Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Verdensfred er ikke kun en drøm!

Verdensfred er ikke kun en drøm!

 Verdensfred er ikke kun en drøm!

HVIS Alfred Nobel kunne se tilbage på det århundrede der er gået, ville han da se optimistisk på udsigten til verdensfred? Han ville uden tvivl være glad for at vide at mange har gjort en oprigtig indsats for at standse krig. Men samtidig ville han blive konfronteret med en barsk realitet. Herom skriver professor Hugh Thomas rammende: „Skønt det tyvende århundrede stort set har været præget af sociale forbedringer og en øget interesse for de fattiges vilkår fra myndighedernes side, har det først og fremmest været kendetegnet af maskingeværer, kampvogne, B-52-bombefly, atombomber og missiler. Dette århundrede har været præget af krige som har været mere blodige og ødelæggende end nogen andre i historien.“ Hugh Thomas tilføjer at „det derfor kan diskuteres om denne periode kan betegnes som progressiv“.

Er der større udsigt til verdensfred nu hvor vi er gået ind i det 21. århundrede? Bestemt ikke. Med henblik på det der skete den 11. september 2001 i New York og Washington D.C., skriver tidsskriftet Newsweek: „I en verden hvor Boeing 767-fly kan blive brugt som missiler, synes intet umuligt eller absurd. Og værst af alt — intet kan forhindres.“

Nogle siger at verdensfreden er betinget af to ting. For det første må der ske nogle radikale forandringer i menneskenes indstilling og adfærd. For det andet må alle nationer forenes under én regering. Bibelen forudsiger at der vil komme en tid hvor der vil være fred i hele verden — men ikke som følge af menneskenes bestræbelser. Salme 46:9 siger om Skaberen, Jehova Gud: „Han standser krige indtil jordens ende.“ Hvordan vil Gud gøre dette? Ved hjælp af sit rige, som mange oprigtige mennesker har bedt om. Guds rige er ikke en tilstand i hjertet, men noget konkret, en regering som Gud vil bruge til at indføre fred fra den ene ende af jorden til den anden. Den inspirerede profet Esajas forudsagde at denne regerings undersåtter „ikke mere [ville] lære at føre krig“. (Esajas 2:4) Ved hjælp af et verdensomspændende undervisningsprogram vil folk lære at leve i fred og således „smede deres sværd til plovjern og deres spyd til beskæreknive“.

Det gør Jehovas Vidner allerede. Selv om de kommer fra mange forskellige etniske grupper og bor spredt i mere end 200 lande, nægter de at bruge våben mod deres næste. Deres neutrale standpunkt i en krigshærget verden viser at fred ikke er en utopisk drøm, men en realistisk mulighed.

Kunne du tænke dig at lære mere om det håb om sand fred som Bibelen giver? Du er velkommen til at skrive til udgiverne af dette blad eller kontakte Jehovas Vidner i det område hvor du bor.