgelse (1 Kongebog 1:8)

32. Kortklippet (1 Korinther 11:5)

33. „Abraham fik to sønner, én med tjenestepigen og én med den frie kvinde. Dette står som et symbolsk . . .“ (Galaterne 4:22, 24)

34. Hvad David på et tidspunkt følte sig omgivet af på alle sider (Salme 31:13)

35. „Lad ikke dette . . . undgå jeres opmærksomhed, I elskede, at én dag er for Jehova som tusind år, og tusind år som én dag“ (2 Peter 3:8)

36. Hvis en uretmæssigt optrådte som profet, blev han anbragt i denne (Jeremias 29:26)

Lodret

 1. De der er „plantet i Jehovas hus“, trives i denne periode af deres liv (Salme 92:13, 14)

 2. Filisterby som sandsynligvis har givet navn til skalotteløget (Allium ascalonicum) (Dommerne 1:18)

 3. Lovsang eller hymne (Apostelgerninger 13:33)

 4. Kommer i følge med Menneskesønnen når han sætter sig på sin herligheds trone (Mattæus 25:31)

 5. Smykkesten (Højsangen 5:14)

 6. Søn af ypperstepræsten Aron med hustruen Elisjeba (2 Mosebog 6:23)

 7. Med et sådant kys blev Jesus forrådt (Mattæus 26:49)

12. Gammelt ord for sygdom (1 Kongebog 8:37, da. aut. 1931)

16. Den bagerste tredjedel af et skib (Jf. Apostelgerninger 27:16)

18. Israelitisk ypperstepræst der var eftergivende over for sine sønner (1 Samuel 2:27, 29)

20. Skabte himmelen og jorden (1 Mosebog 1:1)

22. Da israelitterne flygtede fra Ægypten, bar de deres endnu usyrede dej bort i sådanne kar (2 Mosebog 12:34)

23. En kristen der gjorde tjeneste for Paulus på hans tredje missionsrejse (2 Timoteus 4:20)

24. Slette der har givet navn til Harmagedon (Åbenbaringen 16:16, fodnote i Studiebibelen)

25. Græsædende dyr af hestefamilien (Job 6:5)

28. En sådan mente Paulus ikke det var rigtigt at have imod sin kristne broder (1 Korinther 6:1)

29. Ammons sønner blev på et tidspunkt „en . . . for David“ (1 Krønikebog 19:6)

31. Gammelt ord for respekt (Filipperne 2:29, da. aut. 1931)

Løsninger vandret

 2. AFSKEDSGAVE

 8. LYS

 9. LAM

10. KØLIG

11. FASTE

13. EFA

14. EFRAT

15. ZIA

17. DROT

18. EJE

19. REGERET

21. MADDIKE

24. MOD

26. SEKS

27. NEJ

28.STANG

30. REI

32. RAGET

33. DRAMA

34. GRU

35. ENE

36. GABESTOKKEN

Løsninger lodret

 1. ALDERDOMMEN

 2. ASKALON

 3. SALME

 4. ENGLENE

 5. SAFIRER

 6. ELEAZAR

 7. ØMT

12. SOT

16. AGTERSKIBET

18. ELI

20. GUD

22. DEJTRUG

23. ERASTUS

24. MEGIDDO

25. ZEBRAEN

28. SAG

29. STANK

31. AGT