Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Indsats anerkendes i Moskva

Indsats anerkendes i Moskva

 Indsats anerkendes i Moskva

I 1988 blev en sag indbragt for den civile ret i Golovinskij-distriktet i Moskva med krav om at der blev udstedt forbud mod Jehovas Vidners virksomhed. Det kunne derfor synes paradoksalt at Jehovas Vidner for nylig modtog en anerkendelse fra den lokale ledelse i Golovinskijs distriktsadministration.

Hvorfor modtog Jehovas Vidner en anerkendelse fra nogle myndighedspersoner i Moskva, mens andre ville have dem forbudt i byen? En kort oversigt over Jehovas Vidners virksomhed i området giver svaret.

Jehovas Vidner i Moskva

Midt i 1950’erne var Moskva en af de få hovedstæder i verden hvor der ikke fandtes et eneste Jehovas vidne. Hvad var grunden? At Jehovas Vidner i Moskva var blevet deporteret ligesom tusinder af andre i Sovjetunionen. Hvor blev de deporteret til? De fleste til arbejdslejre i Sibirien.

I årene derefter begyndte nogle få moskovitter at studere Bibelen ved hjælp af Jehovas Vidners publikationer, som på det tidspunkt var forbudt i Rusland. I midten af 1970’erne mødtes de få der var blevet Jehovas Vidner, til bibelstudium i Murat Sjakirovs lejlighed i Moskva. I 1980’erne lykkedes det flere i denne lille gruppe at gøre mange andre interesserede i at studere Bibelen.

Da forbudet mod Jehovas Vidners virksomhed i Sovjetunionen blev hævet i marts 1991, kunne en stor menighed af Jehovas Vidner begynde  at virke frit i Moskva. Tusinder var interesserede i at vide hvorfor Jehovas Vidner var blevet forfulgt, og i at lære Bibelen nærmere at kende. Da man i august 1991 skulle afholde et stævne i Kiev i Ukraine, var der over 2000 fra Moskva som rejste de næsten 900 kilometer for at overvære det. Mange af dem var blandt de 1843 der blev døbt ved den lejlighed.

Da der i 1993 blev afholdt et stort internationalt stævne for Jehovas Vidner på Moskvas Lokomotiv-stadion, var der 23.743 fra over 30 lande til stede. Antallet af menigheder i Moskvaområdet var i slutningen af dette år steget til 21. I dag, otte år senere, er der 104 menigheder i samme område.

I juni og juli i år har 18.292 overværet de fire områdestævner der blev afholdt for Jehovas Vidner i Moskva, og 546 blev døbt. Den formidable vækst i antallet af dem der slutter sig til Jehovas Vidner, har fået ledere i den russisk-ortodokse kirke til at søge at påvirke myndighederne i byen til at forbyde deres virksomhed.

I begyndelsen af 1998 blev den retssag som havde til formål at forbyde Jehovas Vidner, forelagt retten i Golovinskij. Den 23. februar 2001 afsagde dommeren den kendelse at Jehovas Vidner ikke var skyldige i de anklager der var blevet rettet imod dem. Da anklageren appellerede sagen til en højere retsinstans i Moskva, blev den sendt tilbage til den oprindelige domstol til ny behandling.

I betragtning af at nogle gerne vil have Jehovas Vidner forbudt, kan man spørge om hvad der ligger bag den anerkendelse af Jehovas Vidner som lokale embedsmænd i Golovinskij-distriktet har udtalt.

Har relation til en ny mødesal

I december 1998 købte Jehovas Vidner en stor toetages ejendom som stødte op til Mikhalkovskij-parken. Bygningen havde tidligere været et kulturcenter. For nogen tid siden begyndte håndværkere blandt Jehovas Vidner at sætte bygningen i stand. Den rummer nu fem rigssale, eller mødelokaler, for 22 menigheder af Jehovas Vidner.

Den 15. april i år anmodede en kvindelig medarbejder i Golovinskij-distriktets ledelse Jehovas Vidner om at samle papir og andet affald i Mikhalkovskij-parken den 21. april. I Rusland er det almindeligt  at beboerne i deres egen bebyggelse deltager i den kommunale „forårsrengøring“ af parker og hovedveje. Den 17. april holdt Vidnerne et møde for at planlægge arbejdet, og det blev anslået at der var brug for omkring 700 frivillige.

Hvordan arbejdet blev udført

Da Vidnerne den 18. april meddelte den pågældende afdeling i Golovinskij-distriktet hvor mange river og andre redskaber der ville blive brug for, havde afdelingen svært ved at tro at 700 ville melde sig. Men da repræsentanter for afdelingen ankom til parken den 21. april, klokken 9.30, var der allerede kommet hundreder af frivillige, men der var kun 200 haveredskaber til deres rådighed. I løbet af nogen tid fik man fat i yderligere 200 river. De som ingen redskaber havde, samlede affaldet med hænderne og kom det i plasticsække. Der var oven i købet nogle der havde langskaftede gummistøvler med og en båd som de skulle bruge til rensning af dammen.

Repræsentanterne for byens administration var forbløffede over det de så. De bemærkede at Vidnerne arbejdede som om de ryddede op i deres egen have, og at alt foregik med højt humør. I alt deltog omkring et tusind Jehovas Vidner i oprydningen i Mikhalkovskij-parken, og over 250 tons affald blev fjernet. Beboerne i området sagde at det var meget længe siden de havde set parken så ren.

Som allerede nævnt var de kommunale myndigheder imponerede over arbejdet, og de påskønnede indsatsen. I et officielt brev til Jehovas Vidner hed det: „Golovinskijs Distriktsadministration under Moskvas Nordlige Administrative Region takker Jehovas Vidners  religiøse samfund for deres deltagelse i oprydningen og rengøringen af Mikhalkovskij-parken.“ Et andet brev gav udtryk for en lignende påskønnelse og sluttede: „Denne uselviske indsats for at udføre dette nødvendige arbejde vil være til gavn og glæde for alle parkens besøgende.“

Skønt Jehovas Vidner naturligvis er glade for at holde områderne omkring deres mødesale og ejendomme pæne og ryddelige — og for at deltage i projekter som det her beskrevne — er deres hovedopgave i dag at forkynde den gode nyhed om Guds rige, den regering der vil indføre paradisiske forhold på hele jorden. (Mattæus 24:14) Mens de frivillige var i færd med at rydde op i Mikhalkovskij-parken, kunne man høre nogle af dem bemærke at dette var en god træning til arbejdet efter Harmagedon, når hele jorden skal gøres til et paradis. — Åbenbaringen 16:14, 16.

Ja, alle som elsker Bibelens budskab, ser frem til den dag da hele jorden vil være en smuk, parklignende have, sådan som det var Guds hensigt da han skabte det første menneskepar. — 1 Mosebog 1:28; 2:8, 9, 15; Åbenbaringen 21:3, 4.

[Illustration på side 15]

En sammenkomst for dem som mødtes i Murat Sjakirovs lejlighed midt i halvfjerdserne

[Illustrationer på side 16]

Ved fire stævner i Moskva i år var der i alt 18.292 til stede

[Illustrationer på side 17]

Dette tidligere kulturcenter er blevet istandsat og rummer nu fem rigssale

[Illustrationer på side 18]

Der blev fjernet over 250 tons affald