Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan ser Gud på vold?

Hvordan ser Gud på vold?

 Hvad siger Bibelen?

Hvordan ser Gud på vold?

DET ER en kendt sag at vold er udbredt og findes i mange former og på mange områder. Foruden den vold der giver sig udslag i form af krig, findes der vold i skolen, på arbejdspladsen, i sportsverdenen, mellem bander, vold som følge af stofmisbrug og handel med narkotika og vold der bruges som underholdning. Ja, selv i hjemmene findes der vold, både mellem ægtefæller og mellem forældre og børn. En canadisk undersøgelse har for nylig vist at 1,2 millioner mænd og kvinder i Canada har været udsat for vold fra ægtefællens side mindst én gang i løbet af de sidste fem år. En anden undersøgelse viser at omkring halvdelen af de mænd der har udsat deres kone for vold, også har været voldelige over for deres børn. *

Disse tal er chokerende og uden tvivl overraskende — for os som for de fleste andre — men ret beset er vold da ikke blevet en vigtig bestanddel af underholdningen nu til dags? I film og fjernsyn præsenteres ikke blot fingeret vold, men også optagelser af virkelige begivenheder hvor en voldshandling finder sted for øjnene af seerne. Nogle voldelige sportsgrene, som for eksempel boksning, er yndet underholdning i mange lande. Derfor er det på sin plads at spørge: Hvordan ser Gud på vold?

Har en lang historie bag sig

Den første voldshandling der er beskrevet i Bibelen, findes i Første Mosebog 4:2-15. Adam og Evas første søn, Kain, blev fyldt af misundelse på sin bror Abel og myrdede ham med fuldt overlæg. Hvordan så Gud på det, og hvad gjorde han? Bibelen fortæller at Jehova straffede Kain hårdt fordi han havde dræbt sin bror?

I Første Mosebog 6:11 læser vi hvordan der var på jorden 1500 år efter denne begivenhed. Jorden var blevet „fyldt med vold“. Igen spørger vi: Hvad gjorde Gud? Han gav den retfærdige Noa befaling til at bygge en ark, et kasselignende fartøj, hvori Noa og hans familie kunne overleve når Jehova bragte en vandflod over jorden og udslettede det daværende voldelige menneskesamfund. (1 Mosebog 6:12-14, 17) Men hvad havde bevirket at menneskene var blevet så voldelige?

Påvirket af dæmoner

Beretningen i Første Mosebog viser at ulydige engle, ’gudssønner’, havde materialiseret sig som mennesker, giftet sig med kvinder og sat et afkom i verden. (1 Mosebog 6:1-4) Dette  afkom, der kaldes „nefilim“, var „navnkundige mænd“ af en usædvanlig størrelse. Under indflydelse af deres fædre, dæmonerne, blev de tyranner og voldsmænd. Da Vandfloden gik hen over jorden og oversvømmede den, blev disse voldsmænd udslettet, men efter alt at dømme dematerialiserede dæmonerne sig og vendte tilbage til åndeverdenen.

Det fremgår af Bibelen at disse oprørske engle siden da har øvet en stærk indflydelse på menneskene. (Efeserne 6:12) Deres anfører er Satan, som lige fra begyndelsen var „en manddraber“. Den vold der findes på jorden i dag, kan derfor med rette siges at være dæmonisk, satanisk.

Bibelen advarer om at voldsmænd har magt til at forføre. Der siges i Ordsprogene 16:29: „En voldsmand lokker sin næste og får ham til at gå på en vej der ikke er god.“ Mange er i dag blevet lokket — forført — til at bifalde, bidrage til eller begå voldshandlinger. Millioner er desuden blevet lokket til at se på underholdning der forherliger vold. Ordene i Salme 73:6 passer også på vor tids mennesker: „Hovmod [er] deres halssmykke; vold indhyller dem som en klædning.“

Gud hader vold

Hvordan skal kristne forholde sig i en verden der er fyldt med vold? Beretningen om Jakobs sønner Simeon og Levi indeholder en belæring og vejledning til os. Deres søster Dina plejede jævnligt at besøge indbyggerne i Sikem, der var umoralske. Resultatet var at hun blev voldtaget af en af byens mænd. For at hævne dette dræbte Simeon og Levi nådeløst alle mændene i Sikem. Senere forbandede Jakob, under guddommelig inspiration, sine sønners ubeherskede vrede med ordene: „Simeon og Levi er brødre. Voldsredskaber er deres mordvåben. I deres fortrolige kreds skal du ikke gå ind, du min sjæl! Med deres menighed skal du ikke forenes, du mit sind!“ — 1 Mosebog 49:5, 6.

I overensstemmelse med denne opfordring undgår kristne at omgås mennesker der øver vold eller virker til fremme af vold. Tydeligvis hader Gud dem der medvirker til vold. Bibelen siger: „Jehova ransager såvel den retfærdige som den ugudelige, og den der elsker vold, ham hader Hans sjæl.“ (Salme 11:5) Kristne opfordres til at undgå ubehersket vrede og den måde den ytrer sig på, også verbalt. — Galaterne 5:19-21; Efeserne 4:31.

Vil vold nogen sinde høre op?

Profeten Habakkuk spurgte Jehova Gud: „Hvor længe skal jeg skrige til dig om vold?“ (Habakkuk 1:2) Måske har du spurgt om det samme. Gud besvarede Habakkuks spørgsmål med løftet om at ville fjerne ’den ugudelige’. (Habakkuk 3:13) Esajas’ profetiske bog giver os også håb. Guds løfte lyder her: „Der høres ikke mere om vold i dit land, om at der hærges og nedbrydes inden for dine grænser.“ — Esajas 60:18.

Jehovas Vidner er overbeviste om at Gud meget snart vil fjerne alle former for vold og alle dem der fremmer vold. I stedet for at være fyldt med vold vil jorden være fyldt „med kundskab om Jehovas herlighed, som vandene dækker havets bund“. — Habakkuk 2:14.

[Fodnote]

^ par. 3 En dansk voldsofferundersøgelse fra 1995-96 viser at i denne periode har 8 procent af den danske befolkning været udsat for vold eller trusler om vold. I hvert fjortende tilfælde stammede den fra ægtefællen.

[Illustration på side 16]

Den første voldshandling fandt sted da Kain dræbte Abel