Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Velkommen til områdestævnet „Nidkære forkyndere af Guds rige“

Velkommen til områdestævnet „Nidkære forkyndere af Guds rige“

Velkommen til områdestævnet „Nidkære forkyndere af Guds rige“

I ÅR vil der blive afholdt ni stævner i Danmark og et i Grønland. Det første vil blive afviklet fra den 27. til den 29. juni, og det sidste fra den 25. til den 27. juli. Nogle steder vil stævnet begynde torsdag, andre steder fredag. Det kan være du bor i nærheden af et af de steder hvor stævnet bliver holdt.

Programmet indledes hver dag klokken 9.30 med musik. På den første dag vil velkomstforedraget blive efterfulgt af et indlæg hvor forskellige forkyndere vil blive interviewet. Efter foredragene „Lad Jehova være din største glæde“ og „Vis jer taknemmelige“ vil formiddagens program slutte af med et foredrag over stævnets tema: „Rigets forkyndere brænder af nidkærhed.“

Om eftermiddagen vil der være et symposium bestående af tre indlæg med temaet „Mikas profeti styrker os til at vandre i Jehovas navn“, foruden foredragene „Værn om din renhed ved at vogte dit hjerte“ og „Pas på — lad dig ikke bedrage“. I dagens sidste indlæg, „Tilbed den eneste sande Gud“, vil vi få hjælp til at udføre vores kristne tjeneste.

Programmet på andendagen vil indeholde et symposium i tre dele med temaet „Forkyndere som ærer deres tjeneste“. Dernæst vil der blive holdt to opmuntrende foredrag, „’Bed uophørligt’ — hvorfor?“ og „Samtaler om troen opbygger“. Formiddagens program slutter med et indlæg om indvielse og dåb, hvorefter der vil være mulighed for at de der har kvalificeret sig til det, kan blive døbt.

Om eftermiddagen vil vi kunne lytte til stævnets sidste symposium i tre dele med temaet „Når ægtheden af vores tro sættes på prøve“. Symposiet vil hjælpe os til at bevare vores neutralitet som kristne. Dagens sidste foredrag — med den hjertevarmende opfordring „Kom nær til Jehova“ — er et af stævnets højdepunkter.

Formiddagens program den tredje dag vil især henvende sig til de unge. Blandt indlæggene er foredragene „Er det Jehova du sætter din lid til?“ og „I unge — opbyg en fremtid med Jehovas organisation“. I sidstnævnte indlæg vil 20 minutter gå med interview. Derefter følger et skuespil om Jeremias, som, da han blev udnævnt til at være profet, indvendte: „Jeg er kun en dreng.“ (Jeremias 1:6) Det efterfølgende foredrag vil fremhæve belæringen i skuespillet. Om eftermiddagen vil man kunne lytte til det offentlige foredrag, „Denne verdens scene skifter“.

Du får størst åndelig gavn af stævnet hvis du er med alle tre dage. Kontakt Jehovas Vidner i den lokale rigssal, eller skriv til udgiverne af dette blad for at få at vide hvor og hvornår det nærmeste områdestævne vil blive afholdt. Bladet Vagttårnet havde i udgaven for 15. februar 2002 en oversigt over hvor og hvornår stævnerne afholdes i Danmark og Grønland.