Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Udgør gulvtæpper en sundhedsfare?

Udgør gulvtæpper en sundhedsfare?

 Udgør gulvtæpper en sundhedsfare?

HVOR mange timer om dagen opholder du dig i rum med gulvtæpper? Ifølge bladet New Scientist kan dit svar give anledning til bekymring, og det gælder især for ens børn.

Bladet skriver: „Når vi er indendørs, udsættes vi for en 10 til 50 gange højere koncentration af giftige stoffer end hvis vi var udendørs.“ John Roberts, der er miljøtekniker i USA, hævder at prøver fra tæppestøv i et gennemsnitshjem kan indeholde en alarmerende høj koncentration af forurenende stoffer. Der er tale om stoffer som bly, cadmium, kviksølv, pesticider, polyklorerede bifenyler (PCB’er) og polyaromatiske hydrocarboner (PAH’er).

Pesticider som bliver slæbt ind i hjemmene via familiens sko og kæledyrs poter, kan efter forlydende gøre tæppernes støv 400 gange mere pesticidholdigt. Det tager år før disse forurenende stoffer er nedbrudt. Eftersom pesticider og PAH’er er halvflygtige, fordamper de og blæser omkring og sætter sig på tæpper og andre flader.

Da små børn ofte leger på gulvet og putter fingrene i munden, er de særlig sårbare over for disse forurenende stoffer. Og eftersom børn vokser, har de et relativt højt stofskifte og indånder derfor mere luft end voksne.

Nogle forskere spekulerer på om den øgede brug af væg til væg-tæpper er årsag til den pludselige stigning i astma, allergi og kræft hos børn. Roberts siger: „Et hus med almindelig gulvbelægning og et par løse tæpper indeholder ti gange mindre støv end et hus med væg til væg-tæpper.“

Han anbefaler at man forbedrer indendørsmiljøet ved at bruge en støvsuger med motormundstykke. I adskillige uger bør man ugentligt køre mundstykket 25 gange hen over den første meter af tæppet lige inden for hoveddøren, 16 gange over de steder hvor der er stor trafik, og 8 gange over det resterende tæppeareal.

Når du har fulgt denne enkle metode, kan du fremover nøjes med at køre mundstykket hen over tæppet halvt så mange gange om ugen. På denne måde skulle det være muligt at holde støvniveauet nede. Roberts giver også et andet råd: „Læg en god dørmåtte ved hver indgang, og tør fødderne af to gange inden du går ind.“