Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvem er ærkeengelen Mikael?

Hvem er ærkeengelen Mikael?

 Hvad siger Bibelen?

Hvem er ærkeengelen Mikael?

IFØLGE Bibelen findes der millioner af engle i den himmelske åndeverden. (Daniel 7:9, 10; Åbenbaringen 5:11) Fra først til sidst, i hundredvis af gange, omtaler Bibelen de engle som er forblevet loyale mod Gud. Men kun to af disse åndeskabninger er omtalt ved navn i Bibelen. Den ene er Gabriel, som i løbet af en periode på 600 år personligt overbragte budskaber fra Gud til tre forskellige personer. (Daniel 9:20-22; Lukas 1:8-19, 26-28) Den anden er engelen Mikael.

Mikael er tydeligvis en fremtrædende engel. I Daniels Bog siges der for eksempel at han bekæmper dæmoner til fordel for Guds folk. (Daniel 10:13; 12:1) I Judas’ inspirerede brev skildres Mikael som Satans modpart i en uoverensstemmelse vedrørende Moses’ legeme. (Judas 9) Åbenbaringens Bog fortæller at Mikael kæmper mod Satan og hans dæmoner og kaster dem ud af himmelen. (Åbenbaringen 12:7-9) Bibelen omtaler ingen andre engle der har så stor en magt og myndighed over Guds fjender. Det er derfor ikke overraskende at Mikael i Bibelen bliver omtalt som „ærkeengelen“, hvor forstavelsen „ærke-“ betyder „øverste“ eller „over-“.

Striden om Mikaels identitet

Jødedommen, islam og kristenhedens trossamfund har indbyrdes modstridende opfattelser angående engle. Nogle af deres beskrivelser er uklare. The Anchor Bible Dictionary siger for eksempel: „Muligvis findes der en enkelt overordnet engel og/eller en lille gruppe af ærkeengle (sædvanligvis fire eller syv).“ Ifølge The Imperial Bible-Dictionary er Mikael „navnet på et overmenneskeligt væsen om hvem der i almindelighed har været to modstridende opfattelser; enten er han Herren Jesus Kristus, Guds søn, eller også er han en af de såkaldte syv ærkeengle“.

Ifølge den jødiske overlevering er de syv ærkeengle Gabriel, Mikael, Rafael, Raguel, Remiel, Sarakael og Uriel. I islam tror man på fire ærkeengle, nemlig Djibrîl (Gabriel), Mikhail (Mikael), Azrâ’îl og Israfîl. Også katolicismen  har fire ærkeengle: Gabriel, Mikael, Rafael og Uriel. Men hvad siger Bibelen? Er der flere ærkeengle?

Bibelens svar

Bibelen omtaler ikke andre ærkeengle end Mikael. Den bruger heller ikke betegnelsen „ærkeengel“ i flertal. Bibelen omtaler Mikael som ærkeengelen og lader på den måde forstå at han er den eneste der bærer den titel. Det er derfor rimeligt at konkludere at Jehova Gud har overdraget den fulde myndighed over alle sine andre engle til én, og kun én, af sine himmelske skabninger.

Bortset fra Skaberen selv er der kun én trofast person i Bibelen om hvem det siges at han har engle underlagt sig — og det er Jesus Kristus. (Mattæus 13:41; 16:27; 24:31) Apostelen Paulus omtalte specifikt „Herren Jesu åbenbarelse fra himmelen med sine mægtige engle“. (2 Thessaloniker 1:7) Og Peter beskrev den opstandne Jesus med ordene: „Han er ved Guds højre hånd, for han tog bort til himmelen, og engle og myndigheder og magter blev underlagt ham.“ — 1 Peter 3:22.

Bibelen indeholder ingen udtalelser som kategorisk fastslår at ærkeengelen Mikael er identisk med Jesus, men der er et skriftsted som forbinder Jesus med en ærkeengels myndighed. I sit første brev til thessalonikerne profeterede Paulus: „Herren selv vil stige ned fra himmelen med et kommandoråb, med en ærkeengels røst og med Guds trompet, og de som er døde i samhørighed med Kristus skal opstå først.“ (1 Thessaloniker 4:16) I dette skriftsted omtales Jesus som om han allerede har fået myndighed som Guds messianske konge, men han taler med „en ærkeengels røst“. Læg også mærke til at han har magt til at oprejse døde.

Mens Jesus var på jorden som menneske, oprejste han flere fra de døde. I den forbindelse gjorde han også brug af kommandoråb. Da han i byen Nain oprejste en enkes søn, sagde han for eksempel: „Unge mand, jeg siger dig: Stå op!“ (Lukas 7:14, 15) Senere, da Jesus oprejste sin ven Lazarus, „råbte han med høj røst: ’Lazarus, kom ud!’“. (Johannes 11:43) Men ved disse lejligheder var der tale om et fuldkomment menneskes stemme.

Efter sin egen opstandelse blev Jesus ophøjet til „en højere stilling“ som åndeskabning i himmelen. (Filipperne 2:9) Nu da han ikke længere er et menneske, har han en ærkeengels røst. Så da Guds trompet kaldte ’dem som er døde i samhørighed med Kristus’ frem til en himmelsk opstandelse, skete det med „et kommandoråb“ fra Jesus, og denne gang var det „med en ærkeengels røst“. Det er rimeligt at konkludere at kun en ærkeengel kan råbe „med en ærkeengels røst“.

Det er rigtigt at der findes andre engle af høj rang, som for eksempel serafer og keruber. (1 Mosebog 3:24; Esajas 6:2) Men Bibelen peger på den opstandne Jesus Kristus som engelen over alle andre engle — ærkeengelen Mikael.