Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Eneforsørger, men ikke ladt i stikken

Eneforsørger, men ikke ladt i stikken

Eneforsørger, men ikke ladt i stikken

„Når mine børn kommer hjem og giver mig et knus og siger at de elsker mig, er det skønt at være mor.“ — DORIS, EN ENLIG MOR TIL TO.

ENLIGE forældre vil uden tvivl erklære sig enige i følgende udtalelse fra Bibelen: „Børn er en velsignelse og en gave fra Herren.“ (Salme 127:3, Contemporary English Version) Børn der vokser op i eneforsørgerfamilier, er ikke mindre dyrebare i Guds øjne. Skaberen ønsker at det skal gå eneforsørgerfamilier godt. Bibelen siger om Gud: „Den faderløse og enken bringer han på fode.“ (Salme 146:9) Enlige forældre kan være sikre på at Gud altid er villig til at støtte dem.

Alle børn har ret til at vokse op under kærlige, sikre og trygge forhold hvor de kan udvikle sig i fysisk, følelsesmæssig og åndelig henseende. At opdrage sine børn er en pligt og en forret som Gud har givet alle forældre.

Mange aleneforældre har erfaret at et godt familieliv kræver at man ofte beder til Gud, konsekvent følger de bibelske principper og stoler 100 procent på Jehova. Det er i tråd med tilskyndelsen i Salme 55:22: „Kast din byrde på Jehova, og han vil sørge for dig.“

Fra tid til anden kan bedsteforældre, lokale menighedsældste eller erfarne forældre i den kristne menighed hjælpe eneforsørgerfamilier med deres problemer. Men selv om familiemedlemmer og trosfæller kan være til stor gavn for eneforsørgere, hviler ansvaret for børnene i sidste instans på forældrene selv. *

Heldigvis er det lykkedes mange enlige forældre at tackle de særlige udfordringer de har stået over for, og at hjælpe deres børn til at blive ansvarsbevidste, velopdragne og gudfrygtige. Vågn op! har talt med en del af forældrene. Her nævnes nogle kendetegn som de har tilfælles:

Dygtige til at organisere. Gode aleneforældre bestræber sig for at have styr på tingene og at koordinere familiens aktiviteter så godt de kan. Fornuftig planlægning og organisering er nødvendig for at opnå et godt resultat. Bibelen siger: „Den flittiges planer får et gunstigt udfald.“ — Ordsprogene 21:5.

Er ansvarsbevidste. De prioriterer familielivet højt og tager mere hensyn til deres børns behov end til deres egne. — 1 Timoteus 5:8.

Er ligevægtige. De hverken bagatelliserer eller overdriver problemer, men søger i stedet efter løsninger. De accepterer vanskeligheder og prøver at klare dem uden at ynke sig selv eller at blive bitre.

Gode til at kommunikere. Dygtige eneforsørgere lægger stor vægt på kommunikation. De opmuntrer alle i familien til frit at give udtryk for deres tanker og følelser. En alenefar siger om sine børn: „Jeg benytter hver en lejlighed til at tale med dem. Vi hygger os når vi laver mad. Det er ved disse lejligheder at de betror sig til mig.“

Tager hensyn til egne behov. Enlige forældre har en travl dagligdag, og mange af dem har erkendt at det er vigtigt at tage hensyn til deres egne åndelige, følelsesmæssige og fysiske behov. Ethel, en fraskilt enlig mor til to, siger: „Jeg prøver at få tid til mig selv. En ven giver børnene musikundervisning, og dér har jeg for eksempel en time for mig selv. Jeg sætter mig ned uden at tænde for fjernsynet.“

Er positive. Enlige forældre for hvem børneopdragelsen er lykkedes, har et optimistisk livssyn. De ser ikke kun på det negative når der opstår problemer. En enlig mor siger: „Jeg har fundet ud af at det at være enlig mor også har sine positive sider.“

Gode erfaringer.

Er disse retningslinjer virkningsfulde? Ja, det kan mange enlige forældre skrive under på. Gloria fra England, som er nævnt i den første artikel, er en fraskilt, udearbejdende mor der har været alene med to sønner og en datter. Alle tre børn er senere blevet heltidsforkyndere, og de har viet deres liv til den gerning at undervise andre i Bibelen. Da Gloria blev spurgt om hvordan det var lykkedes hende at klare denne opgave, svarede hun: „Min første udfordring var at sørge for at holde et regelmæssigt og spændende familiestudium. Jeg ønskede at mine børn skulle være lykkelige og tilfredse, have fred i sindet og være beskyttet mod faldgruber. Jeg fik noget natarbejde, for jeg havde sat mig for at jeg ville være så meget sammen med børnene som muligt. Inden jeg gik på arbejde, plejede vi at bede sammen, hvorefter jeg lagde dem i seng. Min moster var hos dem mens jeg var på arbejde.“

Hvordan hjalp Gloria sine børn til at prioritere rigtigt? Hun fortsætter: „Mit vigtigste mål var at sætte de åndelige interesser først. Vi havde ikke ret mange penge, og det lagde jeg ikke skjul på over for børnene. Jeg forlangte aldrig noget af dem som jeg ikke ville forlange af mig selv, og de var alle samarbejdsvillige.“ Gloria fortæller hvad der har medvirket til at familien er blevet fast sammentømret: „At det er gået så godt, skyldes at vi har foretaget os mange ting sammen. Ingen isolerede sig på sit værelse. Vi var sammen om at lave mad, gøre rent, male og tapetsere. Vi prøvede at have balance i vores tilværelse. Jeg sørgede også for at der var tid til afslapning.“

Carolyn, der er alene med sin søn, Joseph, glæder sig over de positive resultater hendes opdragelse af ham har fået. Hvad er hemmeligheden? „Vi læser Bibelen sammen ved sengetid,“ fortæller hun, „og derefter stiller jeg ham spørgsmål om hvad han har lært. Vi drøfter også udvalgte paragraffer fra vores bibelske publikationer og taler om hvordan vi kan anvende det vi lærer, på os selv. Det hjælper Joseph når han står over for problemer, som for eksempel mobning i skolen.“ Carolyn indrømmer at hendes liv på ingen måde er let, men hun føler sig ikke alene. Hun siger: „Det er en stadig kamp, men jeg føler virkelig at Jehova har hjulpet mig. Jeg får også megen opmuntring fra den kristne menighed.“

De gode erfaringer som tusinder af enlige forældre, deriblandt Gloria og Carolyn, har gjort, viser at man ved at følge Bibelens principper kan hjælpe sine børn til at vokse sig åndeligt stærke. (Ordsprogene 22:6) Eneforsørgerfamilier kan altså klare udfordringen! Tilværelsen som eneforsørger byder på mange udfordringer som giver én mulighed for at gøre fremskridt og at være noget for andre. Skal aleneforældre klare alle de udfordringer de står over for, må de stole helt og fuldt på Gud i tillid til at han vil hjælpe. — Salme 121:1-3.

[Fodnote]

^ par. 6 Flere oplysninger om hvordan eneforsørgerfamilier kan blive lykkelige, findes i kapitel 9 i bogen Hemmeligheden ved et lykkeligt familieliv, udgivet af Jehovas Vidner.

[Illustrationer på side 11]

Familiestudium har hjulpet Glorias tre børn til at blive heltidsforkyndere. Her ser de på et brev fra og billede af den ældste søn, som nu er missionær

[Illustrationer på side 12]

Carolyn og hendes søn, Joseph