Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Sikkerhed på arbejdspladsen — også dit ansvar

Sikkerhed på arbejdspladsen — også dit ansvar

Sikkerhed på arbejdspladsen — også dit ansvar

TRODS love og regler om miljø og sikkerhed på arbejdspladsen sker det betænkeligt ofte at folk kommer til skade eller mister livet under arbejdet. Det er tydeligt at sikkerhed ikke kun er et spørgsmål om lovgivning. Arbejdsgivere og ansatte må tage medansvar for deres egen og andres sikkerhed.

Derfor bør alle på en arbejdsplads jævnligt vurdere deres arbejdsmiljø og rutiner grundigt. Har du for eksempel kontrolleret om sikkerheden på din arbejdsplads er helt i orden? Arbejder du med giftige stoffer? Er du i så fald forsvarligt beskyttet? Er du konstant stresset? Siger du ja til at arbejde længere end tilladt eller på tidspunkter hvor det er ulovligt?

Svarene kan sige meget om sikkerheden på din arbejdsplads.

Vær opmærksom på faremomenter

At det er risikabelt at binde an med et alt for krævende arbejdsskema, fremgår blandt andet af en undersøgelse blandt 3,6 millioner ansatte i 37.200 firmaer. Professor Lawson Savery fra Curtin University i Australien har gransket resultaterne og sammen med en forsker offentliggjort dem i rapporten „Long Hours at Work: Are They Dangerous and Do People Consent to Them?“ (Lang arbejdsdag: Er det farligt, og går folk med til det?) Svaret på begge spørgsmål var bekræftende.

Trætte medarbejdere er mindre effektive og laver flere fejl. Den australske avis The Sun-Herald citerer professor Savery for følgende: „Mange firmaer har fremkaldt arbejdsnarkomani og har bevidst ansat og belønnet arbejdsnarkomaner.“ Følgerne kan være katastrofale. Det mest markante eksempel er nok transportbranchen, hvor chauffører bliver opfordret og måske ligefrem tvunget til at køre i mange timer uden pause, selv om det er ulovligt i flere lande.

En anden risikofaktor er rod og snavs. Løse og uisolerede ledninger samt værktøj efterladt på gulvet forårsager ofte ulykker, i nogle tilfælde med dødelig udgang. Det samme gælder det at ignorere sikkerhedsforskrifter ved brug af værktøj og maskiner. Også spildte væsker er årsag til kvæstelser og død, især hvis der er tale om giftige substanser. Desuden er mange arbejdere kommet til skade ved at glide på våde eller fedtede gulve. Derfor kan man sige at arbejdsmiljøets hovedregel er: Hold rent, og hold orden.

Men mange fristes til at se stort på sikkerheden. Bladet Monthly Labor Review skriver: „Arbejdspresset får nogle til at mene at de er nødt til at tage let på noget hvis de skal være så produktive som forlangt.“ Det kan få nogle til at tænke at der jo aldrig er sket noget når de har tilsidesat en bestemt sikkerhedsforskrift. En erfaren driftsleder har derfor sagt: „Noget af det værste der kan ske på arbejdspladsen, er at man tilsidesætter sikkerhedsregler og slipper godt fra det!“ Grunden er at det fører til overdreven selvtillid og skødesløshed og dermed flere ulykker.

Eksplosionen på kernekraftværket Tjernobyl i Ukraine i 1986 kaldes ofte „historiens værste kernekraftulykke“. Hvad gik der galt? En rapport beretter om „et veritabelt synderegister over uforsvarlige driftsmetoder“ og „rutinemæssig tilsidesættelse af sikkerhedsforskrifter“.

Arbejdsgivere og arbejdstagere bør samarbejde om at forudse mulige risici. Et klogt ordsprog i Bibelen lyder: „Den kloge ser ulykken og skjuler sig.“ (Ordsprogene 22:3) Ja, den fornuftige har øje for potentielt farlige situationer og tænker på hvordan han kan beskytte sig selv og andre.

