Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Bør man lade sig lede af tal?

Bør man lade sig lede af tal?

 Bør man lade sig lede af tal?

KAN numerologi stå for en rationel og videnskabelig undersøgelse? Er det ved hjælp af tal man kan få noget at vide om sin fremtid? Ja, bør vi bygge vores fremtid op om oplysninger og forudsigelser udledt af tal?

En indvending som er blevet rejst imod numerologi, er at der anvendes forskellige kalendere rundt om i verden. Tag for eksempel den dato der nævnes i den indledende artikel — den 11. september 2001. Hvis man bor et sted hvor den kinesiske kalender bruges, var det den 24. dag i den 7. måned af det 18. år i den 78. cyklus. Ifølge den julianske kalender var det den 29. august 2001. Ifølge den muslimske kalender svarede datoen for tragedien til den 22. jumada II 1422. Ser man i en hebraisk kalender, var det den 23. elul 5761. Hvordan skulle en dato der udtrykkes på så mange måder, kunne have en entydig talmæssig betydning? En anden faktor: Navne staves ofte forskelligt på de forskellige sprog. For eksempel har bogstaverne i det engelske navn John en talværdi på 2, mens bogstaverne i det samme navn på spansk — Juan — har en talværdi på 1.

Én ting er at fastslå at mange aspekter af universet kan forklares ved hjælp af matematiske formler som kan efterprøves. Noget ganske andet er at hævde at ens navn var forudbestemt til at passe sammen med ens fødselsdato og er forbundet med visse tal så man kan skaffe sig viden om sin skæbne.

Konklusionen er klar: At mene at udlægninger af tal er nøjagtige, når de er baseret på vidt forskellige kalendersystemer og sprog, går langt ud over grænserne for det troværdige.

„Tid og tilfælde“

Nogle er blevet interesseret i numerologi fordi de ønsker at vide hvordan deres liv vil forme sig. Men Bibelen viser klart at man ikke kan kortlægge sit liv på forhånd. Den siger at „løbet ikke tilhører de hurtige, og at kampen ikke tilhører de vældige krigere, og at brødet heller ikke tilhører de vise, eller rigdommen  de forstandige, eller yndesten dem der har kundskab; for tid og tilfælde berører dem alle.“ (Prædikeren 9:11) Ja, mange begivenheder sker helt uventet. De indtræffer tilfældigt, og derfor er det umuligt at forudsige noget på grundlag af en fødselsdato eller et navns talværdi.

Der kan også henvises til Prædikeren 11:1, 2. I forbindelse med en tilskyndelse til at være gavmild siges der: „Send dit brød ud på vandet, for efter mange dages forløb vil du finde det igen. Giv syv, ja, endog otte, en del hver, for du ved ikke hvad ondt der vil ske på jorden.“ I langt de fleste tilfælde er det onde der sker, noget man ikke ved — eller kan vide — på forhånd. Om numerologer skriver Underwood Dudley, der er professor i matematik: „De tillægger tilfældigheder for lidt værdi. Det mest utrolige kan ske helt vilkårligt.“

Er det sandt at nogle af numerologernes forudsigelser går i opfyldelse? Hvad er i så fald grunden? I nogle tilfælde er der tale om et sammentræf. Desuden udtrykker numerologer sig undertiden i så tvetydige vendinger at de kan sigte til flere forskellige udfald. Men der er en mere alvorlig side af sagen man bør overveje.

En form for spådomskunst?

Bibelen taler ikke specielt om numerologi. Den fortæller dog om en amalekitisk mand ved navn Haman som i det femte århundrede før vor tidsregning planlagde at udrydde de  jøder der boede i Persien. Der står: „Haman [gav] ordre til at der blev kastet lod (kaldet ’purim’) for at finde den rette dag og måned til sit forehavende. Valget faldt på den trettende dag i den tolvte måned, adar måned.“ — Ester 3:7, Today’s English Version.

