Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Vi betragter verden

Vi betragter verden

 Vi betragter verden

Ét stort øje

Man har hidtil troet at slangestjernen, der lever dybt nede i mørket på havbunden, ikke havde øjne. Men forskerne kunne ikke forstå hvordan denne slægtning til søstjernen var i stand til at opdage angribere og flygte fra dem. „Nu har forskere fundet ud af årsagen,“ skriver The New York Times. „Hele dens skelet udgør ét stort øje.“ Slangestjernen gør brug af forskellige linser som man mener udgør ét stort, sammensat øje. Desuden kan dens små linser „samle lyset mindst ti gange så effektivt som de mikrolinser der i dag fremstilles i laboratorier,“ hedder det i rapporten. „Det viser hvilke fantastiske materialer naturen kan fremstille, materialer der langt overgår nutidens teknologi,“ siger dr. Joanna Aizenberg, der har ledet forskningen.

 Hårdføre bakterier

Jorden vrimler med liv selv flere kilometer under jordoverfladen, skriver den canadiske avis National Post. „Disse bakterier kan befinde sig så langt under Jordens overflade at det vil tage regnvandet 50.000 år at nå derned,“ siger professor Terry Beveridge fra universitetet i Guelph i Canada. „Der findes intet lys, ingen fotosyntese, ingen komplekse sukkerstoffer eller proteiner de kan leve af.“ Hvordan overlever bakterierne? Ifølge National Post har canadiske og amerikanske forskere opdaget at bakterien Shewanella klæber sig til jernoxid og udsuger „mineralets elektroner for at få fat i den metaboliske energi den skal bruge for at overleve“. Forskere anslår at der lever titusinder af forskellige mikroorganismer dybt nede i undergrunden, men mindre end 10 procent er fuldt identificeret.

Sovesygen vender tilbage

„Forskere har advaret om at sovesygen visse steder i Afrika er vendt tilbage i alarmerende omfang,“ rapporterer British Medical Journal. Pierre Cattand, der arbejder for en forening der bekæmper sovesyge i Afrika, siger: „Tres millioner mennesker er i farezonen, men det er kun fire millioner der overvåges, hvilket resulterer i 45.000 nye tilfælde hvert år. Det anslås at mindst 300.000 til 500.000 i øjeblikket er angrebet af sygdommen.“ Sovesygen, som i 1960’erne ansås for stort set udryddet, overføres til mennesker via tsetsefluen. Der er størst fare for at få sygdommen i Angola, Den Demokratiske Republik Congo og den sydlige del af Sudan, områder der har brug for international hjælp.

Tjekker vender religionen ryggen

Tal udgivet af Tjekkiets Statistik viser at mange tjekker i det forløbne årti har vendt religionen ryggen. I 2001 var der for eksempel kun 2,7 millioner tjekker der bekendte sig til den katolske tro, sammenlignet med 4 millioner i 1991. I løbet af den samme periode har den evangeliske kirke og den husittiske kirke henholdsvis mistet 32 procent og 46 procent af deres medlemmer. Hvad skyldes nedgangen? Kort efter kommunismens fald følte tjekkerne at de frit kunne stå frem som medlemmer af en kirke. Men i dag anfører næsten 60 procent af befolkningen at de er irreligiøse. Tjekkiet, hvorfra den kendte religiøse reformator Jan Hus stammer, er nu blevet et af de mindst religiøse lande i Europa.

Dalende arbejdsmoral

„Femoghalvtreds procent af de adspurgte topledere [i USA] siger at den dalende arbejdsmoral fremover vil have en væsentlig negativ effekt på virksomhedernes arbejdspræstationer,“ skriver bladet The Futurist. Bladet nævner at det kan have flere årsager, deriblandt at børn „har oplevet at selv om deres forældre trofast er forblevet på den samme arbejdsplads, er de alligevel blevet fyret“. Det har medført at mange af dem der er født siden tresserne, betragter arbejde som „et middel til at få det de gerne vil have, nemlig penge, fritid og adspredelser“. Artiklen siger at det er grunden til at „sikkerhed i ansættelsen og en høj løn ikke virker lige så motiverende som før“. To af symptomerne på en dårlig arbejdsmoral er at man kommer for sent og melder sig syg uden grund.