En arbejdsgiver der tænker på sikkerheden, gavner både sig selv og sine ansatte. Da et firma fik forbedret indeklimaet, blev medarbejderne mere produktive og væsentligt mere tilfredse. Sygefraværet dalede også. Eksemplet viser at tanke for andres velbefindende ikke alene gavner arbejdsklimaet for ansatte og arbejdsgivere, men ligefrem kan være rentabelt.

Som nævnt i foregående artikel har volden fundet vej ind på arbejdspladserne. Hvordan kan man gardere sig?

Hvad man kan gøre

Nu og da har selv mindre sammenstød på arbejdspladsen udviklet sig til grov chikane. Harvard Business Review giver følgende alvorlige påmindelse: „Når man skal dæmme op for vold på arbejdspladsen, må man være opmærksom på at de der handler aggressivt i mindre skala, ofte fortsætter med at gøre det i større omfang.“

Hvis en kvinde ikke ønsker at mandlige kolleger lægger an på hende, bør hun ikke være udfordrende, hverken i den måde hun klæder sig på, eller den måde hun taler og opfører sig på. Ellers kan hun give det indtryk at hun er løs på tråden. Det er sket at kvinder der ubevidst har tiltrukket sig nærgående opmærksomhed, er kommet i alvorlige vanskeligheder. De har oplevet at mænd er begyndt at lure på dem, og det er endt med voldtægt og endda mord. Det er derfor vigtigt at være bevidst om hvordan ens tøj og adfærd påvirker andre. Følg Bibelens råd: ’Smyk jer i velordnet klædning, med fordringsløshed og et sundt sind.— 1 Timoteus 2:9.

Monthly Labor Review gør opmærksom på en anden risiko: „Der er stigende bekymring over at ansatte arbejder alene om aftenen på afsidesliggende steder.“ Det er derfor værd at overveje om faren ikke er uacceptabelt stor hvis man skal arbejde alene om aftenen. Er lønnen virkelig risikoen værd?

Det er også vigtigt at overveje hvordan vi reagerer på irriterende eller aggressiv adfærd hos stressede kolleger. Hvordan afdramatiserer man en tilspidset situation? Et ordsprog i Bibelen lyder: „Et mildt svar afvender forbitrelse, men et sårende ord vækker vrede.“ (Ordsprogene 15:1) Ja, venlighed og respekt virker afvæbnende og forebygger konflikter.

I dagens hektiske arbejdsmiljø er irritation og aggression hverdagskost. En kollega der overfuser én, giver måske blot sin ophobede stress og frustration luft og mener måske ikke noget personligt med det. Det kan være at man blot befinder sig det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Derfor er det vigtigt at man reagerer rigtigt, for det kan enten virke forsonende eller tilspidse situationen.

Måske bunder problemet i reelle meningsforskelle. I så fald kan man have gavn af følgende råd i bogen Resolving Conflicts at Work: „Når vi befinder os i en konflikt, . . . giver vi som regel ikke udtryk for hvad vi oprigtigt mener.“ Hvad kan problemet skyldes? Bogen fortsætter: „Vores konflikter har evnen til at forvirre og hypnotisere os, og vi bilder os ind at en konfrontation er uundgåelig.“

Hvad kan man gøre ved det? LYT! Bogen bringer følgende iagttagelse: „Hvis vi lytter opmærksomt til dem vi er uenige med . . ., kan vi frigøre os for trangen til konfrontation og i stedet søge efter en løsning.“ Dette gode råd kan forebygge at uenigheder og misforståelser udvikler sig til større sammenstød.

Sikkerhed er stort set et spørgsmål om at bruge sin sunde fornuft. Det vil blandt andet sige at man samvittighedsfuldt følger de gældende sikkerhedsforskrifter. På den måde kan man i høj grad være med til at gøre arbejdsmiljøet sikkert.

Hele vores holdning til arbejde og fritid og til livet i det hele taget kan få betydning for hvilket arbejdet vi vælger, og for vores holdning til sikkerhed på arbejdspladsen. Den følgende artikel kan hjælpe os til at træffe kloge afgørelser på dette område.

[Illustration på side 5]

Tør spildt olie grundigt op

[Illustration på side 7]

Et mildt svar kan tage brodden af en spændt situation