Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan man bedst får dækket sit åndelige behov

Hvordan man bedst får dækket sit åndelige behov

 Hvordan man bedst får dækket sit åndelige behov

HVORFOR HAR FOLK brug for noget at tro på? Nogle ville sige at det er for at have noget at støtte sig til i en usikker verden. Men det er ikke kun derfor. I en artikel i tidsskriftet American Sociological Review kunne man læse: „Interessen for religion skyldes ikke kun behovet for tryghed. Menneskene har altid søgt at få svar på spørgsmål som: Hvor kommer vi fra? Hvor er vi på vej hen? Hvorfor er vi her?

 Du er sikkert enig med os i at det er nogle meget væsentlige spørgsmål, som kræver tilfredsstillende svar. Den slags spørgsmål er alt for vigtige til blot at blive besvaret ved hjælp af religiøse idéer som vi plukker ud af forskellige trosretninger fordi de appellerer til os. For at få velbegrundede, pålidelige svar på livets store spørgsmål må vi bruge en bedre metode.

Findes der en bedre metode? Bibeloversætteren Ferrar Fenton sagde noget interessant om Bibelen da han kaldte denne bog „den eneste nøgle til forståelse af universet og os selv“. Ja, Bibelen kan besvare spørgsmål om fortiden, nutiden og fremtiden. Den fortæller hvor vi kommer fra, hvad livets mening er, hvordan vi kan blive lykkelige, og hvad der vil ske i fremtiden. Ingen anden bog i historien har haft så stor indflydelse som Bibelen. Det er også den bog der har været udsat for — og som har overlevet — den mest voldsomme modstand. Hvorfor tager mange da slet ikke denne unikke bog i betragtning når de søger svar på livets spørgsmål?

Ofte er det fordi de ikke har taget sig tid til at tænke over de store forskelle der er mellem Bibelens lære og det som de trossamfund de kender, står for. De har set hvordan såkaldte kristne slår hinanden ihjel i Guds navn. Ifølge avisen The Guardian har mange også udtrykt utilfredshed over at „præsterne er mere interesserede i at indsamle penge end i at være hyrder for menigheden“. Nogle tror måske at Bibelen godkender en sådan adfærd. Men sandheden er at Bibelen påbyder kristne at „elske hinanden“. Desuden siges der til dem der forkynder ordet: „I har fået det for intet, I skal give det for intet.“ (Johannes 13:34; Mattæus 10:8) Er det så fair at bedømme Bibelen ud fra den opførsel man ser hos nogle som hævder at respektere den, men som ikke lever efter den?

Mange tror at Bibelen er uvidenskabelig, selvmodsigende og gammeldags. En grundig undersøgelse viser dog det modsatte. Det er rigtigt at Bibelen ikke er en videnskabelig lærebog. Men når den berører videnskabelige emner — som for eksempel den rækkefølge hvori alt det levende fremstod på Jorden, den form Jorden har, og den rette behandling af infektionssygdomme — er Bibelen altid korrekt. Den indeholder tværtimod oplysninger som først mange århundreder senere blev almindeligt kendt. Og selv om Bibelen består af 66 bøger som er skrevet over en periode på 1600 år, er de alle sammen i harmoni med hinanden. Bibelen er desuden præget af en usædvanlig stor indsigt i den menneskelige natur, hvilket gør den mere aktuel end nogen sinde.

Denne bemærkelsesværdige bog siger noget meget vigtigt om den måde Gud skal dyrkes på. Den siger at det skal foregå på Guds betingelser, ikke menneskers. (Johannes 5:30; Jakob 4:13-15; 2 Peter 1:21) Men det er de færreste der har fulgt det princip. Menneskene har fra tidernes morgen fundet på religioner som passede til deres egne ønsker og behov. Det gælder når folk laver guder af træ og tilbeder dem. Det gælder når religiøse institutioner fører lærdomme som de selv har opfundet. Og det gælder når folk i dag søger at tilpasse deres tro efter hvad de bedst kan lide.

Der findes dog et alternativ. Hvorfor ikke gøre som en tidligere retspræsident for USA’s højesteret gjorde? Han foretog en upartisk undersøgelse af vidnesbyrdene for og imod Bibelens sandfærdighed på samme måde som han ville have undersøgt vidnesbyrdene i en retssag. Hvilken slutning kom han til? Hans „kendelse“ lød: „Bibelen er en overnaturlig bog, . . . den er kommet fra Gud.“

Hvordan kan man selv foretage en sådan undersøgelse? Et forslag kunne være at man går i gang med et systematisk studium af Bibelen, hvor man undersøger dens svar på de spørgsmål der blev stillet i indledningen. Det har hen ved seks millioner Jehovas Vidner i 235 lande gjort. De ofrer gerne deres tid og energi på at give andre del i det de har lært. Det gratis bibelkursus de tilbyder, har hjulpet millioner af mennesker til at få en tro som er mere end blot et modelune eller et spørgsmål om smag. Den sande og rene kristendom, der er bygget på Bibelen, er ikke bare en religion som alle andre. Den lærer sandheden om Gud og hans hensigter. Hvorfor nøjes med mindre? — Johannes 17:17.

[Illustrationer på side 10]

Den bedste måde at få dækket sit åndelige behov på er ved at lære om Gud ud fra Bibelen og komme sammen med dem der dyrker den sande Gud