Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Fra vore læsere

Fra vore læsere

 Fra vore læsere

Vand Temaartiklerne „Vand — Vil der være nok?“ var meget oplysende. (22. juni 2001) Jeg lagde dog mærke til at I skrev at „produktionen af et ton stål kan sluge 280 tons vand“. Det må være en fejl. Som vandkonsulent ved jeg at nogle indiske stålværker kun forbruger 20 til 23 tons vand.

N.K.K., Indien

„Vågn op!“ svarer: De 280 tons vand der blev nævnt, er den mængde der i alt, på forskellige måder, kan indgå i produktionen af et ton stål. Læseren har ret i at ikke hele denne mængde bliver ’slugt’ eller ’forbrugt’, som vi misvisende skrev. Størstedelen af det vand der indgår i processen, kan genbruges. Vi beklager at vi har givet anledning til misforståelsen.

Dalmatins bibeloversættelse Da jeg læste artiklen „Dalmatins oversættelse — sjælden, men ikke glemt“ (22. juni 2001), undrede det mig at der på side 15 stod: „Formodentlig oversatte han [Dalmatin] fra grundsprogene, men holdt sig nær til Martin Luthers tyske oversættelse af den latinske Vulgata.“ Jeg troede at Luther oversatte fra Bibelens grundsprog.

R.S., Tyskland

„Vågn op!“ svarer: Artiklen skulle ikke forstås sådan at Luther udelukkende brugte „Vulgata“ da han oversatte De Hebraiske Skrifter. Selv om ingen kender alle enkeltheder angående Luthers tyske oversættelse, er det almindeligt anerkendt at „Vulgata“ var en af de kilder Luther brugte for at forstå teksterne på originalsproget. Luther har uden tvivl også benyttet sig af andre kilder der var tilgængelige på den tid, eksempelvis den græske oversættelse kendt som „Septuaginta“.

Navajo Jeg vil gerne sige tak for den opmuntrende og dejlige artikel „Guds navn forandrede mit liv“ (8. juli 2001), fortalt af navajokvinden Sandy Yazzie Tsosie. Hendes beretning bevægede mig dybt, og jeg kunne ikke lade være med at fælde en tåre. At læse om alt det hun måtte igennem for at finde kærlighed og lykke, og om hvordan hun overvandt sin depression, gav mig håb. Jeg forstår nu hvor højt Jehova elsker os alle.

A.S., USA

En ubeskrivelig tragedie Jeg troede at visse ting kun skete på film. Derfor blev jeg chokeret over at læse beretningen „Hvordan vi kom igennem en tragedie“. (22. juli 2001) Så snart jeg havde læst den, rettede jeg en bøn til Jehova og bad ham om at støtte Jonathan, Oscar og Oscars bedsteforældre. Sådanne tragiske oplevelser bevæger os til helhjertet at gøre Jehovas vilje inden vi bliver berørt af „tid og tilfælde“. — Prædikeren 9:11.

E.P., Italien

Da jeg havde læst om den rædselsvækkende, tragiske hændelse som ramte Theresa og hendes familie, var jeg rystet i mit inderste. Jeg ønsker virkelig at hendes familie skal vide at jeg også ser frem til at give Theresa et stort knus i den nye verden Gud har lovet.

L.T., Italien

I seks år har jeg holdt mig tilbage fra at blive døbt. Jeg havde svært ved at beslutte mig til at gøre visse forandringer. Men beretningen om Theresa fik mig til at tænke dybere over tingene. Jeg kom til den konklusion at jeg ikke kan leve uden Jehova, så jeg bad en inderlig bøn til ham. Selv om familiens oplevelse var tragisk, hjalp det mig at læse om det.

M.L., Tjekkiet

Det overraskede mig at et af Jehovas Vidner kunne blive offer for så alvorlig en forbrydelse, men artiklen fik mig til at forstå at Jehova ikke beskytter os mirakuløst. Man kan ikke vide om man selv bliver ramt af en tragedie, men når jeg tænker på den stærke tro Theresas familie viste i denne situation, er jeg fast besluttet på at holde ud, uanset hvilke prøvelser der måtte komme.

S.O., Japan