I fortiden var lodkastning en accepteret måde at afgøre uoverensstemmelser på. * (Ordsprogene 18:18) Men Haman brugte lodkastning som en slags spådomskunst, noget der fordømmes i Bibelen. I Femte Mosebog 18:10-12 siges der at Gud afskyr enhver „som driver spådomskunst, øver magi, tager varsler eller er troldmand, eller som binder andre med en besværgelse eller som spørger et åndemedium eller en spåkyndig til råds . . . Enhver der øver disse ting er en vederstyggelighed for Jehova.“

Bibelen forbinder spådomskunst og overnaturlige kræfter med spiritisme. Onde ånder kan styre begivenheder så de tjener deres hensigt. Uanset om det gør sig gældende i et specifikt tilfælde eller ej, står én ting fast: Spiritisme fordømmes af Gud og kan gøre at man kommer under indflydelse af onde ånder. — 1 Samuel 15:23; Efeserne 6:12.

Numerologi er uden videnskabeligt grundlag og kommer ynkeligt til kort når den analyseres rationelt. Og — hvad der er endnu vigtigere — da numerologi er en form for spådomskunst, er den i modstrid med Bibelens lære. Derfor er det ikke gavnligt at lade sig lede af numerologi eller at planlægge sin fremtid ved hjælp af denne metode.

[Fodnote]

^ par. 12 Lodkastning foregik ved at man lagde småsten, små stykker træ eller lignende i folderne på en klædning eller i en krukke og rystede dem. Den hvis lod blev trukket, var den der blev valgt.

[Ramme på side 6]

DE FORSKELLIGE KALENDERSYSTEMER ER ET VÆGTIGT ARGUMENT MOD NUMEROLOGI

GREGORIANSKE Den 11. september 2001

KINESISKE Den 24. dag i den 7. måned af det 18. år i den

78. cyklus

JULIANSKE Den 29. august 2001

MUSLIMSKE Den 22. jumada II 1422

HEBRAISKE Den 23. elul 5761

[Ramme/illustration på side 7]

ER HOROSKOPER PÅLIDELIGE?

„Indimellem er du udadvendt, men andre gange er du reserveret. Du finder det uklogt at være for åben om dig selv over for fremmede. Du er en meget selvstændig person som ikke ukritisk tror på alt. Du kan godt lide afveksling i livet, og du bryder dig ikke om at være bundet af regler. Du har et stort potentiale som ikke er blevet udnyttet fuldt ud. Du er kritisk over for dine egne evner og præstationer.“

Passer dette signalement på dig? I så fald tillægger du måske beskrivelsen mere betydning end den fortjener. De ovennævnte udsagn passer jo stort set på alle. Læsere accepterer ofte de oplysninger som de synes lyder troværdige, og ignorerer de øvrige. Ifølge bogen Why Do Buses Come in Threes — The Hidden Mathematics of Everyday Life „har forskere opdaget at hvis man fjerner stjernetegnene i et horoskop, kan folk ikke finde ud af hvilket afsnit der hører til deres eget stjernetegn. Men er horoskopet forsynet med stjernetegnene, anser folk det der siges under deres eget stjernetegn, for at være den mest rammende beskrivelse af dem selv.“

[Ramme på side 8]

SYMBOLSKE TAL I BIBELEN

Visse tal i Bibelen har symbolsk betydning, men kun i den sammenhæng de forekommer i. For eksempel bruges tallet fire for at angive at noget er altomfattende eller universelt. Denne tanke fremgår af udtryk som „jordens fire hjørner“ og „himmelens fire vinde“. (Esajas 11:12; Daniel 8:8) Tallet seks repræsenterer til tider ufuldkommenhed. Interessant nok er dét tal der i Åbenbaringens Bog hæftes på Satans jordiske, politiske organisation, „et menneskes tal“ — 666. (Åbenbaringen 13:18) Her gentages og forstærkes tallet seks tre gange, hvilket understreger ufuldkommenheden hos denne dyriske organisation. Når tallet syv bruges symbolsk, repræsenterer det fuldstændighed. (3 Mosebog 4:6; Hebræerne 9:24-26) Betydningen af disse og andre tal der bruges symbolsk i Bibelen, fremgår af den profetiske sammenhæng de forekommer i.

Bibelen tillægger visse tal betydning, men den tilskynder os ikke til at forbinde bogstaver i bestemte ord med tal for at finde mystiske, skjulte budskaber.

[Illustration på side 8]

Haman brugte spådomskunst for at finde den gunstigste dag til at udrydde jøderne