Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan kommer jeg bedst ud af det med den jeg bor sammen med?

Hvordan kommer jeg bedst ud af det med den jeg bor sammen med?

 Unge spørger:

Hvordan kommer jeg bedst ud af det med den jeg bor sammen med?

„Jeg ville gerne have orden i køkkenet. Men dem jeg boede sammen med, var ligeglade med om potter og pander stod og flød. Det gik de ikke så højt op i.“ — Lynn. *

BOFÆLLER. „De kan være de bedste venner eller de værste fjender,“ hævder forfatteren Kevin Scoleri. Måske føler du det ikke sådan, men det kan unægtelig være lidt af en udfordring at bo sammen med en anden. * Uoverensstemmelser mellem nogle der deler bolig, er så almindelige blandt universitetsstuderende at mange skoler ifølge U.S.News & World Report gør en stor indsats for at hjælpe de unge til at komme ud af det med hinanden, blandt andet ved at afholde seminarer og kurser i konfliktløsning.

At dele lejlighed med en anden kan også være svært for unge kristne som er rejst hjemmefra for at bruge mere tid i forkyndelsesarbejdet. Det er godt at huske at man ved at anvende Bibelens principper og vise „praktisk visdom“ ofte kan løse konflikter. — Ordsprogene 2:7.

Lær hinanden at kende

Når den første begejstring over at være flyttet hjemmefra har lagt sig, længes du måske pludselig efter at tingene skal være som de var da du boede hjemme hos dine forældre. (4 Mosebog 11:4, 5) Men hvis du fortaber dig i fortiden, vil du kun gøre det sværere for dig selv. Prædikeren 7:10 giver dette råd: „Sig ikke: ’Hvordan kan det være at de tidligere dage var bedre end disse?’ for det er ikke med visdom du spørger om dette.“ Så hvorfor ikke prøve at få det bedste ud af det!

Allerførst kunne du gøre noget for at lære din bofælle bedre at kende. I behøver ikke nødvendigvis at blive hinandens bedste venner. Måske synes I ikke engang at I har særlig meget tilfælles. Men hvis I er nødt til at bo sammen, kan I lige så godt prøve at komme bedst muligt ud af det med hinanden.

Filipperbrevet 2:4 siger at vi ’ikke blot skal have øje for vores egne interesser, men også for de andres’. Du kunne for eksempel tale med den du bor sammen med, om hans familie, om hans baggrund, om hvad han kan lide, hvad han interesserer sig for, og hvilke mål han har i livet — uden dog at få det til at ligne et forhør. Fortæl ham samtidig noget om dig selv. Jo mere I får at vide om hinanden, jo bedre vil I kunne forstå hinanden.

Træf indimellem aftale om at gøre noget i fællesskab. En pige der hedder Lee, siger: „Det sker at jeg går ud og spiser sammen med dem jeg deler lejlighed med, eller at vi går på  kunstudstillinger.“ Og hvis de der bor sammen, er Jehovas Vidner, kan de også være fælles om nogle åndelige aktiviteter, som for eksempel at forberede sig til menighedens møder eller gå ud sammen i forkyndelsen. Det er en rigtig god måde at styrke venskabet på.

David siger: „Da ham jeg boede sammen med, skulle holde et offentligt bibelsk foredrag i sin menighed, tog jeg med derhen for at støtte ham.“ Selv om de har hver sin smag med hensyn til sport og musik, er de knyttet sammen af deres kærlighed til det der angår menigheden. David fortæller: „Vi snakker tit om åndelige ting, ja, nogle gange i timevis.“

Et godt råd: Pas på at du ikke ’sætter dig på’ den du deler lejlighed med, for det kan forhindre dig i at få andre gode venner. Hvis din bofælle føler at du skal inviteres med hver gang han eller hun foretager sig noget, kan vedkommende let komme til at føle sig omklamret. Bibelen giver det gode råd at man skal „udvide“ med hensyn til sine venskaber. — 2 Korinther 6:13.

Brug Den Gyldne Regel

Når I efterhånden lærer hinanden bedre at kende, vil I naturligvis opdage at I har forskellige vaner, forskellig smag, og at I ser forskelligt på mange ting. En der hedder Mark, giver det råd at man „skal huske at begge parter er ufuldkomne“. Hvis man er ufleksibel eller selvcentreret, opstår der let et spændt forhold. Det gør der også hvis man forventer at det hver gang er den anden der skal gøre forandringer og tilpasse sig.

