Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Risikofaktorer på arbejdspladsen

Risikofaktorer på arbejdspladsen

Risikofaktorer på arbejdspladsen

„Der omkommer flere på arbejdspladsen end på vejene.“ Denne overskrift står med iøjnefaldende typer øverst på en plakat som uddeles af WorkCover, en sikkerhedsorganisation i den australske delstat New South Wales.

DØDSULYKKER er naturligvis kun en del af problemet. Hvert år kommer millioner alvorligt til skade i forbindelse med deres arbejde, og nogle får varige mén. Mange andre dør for tidligt som følge af arbejdsbetinget stress, eller fordi de har været udsat for påvirkning fra farlige stoffer.

Eftersom arbejdsrelaterede dødsfald og alvorlige ulykker forekommer i næsten alle brancher, er der god grund til at spørge: Er mit arbejdsmiljø i orden? Hvilke situationer kan bringe mit liv og helbred i fare?

Når der arbejdes under højtryk

Ansatte føler tit at de bliver presset ekstremt hårdt til at være produktive. I Japan blev udtrykket karoshi — „dødsfald som følge af overanstrengelse“ — første gang brugt da de efterladte begyndte at rejse krav om erstatning. Ifølge en undersøgelse der blev foretaget for nogle år siden, frygtede 40 procent af de japanske kontoransatte at dø af overanstrengelse. En advokat med speciale i sådanne sager anslog at der årligt var „mindst 30.000 ofre for karoshi i Japan“.

Ifølge Japans politi tyder meget på at arbejdsproblemer er en væsentlig årsag til den stigende selvmordshyppighed i aldersgruppen 50-59 år. Bogen The Violence-Prone Workplace (Den voldsprægede arbejdsplads) oplyser at en domstol har tillagt en arbejdsgiver skylden for at en ansat begik selvmord på grund af arbejdsrelaterede bekymringer.

Den australske avis The Canberra Times skriver at ’amerikanerne har overhalet japanerne og nu har verdens længste arbejdsdag’. Det er årsagen til at aviserne under overskrifter som „Lang arbejdsdag slider folk ihjel“ beretter om udmattede transportarbejdere, reddere, piloter, byggearbejdere og folk med natarbejde der omkommer under arbejdet.

Efterhånden som mange firmaer omstrukturerer og skærer ned for at sikre deres overskud, presses de ansatte til at øge deres produktivitet. The British Medical Journal skriver at nedskæringer har en skadelig indflydelse på de ansattes helbred.

Vold på arbejdspladsen

Overanstrengte og stressede medarbejdere er ikke kun til fare for sig selv. En britisk undersøgelse har vist at mange kontorfolk en stor del af dagen har et anspændt forhold til deres kolleger, og at konflikterne ofte fremkalder voldelige reaktioner.

„På de amerikanske arbejdspladser sker der cirka 15 mord om ugen,“ skriver bladet Business Week. Tidsskriftet Harvard Business Review tilføjer: „Ingen direktør bryder sig om at tale om vold på arbejdspladsen. Men faktum er at der hvert år er hundreder af ansatte som overfalder eller endda myrder deres kolleger.“

Mange bliver udsat for vold fra klienter eller kunder. En australsk rapport om kriminologi oplyser at nogle læger af frygt for overfald aldrig aflægger hjemmebesøg alene. Politifolk og skolelærere udgør også en risikogruppe.

Desuden bliver mange psykisk forulempet på arbejdspladsen, og dette anerkendes af Den Internationale Arbejdsorganisation under FN som psykisk vold. Mobning er en udbredt form for psykisk vold.

Professor Robert L. Veninga fra University of Minnesota udtaler at „stress og de deraf følgende sygdomme påvirker ansatte i næsten alle dele af verden“. Han bemærker at „det centrale problem ifølge FN’s Internationale Arbejdsorganisations årsrapport for 1993 er stress fremkaldt af upersonlige, ustabile og i mange tilfælde fjendtlige arbejdsmiljøer“.

Spørgsmålet er derfor hvad arbejdsgivere og ansatte kan gøre for at skabe et godt arbejdsmiljø. Det vil den følgende artikel komme ind på.