Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hendes initiativ blev belønnet

Hendes initiativ blev belønnet

Hendes initiativ blev belønnet

MANGE UNGE BLANDT JEHOVAS VIDNER er gode eksempler i at tale frimodigt om deres tro. Det gælder også Stella, en teenager fra Thessaloniki i Grækenland. Hun fortæller: „Ved et af vores kristne møder blev der talt om hvordan man kan bruge vores videofilm så andre lærer Jehova at kende. Jeg fik en idé til hvordan jeg kunne bruge videofilmen Jehovas Vidner og deres organisation. Næste dag talte jeg med skoleinspektøren og spurgte om den måtte blive vist i skolen. Til min store overraskelse sagde han at det var i orden hvis bare lærerne var indforståede med det.

Senere samme dag sagde inspektøren at filmen kunne vises den følgende uge, men efter skoletid. Jeg blev skuffet, for jeg troede ikke at mine klassekammerater ville bruge deres fritid på at se den. Men næste dag indbød jeg dem alle til at se filmen. De kom ikke kun selv, men havde også inviteret eleverne fra de andre klasser. Seks lærere, hvoraf den ene er teolog, kom også for at se den.

Alle fulgte opmærksomt med. Bagefter gav inspektøren mig lov til at lede en spørgsmål og svar-drøftelse. Mange af eleverne var imponerede over det frivillige arbejde der udføres på Jehovas Vidners hovedkontor. En af eleverne udbrød: ’Selv om de arbejder gratis, gør de det med glæde.’

Jeg fortalte alle dem der var mødt op, om vores bibelske publikationer. Jeg uddelte også Rigets Nyheder nr. 36: ’Det nye årtusind — Hvordan vil fremtiden forme sig for dig?’ Inspektøren bad om flere eksemplarer så de lærere der ikke var til stede, også kunne få et.

Bagefter var der mange elever der fortalte deres venner om videofilmen. Jeg var glad for at jeg havde benyttet denne lejlighed til at fortælle om min tro. Mine klassekammerater har fået større respekt for mig; men hvad der er vigtigere, nu viser de respekt for den Gud jeg tilbeder!“