Fernando har erfaret at „man må være uselvisk og ikke selvcentreret“ hvis man vil bo sammen med en anden. Det stemmer fuldstændig overens med Den Gyldne Regel fra Jesu bjergprædiken der lyder: „Alt hvad I ønsker at folk skal gøre mod jer, skal I også gøre mod dem.“ (Mattæus 7:12) For eksempel opdagede Fernando hurtigt at han og hans medlogerende var uenige om temperaturen i værelset; han kunne selv godt lide at der var lunt, hvorimod hans kammerat foretrak at sove ved en lavere temperatur. Hvordan blev problemet løst? „Jeg begyndte at sove med et ekstra tæppe,“ siger Fernando. Ja, som Mark udtrykker det: „Vær fleksibel. Du behøver ikke at lave fuldstændig om på dine vaner, men det kan godt være at du indimellem må give dig lidt.“

Man kan også anvende Den Gyldne Regel ved at være tolerant når det gælder den andens smag. Kan du for eksempel ikke lide hans musik? Det er heller ikke sikkert at han kan lide din. Men hvis hans smag ikke ligefrem er moralsk anstødelig, må du prøve at vise tolerance. Fernando siger: „Jeg ville ønske han havde en anden musiksmag. Men nu er jeg ved at vænne mig til den.“ Man kunne jo også bruge hovedtelefoner når man vil høre musik og ikke vil forstyrre den man bor sammen med.

Den Gyldne Regel kan også hindre unødige skænderier om ting og sager. Hvis du for eksempel har for vane at gå i køleskabet og forsyne dig, men sjældent selv bidrager med noget, kan det give anledning til et skænderi. Det vil dog ikke gøre forholdet bedre at give udtryk for sin vrede eller se skævt til hinanden. Bibelen tilskynder os til at „være gavmilde, rede til at dele med andre“. (1 Timoteus 6:18) Men hvis den ene part føler at han bliver udnyttet, er det ikke nogen god  idé at blive fornærmet og trække sig ind i sin skal. Det er bedre at man på en rolig og venlig måde fortæller den anden hvad man er utilfreds med.

Det er vigtigt at man respekterer den andens personlige ejendom. Det tyder på overmod at låne noget uden først at bede om lov. (Ordsprogene 11:2) Husk også at I hver især har brug for et privatliv. Vis hensyn — ved for eksempel at banke på før du går ind i den andens værelse. Hvis du viser respekt, vil den du bor sammen med, uden tvivl gøre det samme. „Det er ikke noget problem hvis den ene af os gerne vil studere,“ siger David. „Vi respekterer altid hinandens ret til stilhed. Det sker at jeg går hen på biblioteket for at læse hvis min værelsespartner har brug for at være alene.“

Den Gyldne Regel kan også anvendes i forbindelse med det ansvar man har for at betale sin del af huslejen til tiden, og for at hjælpe med de huslige pligter.

Hvordan man løser konflikter

På Bibelens tid havde to respekterede kristne mænd ved navn Paulus og Barnabas „et skarpt opgør“. (Apostelgerninger 15:39) Hvad nu hvis det samme sker med jer? Måske er der opstået en personlighedskonflikt imellem jer, eller din tålmodighed er blevet prøvet til det yderste på grund af en irriterende uvane hos den anden. Vil det sige at I alene af den grund skal afbryde bofællesskabet? Ikke nødvendigvis. Det ser ud til at Paulus og Barnabas løste deres problem. Måske I kan gøre det samme før I tager skridt til at foretage jer noget så drastisk som at flytte fra hinanden. Her er nogle bibelske principper som kan være en hjælp.

● ’Gør intet af stridbarhed eller selvoptagethed, men agt i ydmyghed de andre højere end jer selv.’ — Filipperne 2:3.

● „Lad al bitterhed og harme og vrede og skrigen og spot være fjernet fra jer, sammen med al slethed. Men vær venlige over for hinanden, inderligt medfølende, idet I frit tilgiver hinanden ligesom også Gud ved Kristus frit har tilgivet jer.“ — Efeserne 4:31, 32.

● „Hvis du er i færd med at bringe en offergave til alteret, og du dér kommer i tanker om at din broder har noget imod dig, så lad din gave blive liggende dér foran alteret, og gå; slut først fred med din broder, og derefter, når du er kommet tilbage, kan du bringe din offergave.“ — Mattæus 5:23, 24; Efeserne 4:26.

Fordelene

Mange unge kristne (og også nogle lidt ældre) som bor sammen med andre, har indset at kong Salomon havde ret da han sagde: „To er bedre stillet end én.“ (Prædikeren 4:9) Ja, mange har været rigtig glade for at dele bolig med en anden. „Jeg har lært at komme bedre ud af det med andre og at tilpasse mig,“ siger Mark. Renee tilføjer: „Man lærer en masse om sig selv. Og man har mulighed for at påvirke hinanden i en positiv retning.“ Lynn indrømmer at hun var meget forkælet da hun flyttede sammen med nogle andre piger, men at „hun har lært ikke at være så stædig. Jeg forstår nu at bare fordi andre gør tingene anderledes end jeg selv gør, betyder det ikke nødvendigvis at det er forkert,“ siger hun.

Ja, at bo sammen med andre kræver en indsats og betyder at man må bringe ofre. Men hvis man bestræber sig alvorligt for at anvende Bibelens principper, kan man opnå mere end blot fredelig sameksistens; man kan ligefrem komme til at holde af det.

[Fodnoter]

^ par. 3 Nogle af navnene er ændret.

^ par. 4 Se artiklen „Hvorfor er det så svært at bo sammen med en anden?“ i Vågn op! for 22. april 2002.

[Illustration på side 16]

At forsyne sig med ting der ikke er ens egne, kan give et spændt forhold

[Illustration på side 17]

Vis hensyn til hinanden