Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Salt — en værdifuld råvare

Salt — en værdifuld råvare

 Salt — en værdifuld råvare

„I ER jordens salt,“ sagde Jesus til sine disciple. (Mattæus 5:13) Da salt virker konserverende, fik ordet salt på nogle oldtidssprog betydningen af noget højt agtet og ærefuldt, ligesom det også har på nogle sprog i dag.

Salt blev også et symbol på bestandighed og stabilitet. Det er grunden til at en bindende pagt i Bibelen bliver kaldt en „saltpagt“. De der indgik en sådan pagt, beseglede den ved i nogle tilfælde at spise salt når de indtog et måltid sammen. (4 Mosebog 18:19) Under Moseloven saltede man de ofre som blev bragt på alteret, uden tvivl fordi salt symboliserede at noget er fri for fordærv eller forrådnelse.

Historiske fakta

Op gennem historien har salt (natriumklorid) været så eftertragtet at det har givet anledning til krige. Den høje skat som Ludvig den 16. lagde på salt, var med til at udløse Den Franske Revolution. Det værdifulde salt blev også brugt ved ombytning af varer. Mauriske købmænd byttede salt for guld — et gram salt for et gram guld. Og nogle stammer i Centralafrika anvendte plader af stensalt som betalingsmiddel. Det danske ord salær kommer af det latinske ord salarium (afledt af sal, salt), der oprindelig blev brugt om de romerske soldaters løn. En stor del af lønnen blev nemlig udbetalt som salt. Og når grækerne købte slaver, betalte de med salt.

I løbet af middelalderen udviklede der sig visse overtroiske forestillinger i forbindelse med salt. Hvis man spildte salt, varslede det uheld. For eksempel kan man på Leonardo da Vincis maleri „Den sidste nadver“ se et væltet saltkar foran Judas Iskariot. Helt frem til det 18. århundrede kunne man se hvor på den sociale rangstige en person befandt sig, ved den placering han fik i forhold til saltkarret, som stod ved bordenden.

Mennesket lærte tidligt i historien at udvinde salt fra saltsøer, havvand og stensalt. I en gammel kinesisk afhandling om farmakologi omtaltes over 40 forskellige slags salt. Den beskriver også to metoder til saltudvinding som i forbløffende grad ligner dem man anvender i dag. Det gælder for eksempel udvinding af salt ved solenergi. Et af verdens største soldrevne saltudvindingsanlæg ligger ved Bahía Sebastián Vizcaínos kyst i den mexicanske stat Baja California Sur.

Interessant nok har man anslået at hvis alle havene i verden tørrede ud, „ville de afgive mindst 19 millioner kubikkilometer salt, eller hvad der svarer til omkring 14,5 gange den del af det europæiske kontinents landmasse der overstiger højeste vandstand,“ skriver Encyclopædia Britannica. Og Dødehavet er ni gange så saltholdigt som normalt havvand.

Salt i dag

Salt er stadig en værdifuld råvare med mange anvendelsesmuligheder, blandt andet til at krydre mad med, til konservering af kød, som vejsalt og ved fremstilling af sæbe eller glas. Men især i forbindelse med folkesundheden er brugen af salt interessant. I mange lande tilsætter man for eksempel jod for at bekæmpe egnsbestemt jodmangel, der kan føre til struma (en forstørrelse af skjoldbruskkirtlen), eller i alvorlige tilfælde mental retardering. I nogle lande kommer man fluor i salt for at forebygge huller i tænderne.

Salt har også stor helbredsmæssig betydning fordi det er med til at regulere blodvolumen og blodtryk. Men hvad med den omdiskuterede forbindelse der hævdes at være mellem indtagelse af salt og for højt blodtryk? Læger har altid sagt at patienter med for højt blodtryk skal holde igen med salt og natrium. Af dem der har for højt blodtryk, påvirkes blodtrykket hos cirka 30 til 50 procent af salt. Når de har skåret ned på saltindtagelsen, falder blodtrykket.

Endnu en egenskab ved salt er at det fremhæver smagen i mad, hvilket Job henviser til da han spurgte: „Bliver noget der ingen smag har, spist uden salt?“ (Job 6:6) Vi kan være taknemmelige for at Skaberen „som giver os rigeligt af alle ting for at vi kan nyde dem“, også har givet os saltet, en værdifuld råvare. — 1 Timoteus 6:17.

 [Illustration på side 15]

Nogle af de mange salttyper: (1) ‘alaea havsalt, Hawaii; (2) fleur de sel, Frankrig; (3) havsalt; (4) sel gris (gråt salt), Frankrig; (5) groft havsalt; (6) pulveriseret sort salt, Indien