Internet-gravsteder

Det er nu muligt for venner og slægtninge at besøge afdødes gravsteder på internettet, skriver avisen The Japan Times. Computeren viser et billede af gravstenen samt et foto af den afdøde og en kort levnedsskildring. Det er også muligt for de besøgende at skrive en besked på websiden. Af hensyn til buddhisterne kan man med et klik på musen ofre frugt, blomster, røgelsespinde og alkohol ved det virtuelle gravsted. Ifølge direktøren for det firma der har websiden, Tadashi Watanabe, „siger nogle at det er meget praktisk for dem der ikke kan besøge gravstederne så ofte, for eksempel fordi de bor i udlandet“.

Arktisk advarsel

„Hen ved 80 procent af planetens følsomme arktiske område vil i midten af dette århundrede have lidt alvorlig skade hvis ikke den industrielle udvikling i området bremses,“ hedder det i den canadiske avis Globe and Mail. En rapport fra FN’s miljøprogram beskriver den samlede effekt som denne udvikling har på hele det arktiske område. Rapporten siger at hvis den industrielle udvikling fortsætter i samme tempo som fra 1940 til 1990, vil resultaterne blive katastrofale. Det hævdes at skaden også kan brede sig til andre områder eftersom mange arktiske dyr vandrer. Ifølge avisen „er der allerede mellem 10 og 15 procent af Jordens arktiske områder der lider under den industrielle udvikling“.

Øget fedme blandt småbørn

„I løbet af de sidste ti år er antallet af overvægtige børn næsten fordoblet,“ skriver Londonavisen The Times i en kommentar til en nylig offentliggjort rapport i British Medical Journal. „Mere end hvert femte barn under fire år er overvægtigt, og næsten hvert tiende er stærkt overvægtigt.“ Lægen Peter Bundred fra Liverpools universitet siger at mange mødre giver deres småbørn „færdiglavet mad der har et højt fedtindhold“, og at de underholder dem ved at anbringe dem foran fjernsynet. Når børnene kommer i skolealderen, bliver de ofte kørt i skole i stedet for selv at gå, og efter skoletid vil de hellere se fjernsyn end lege udendørs. „For første gang oplever vi en hastig vægtstigning blandt børn i alle aldre,“ siger Peter Bundred.

Informeret samtykke påkrævet

Ti år efter et direktiv udstedt i januar 1991 har det italienske sundhedsministerium gentaget at læger ikke kan give blodtransfusion uden først at have opnået patientens informerede samtykke. I det nye direktiv, dateret den 25. januar 2001 og offentliggjort i Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, hedder det: „Efter at være blevet informeret om at transfusioner af blod eller blodkomponenter og/eller behandling med blodderivater ikke er uden risiko, skal patienten i forvejen skriftligt acceptere eller afslå en sådan behandling.“

Vold mod vordende mødre

„Det er nu dokumenteret at en vordende mor og hendes ufødte barn er udsat for større skader fra en voldelig ægtemand eller samlever end fra de sygdomme man screener for under graviditeten,“ hedder det i Londonavisen The Independent. „En undersøgelse af vold i hjemmet i Storbritannien foretaget af Royal College of Obstetricians . . . har vist at en tredjedel af overgrebene først var begyndt da kvinderne blev gravide. Mere og mere tyder på at mændene bliver voldelige fordi de er jaloux på det ufødte barn.“ „Vi blev chokerede da vi så de britiske tal,“ siger professor James Drife fra Royal College of Obstetricians. En lignende undersøgelse i USA har vist at hvert femte dødsfald blandt amerikanske gravide skyldes overgreb, som dermed er „den største dødsårsag blandt gravide amerikanske kvinder“.