Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan mødre kan tage udfordringerne op

Hvordan mødre kan tage udfordringerne op

Hvordan mødre kan tage udfordringerne op

Børn repræsenterer den kommende generation, så de kvinder der former deres personlighed, deres mødre, fortjener afgjort respekt, ære og støtte. Alt imens man i verden hører mange modstridende opfattelser af hvad det vil sige at være mor, siger Bibelen klart at børn er en velsignelse fra Gud, og at de kan være en kilde til glæde for deres forældre. (Salme 127:3-5) Det betyder ikke at Bibelen ignorerer hvad moderrollen indebærer; den skildrer mange af udfordringerne ved at være mor.

De beslutninger forældrene træffer vedrørende børnenes opdragelse og moderens rolle, får en dybtgående og vedvarende indflydelse på børnenes liv og personlighed. Disse beslutninger kan medføre store forandringer i forældrenes levevis, derfor bør de overvejes grundigt. Her er nogle af spørgsmålene man kunne stille sig: Bør moderen arbejde uden for hjemmet? Hvis ja, hvor meget? Hvem skal tage sig af børnene mens moderen er på arbejde? Forældrene må gøre hvad de mener er bedst for deres børn, og hvad de kan forsvare over for Gud.

Forældre behøver ikke at føle sig alene i kampen om at træffe kloge beslutninger. Mødre kan for eksempel hente stor trøst i det der står i Esajas 40:11, som antyder at Gud viser særlig omsorg for mødre med spædbørn — han vil ’lede dem med nænsomhed’. Gud viser en sådan omsorg ved gennem Bibelen at give kvinder utallige gode råd som hjælper dem til at udfylde moderrollen og finde glæde ved den.

❖ Vær rimelig: Kristne bør være kendt for deres rimelighed. (Filipperne 4:5) Janet Penley, der er forfatter og mor, har lært værdien af dette princip. „Som nybagt mor havde jeg store forventninger,“ siger hun. „Jeg skulle være historiens dygtigste mor. Jeg læste alt hvad der var om emnet og lyttede til samtlige eksperter. Men i stedet for at føle mig kompetent og dygtig følte jeg mig til sidst stresset og utilstrækkelig.“ Forklaringen er ifølge Janet at når man „prøver på at leve op til andres forventninger og en eller anden ’idealforestilling’, kvæler det ens begejstring og skaber bekymring og skyld“.

❖ Sørg for at forenkle: „Det familier risikerer at gå glip af midt i dette vilde ræs, er at opleve barndommens inderste væsen og glæden ved familielivet,“ skriver Newsweek. Derfor længes mange mødre efter en enklere tilværelse. Hvordan får man det? Først må man prioritere, altså rette sin opmærksomhed mod „de mere vigtige ting“, for eksempel den tid og den personlige omsorg børnene har brug for. (Filipperne 1:10, 11) Derefter må man analysere sin livsstil. Måske er man nødt til at give afkald på de beskæftigelser og ejendele som ikke er strengt nødvendige.

Hvad er vigtigst i dit liv? Er det at du får alt her og nu, eller kan nogle af dine ønsker og mål vente med at blive realiseret? Carolyn, en mor med begrænsede økonomiske midler, fortæller hvordan hun klarer sig: „Jeg forenkler og skærer ned på udgifterne.“ Gloria, der er mor til tre, fortæller: „Vi havde ikke penge til mærketøj, men jeg syede selv til børnene og sagde til dem at deres tøj var noget særligt fordi ingen andre havde noget magen til.“

Bibelen siger at „den der bevarer dømmekraften vil finde lykken“. (Ordsprogene 19:8) Det er nødvendigt at være selektiv i forbindelse med de mange fritidsaktiviteter, tekniske påhit og modeluner som vælter ind over mødre og børn. Judith, en mor fra Sydafrika, udbryder: „Vi bliver konstant bombarderet med nye produkter, bedre teknologi og flere tjenesteydelser!“ Angela fra Tyskland, der er mor til fire, har følgende opskrift på hvordan man klarer denne udfordring: „Man må afgøre hvad der er absolut nødvendigt og nyttigt, og hjælpe sine børn til at gøre det samme.“

❖ Gør de forandringer du kan: „Bevar fornuft og omtanke,“ lyder et råd fra Bibelen. (Ordsprogene 3:21, den danske autoriserede oversættelse) Hvis man er udearbejdende, kan man undersøge om familien kan nøjes med mandens indtægt. Man kan blandt andet regne ud hvor meget af lønnen der er tilbage efter skat, børnepasning, transport, ekstra tøj, kantinemad og andre omkostninger. Desuden kan det være at mandens indkomst bliver højere beskattet hvis man på grund af den samlede indkomst kommer op i en højere indkomstgruppe. Måske vil man blive overrasket over hvor lidt der er tilbage.

Nogle arbejder færre timer eller tættere på hjemmet, noget der måske betyder færre penge, men til gengæld giver mere tid sammen med børnene. Hvis du beslutter at holde op med at arbejde, men dit job har været vigtigt for dig på grund af det selvværd og den tilfredshed det gav dig, må du tænke over hvordan du fortsat kan få disse behov dækket som hjemmegående.

