Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Fra vore læsere

Fra vore læsere

 Fra vore læsere

Fængsler Mange tak for jeres artikler der behandlede emnet: „Kan fængsler forbedre de indsatte?“ (8. maj 2001) Jeg sad 14 år i fængsel. Under mit ophold fik jeg kontakt med Jehovas Vidner, og vi begyndte at læse Bibelen sammen. Efter min løsladelse fortsatte jeg mit studium af Bibelen, og kort tid efter blev jeg døbt. Indsatte forbedrer sig når de lærer at respektere Bibelens principper. De kan — ligesom jeg — være taknemmelige for al den tid Jehovas Vidner bruger på at hjælpe dem der sidder i fængsel.

R.S., USA

For tiden sidder jeg i et fængsel hvor Jehovas Vidner har fået tilladelse til at komme og undervise i Bibelen. Deres undervisningsprogram har vist sig at være meget effektivt. Én af de indsatte er blevet døbt, og flere andre er i gang med at læse Bibelen. Uanset hvor vi er, er det dejligt at tjene Jehova.

J.A.M., USA

Her i Japan er det somme tider svært at få en bibelsk samtale med folk. Det var derfor opmuntrende at læse om brødre der sætter deres lid til Jehova og studerer Bibelen med fanger. Jeg er glad for at I fortæller os om disse brødres flittige indsats. Vi lever i de sidste dage og må derfor mere end nogen sinde styrke vores forhold til Jehova.

K.D., Japan

Jeg sidder i fængsel på ottende år og har med egne øjne set at formålet med fængsler er slået fejl. Jeres bibelundervisningsarbejde er derimod en succes. Som indsat vil jeg gerne udtrykke min store taknemmelighed mod Jehovas Vidner for den kærlighed de viser os der er kommet på kant med loven og som prøver at rette os og blive bedre mennesker.

R.J., USA

Da jeg modtog dette blad, spekulerede jeg på hvem det mon henvendte sig til. Samme aften ringede min mor og fortalte at hun var blevet overfaldet, og at hendes bil var blevet stjålet. På min arbejdsplads faldt jeg i snak med mine kolleger om kriminalitet og fængsler, og i det samme kom jeg i tanker om bladet i mit arbejdsskab. Artiklerne ramte plet. Dagen efter delte jeg nogle eksemplarer ud til mine kolleger og forærede også min mor et blad. Artiklerne lever virkelig op til bladets formål der netop er at ’gå bag om nutidens begivenheder og pege på deres egentlige betydning’.

R.S., USA

Første gang jeg hørte om Jehovas Vidner, var gennem min cellekammerat. Jeg er virkelig glad for at læse at Jehovas Vidner har mod på at komme inden for fængselsmurene for at hjælpe mennesker som mig til at finde Jehova før det er for sent. Hvor er det godt at Jehovas Vidner på denne måde viser kærlighed i handling.

M.N., USA

De af os der har fået til opgave at forkynde i fængsler, har stor gavn af at læse sådanne artikler fordi de viser at Bibelen kan hjælpe indsatte til at foretage en forandring i sindet og hjertet. Artiklerne hjælper også de indsatte til at forstå den rolle vi spiller i forbindelse med at lære dem at gøre Guds vilje. Eksemplerne på side 10 viser klart hvorfor vi ikke skal blande os i fangernes juridiske problemer, men hellere undervise dem i Bibelen og prøve at nå deres hjerte.

A.I., Rumænien

Safari Jeg er 13 år, og jeg kunne rigtig godt lide at læse artiklen „På safari i Ghana“. (8. maj 2001) Jeg elsker at læse om dyr. Bliv endelig ved med at udgive bladene.

J.W., USA