Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Krydsogtværs

Krydsogtværs

 Krydsogtværs

Vandret

 1. Klædningsstykke som præsterne skulle bære for ikke at krænke blufærdigheden når de gjorde tjeneste ved alteret (2 Mosebog 28:42)

 6. Hvad man kalder et tegn på at en bestemt hændelse vil finde sted (5 Mosebog 13:1)

 8. Tilstand der betegner at man er ren i religiøs henseende, skilt ud og sat til side til tjeneste for Gud (Åbenbaringen 4:8)

 9. Hvis „sag“ tilskyndede Jehova gennem Esajas israelitterne til at føre? (Esajas 1:17)

10. Hvis en mand mistænkte sin hustru for utroskab, skulle han bringe en tiendedel efa (2,2 liter) af denne kornsort som et „skinsygens kornoffer“ (4 Mosebog 5:15)

11. Fra denne by i Judas område kom den vise kvinde som gik i forbøn for Absalom hos kong David (2 Samuel 14:2)

15. Otte personer omtales i Bibelen med dette navn, blandt andet profeten Samuels far (1 Samuel 1:1)

17. Benjaminit fra byen Tarsus (Apostelgerninger 9:11)

19. Den syvende af Gads sønner (1 Mosebog 46:16)

21. En landsby som to af Jesu disciple var på vej til da Jesus efter sin opstandelse materialiserede sig for dem (Lukas 24:13-15)

22. Filistrenes tvekæmper som blev dræbt af David (1 Samuel 17:23, 51)

23. Militært befæstningsanlæg (Lukas 19:43)

24. Hvad kong Uzzija gjorde mod præsterne da de gjorde ham opmærksom på at han ikke måtte brænde røgelse på alteret (2 Krønikebog 26:18, 19)

25. De indtørrede flodlejer hvori Jehova ’sender kilder af sted’ (Salme 104:10)

Lodret

 1. I overensstemmelse med disse ’vandrede Elisabeth og Zakarias udadleligt’ i de dage kong Herodes var konge (Lukas 1:6)

 2. Hvem skal man elske lige så højt som sig selv? (Markus 12:31)

 3. De troløse israelitters ondskabsfulde gerninger og voldshandlinger sammenlignes med dette. (Es 59:5, 6)

 4. „Bed stadig for os, for vi har tillid til at vi har en god samvittighed, idet vi ønsker at bære os . . . ad i alle ting“ (Hebræerne 13:18)

 5. Da Jerusalem skulle renses for afgudsdyrkelse, fjernede man disse og alle de altre som var i byen, og kastede dem i Kedrons Regnflodsdal. (2 Krønikebog 30:14)

 7. By hvis indbyggere antog Paulus og Barnabas for at være guderne Hermes og Zeus i menneskeskikkelse (Apostelgerninger 14:6, 12)

 8. Sted nord for Damaskus hvortil Abram forfulgte Kedorlaomers besejrede hære (1 Mosebog 14:13, 15)

12. I en sådan skulle Menneskesønnen komme „med magt og megen herlighed“ (Lukas 21:27)

13. „Lad blot jeres . . . betyde . . .“ (Mattæus 5:37)

14. Hvad Paulus havde styrke til ved Guds kraft (Filipperne 4:13)

16. Jesus helbredte ved en lejlighed ti spedalske mænd. Hvor mange af dem glemte at sige ham tak? (Lukas 17:17)

17. Et af de midler nogle blandt de første kristne brugte for at ’forføre ufordærvedes hjerter’ (Romerne 16:18)

18. Denne fugl var den første som Noa lod flyve ud efter at arken havde lagt sig til hvile på Ararats bjerge (1 Mosebog (8:7)

19. Pulverlignende rester efter forbrænding, billedligt brugt til at skildre noget ubetydeligt (1 Mosebog 18:27)

20. Noget man skammer sig over (1 Mosebog 9:22, da. aut. 1931)

Løsning på krydsord side 22

 Løsninger vandret

1. LINNEDBENKLÆDER

6. VARSEL

8. HELLIG

9. ENKENS

10. BYGMEL

11. TEKOA

15. ELKANA

17. SAULUS

19. AREL

21. EMMAUS

22. GOLIAT

23. SKANSE

24. RASEDE

25. REGNFLODSDALENE

Løsninger lodret

1. LOVBESTEMMELSER

2. NÆSTEN

3. EDDERKOPPESPIND

4. ÆRLIGT

5. RØGELSESALTRENE

7. LYSTRA

8. HOBA

12. SKY

13. JA

14. ALT

16. NI

17. SMIGER

18. RAVNEN

19. ASKE

20. BLUSEL