❖ Få hjælp: Bibelen viser gang på gang at et „råb om hjælp“ kan give resultater. (2 Mosebog 2:23, 24; Salme 34:15) En mors „råb om hjælp“ bør få ægtemanden til at reagere. I samarbejde med din mand kan du måske få system i husarbejdet så I deles om det og får tid til at nå de mål I sammen har sat jer — for eksempel at være noget for jeres børn. Så vidt muligt bør en mor sørge for at have nogle der kan hjælpe hende, deriblandt familie og andre hun har tillid til, og som har de samme interesser og mål som hun.

Mange mødre får værdifuld støtte af deres trosfæller i den kristne menighed. María, som er mor til tre, fandt ud af at muligheden for „at knytte sig nærmere til menigheden“ er en af de måder hvorpå „Gud giver udtryk for sin kærlighed og medfølelse og viser at han virkelig interesserer sig for os“.

❖ Sørg for tid til afslapning: Selv Jesus, der var fuldkommen og havde masser af energi, opfordrede sine disciple til at gå til ’et øde sted hvor de kunne være for sig selv og hvile sig lidt’. (Markus 6:30-32) Din succes som mor afhænger af om du kan bevare ligevægten i krævende situationer. Det er sandt at dine børn har brug for dig, men de har også brug for at se dig glad og tilfreds. Du har et vist behov for afslapning.

Angela, der er nævnt før, har afslapning med i sin tidsplan: „Jeg sørger for at have mindst en halv time for mig selv i fred og ro om morgenen. Og min mand og jeg har en eller to aftener om ugen hvor børnene ved at de selv skal finde på noget at lave derhjemme. På den måde kan vi få en stund for os selv.“

❖ Sæt det åndelige først: Det er blevet konstateret at det er endnu sværere at være mor når man ikke har noget mål for øje og glemmer at prioritere. Kristne får et lykkeligt familieliv når de samarbejder om at sætte Guds vilje først i deres liv. Apostelen Paulus skrev: „Gudhengivenhed er gavnlig til alt, idet den indeholder et løfte for livet nu og for det som skal komme.“ (1 Timoteus 4:8) En familie der er gudhengiven og følger Guds ledelse som den findes i Bibelen, vil blive lykkelig. Selv hvis kun én i familien følger Bibelens principper, er det bedre end hvis ingen gjorde det.

Adele, en kristen mor der arbejder fuldtids, har erfaret fordelene ved at være åndeligsindet. Hun siger: „Vi finder et væld af vejledning og oplysning i de bibelske publikationer. De forbereder os på det vores børn kan komme ud for, og viser os hvordan vi kan hjælpe dem. Når man ser sine børn rette sig efter den åndelige vejledning de har fået, er det det hele værd. Når man ser små, opmuntrende fremskridt i deres opførsel og måde at ræsonnere på, bliver man klar over at de tager belæringen til sig, og at ens indsats bærer frugt.“ *

Ja, at være mor er som at deltage i et forhindringsløb, men forhindringerne kan overvindes. Gud lover de flittige og selvopofrende mødre der stoler på ham, at deres indsats ikke vil være forgæves. Mødre der opdyrker et personligt forhold til ham, kan finde trøst i hans løfte om at han „giver den trætte kraft“. — Esajas 40:29.

[Fodnote]

^ par. 16 Jehovas Vidner har udgivet en del bibelske publikationer til oplæring af børn, deriblandt Min bibelhistoriebog, Unge spørger — Svar der duer og Hemmeligheden ved et lykkeligt familieliv.

[Ramme på side 10]

En mors indflydelse

Som mor spekulerer du måske over hvor meget du egentlig påvirker dit barn. Til tider kan det se ud til at påvirkningen fra kammerater, lærere, underholdning, videospil og musik vejer tungere.

Tag for eksempel Jokebed, Moses’ mor. Hun levede på en meget vanskelig tid og havde ikke særlig stor indflydelse på hvad der ville ske med hendes søn. Alligevel udnyttede hun de muligheder hun havde for at forme ham. Hun viste modigt sin tro ved at forhindre at Moses blev dræbt. Gud belønnede hende for hendes tro, ikke blot ved at lade Moses overleve, men også ved at styre begivenhederne sådan at Jokebed kunne være amme — og mor — for ham. — 2 Mosebog 1:15, 16; 2:1-10.

Det er tydeligt at Jokebed var med til at forme sin søns personlighed. At Moses trods sine royale forbindelser i Ægypten identificerede sig med hebræerne og deres Gud, vidner om den indflydelse forældrene havde øvet på ham i hans unge år. — Hebræerne 11:24-26.

Som mor har du sandsynligvis bedre muligheder for at påvirke dit barn end Jokebed havde. Udnytter du de få korte år af din søns eller datters barndom til at give barnet bibelsk vejledning som vil være til varig gavn? Eller tillader du at samfundet har den største indflydelse på dit barns udvikling?

[Illustrationer på side 10]

Lad andre i familien hjælpe med det huslige arbejde, afsæt tid til at være alene med din ægtefælle, og lad det åndelige komme først