Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hun gjorde god brug af Vågn op!

Hun gjorde god brug af Vågn op!

 Hun gjorde god brug af Vågn op!

VANESSA er et af Jehovas Vidner i USA, og da hun var 16 år, fik hun i skolen til opgave at skrive om anoreksi. „Jeg undersøgte emnet,“ fortæller hun, „men der var ikke meget at finde om det. Så jeg talte med mine forældre, og de foreslog mig at slå op i vores publikationer.“

Ved at søge i Jehovas Vidners publikationer fandt Vanessa et væld af oplysninger som hun kunne bruge i sin stil. „Men det var kun en del af opgaven,“ siger hun. „Jeg skulle også fremholde oplysningerne mundtligt for læreren og 20 elever!“ Hvordan klarede Vanessa den udfordring?

Vanessa deltager, ligesom så mange andre Jehovas Vidner i hele verden, i et talerkursus på Den Teokratiske Skole, som afholdes i den lokale rigssal. „Den undervisning vi modtager, forbereder os godt til at gå i forkyndelsen og tale med andre,“ siger hun. „Vi får også vejledning i hvilke punkter vi skal arbejde på, så folk bedre vil kunne forstå os.“ Vanessa gjorde meget ud af sin opgave. Hvad blev resultatet? „Jeg fik den højeste karakter,“ siger hun.

Vanessa er en af de mange unge der gør god brug af vores bibelske publikationer og den åndelige oplæring vi i øvrigt får. Sådanne unge fortjener ros, for de følger opfordringen i Prædikerens Bog: „Husk din store Skaber i din unge manddoms dage.“ — 12:1.