Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Vi betragter verden

Vi betragter verden

 Vi betragter verden

Verdens værste dræbere

„Globalt set er sygdomme forårsaget af vira, bakterier og parasitter stadig den hyppigste dødsårsag,“ skriver den tyske avis Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Hvert år smittes flere hundrede millioner med enten aids, malaria eller tuberkulose, og disse tre sygdomme koster alene næsten 10 millioner menneskeliv årligt. Avisen skriver: „Midt i det tyvende århundrede var mange eksperter overbevist om at infektionssygdomme i løbet af kort tid ville have udspillet deres rolle. Men som udbruddet af aids, kogalskab og senest mund- og klovsyge kun alt for tydeligt har vist, er truslen fra smitsomme mikroorganismer [stadig] en sørgelig kendsgerning. . . . Vidt forskellige steder i verden er yderst farlige vira og bakterier fuldstændig uventet dukket op.“ Naturligvis er det mikroorganismerne der fremkalder sygdommene, men spredningen skyldes i mange tilfælde folks adfærd.

Tyveri af religiøse genstande

„Trods strammere lovgivning er tyveri og smugling af religiøse genstande i Europa ikke dalet,“ skriver den franske katolske avis La Croix. Tyvekosterne omfatter krucifikser, møbler, inventar af guld og sølv, skulpturer, malerier og endog altre. Ifølge den internationale museumssammenslutning er der i de senere år blevet stjålet 30-40.000 effekter i Tjekkiet og over 88.000 i Italien. Også Frankrig er med sine 87 domkirker stærkt plaget af tyverier. Mellem 1907 og 1996 blev der stjålet cirka 2000 genstande af historisk værdi fra religiøse institutioner i Frankrig, og mindre end 10 procent er blevet bragt til veje igen. Det er svært at forebygge tyveri, ikke mindst fordi der er let adgang til kirkerne, som i regelen er utilstrækkeligt sikrede.

London trues af grundvandet

I London „bores der huller hvorfra man vil pumpe det vand bort som truer med at oversvømme [byen] nedefra,“ skriver ugeskriftet The Economist. Grundvandsspejlet befinder sig nu 40 meter under jorden på Trafalgar Square. I begyndelsen af det 20. århundrede, da industrien indvandt mange millioner liter vand, blev det målt til at ligge godt 90 meter under pladsen. Det stiger med 3 meter om året og truer undergrundsbanerne, de nedgravede kabler og talrige bygningsfundamenter. Man regner med at skulle bore 50 huller. „Det britiske miljøagentur anslår at der for tiden pumpes omkring [50 millioner liter] vand op fra Londons undergrund hver dag,“ skriver bladet. Men mængden skal fordobles inden for ti år hvis situationen skal stabiliseres.

’Alligevel ikke noget særligt’

„Vi er blevet ydmyget som aldrig før,“ erklærer bladet New Scientist. „Vi lykønsker os selv med den betydningsfulde præstation at vi har kortlagt menneskets genom [arvemasse], men det samme materiale fortæller at vi, når alt kommer til alt, ikke er noget særligt. Det viser sig at vi kun har fem gange så mange gener som en bakterie, en tredjedel flere end en orm og cirka dobbelt så mange som en flue.“ Tilmed „ligner rundt regnet 40 procent af vore gener rundorms gener, 60 procent ligner bananfluers gener, og 90 procent ligner generne hos mus“. Bladet skriver desuden at kendskabet til menneskets genom giver grund til at omdefinere begrebet race. To personer der ligner hinanden og tilhører samme race, kan genetisk set være mere forskellige end to personer fra vidt forskellige etniske grupper. Som Luigi Cavalli-Sforza fra Stanford University siger: „Personer af samme race afviger så meget indbyrdes at det er tåbeligt at tale om raceforskelle — eller i det hele taget at tale om flere racer.“

Pornografi — en indbringende branche

„Pornografi er en større forretning end professionel [amerikansk] fodbold, basketball og baseball tilsammen. Amerikanerne bruger årligt flere penge på pornografi end på biografbilletter, faktisk mere end på al anden optræden tilsammen,“ oplyser The New  York Times Magazine. „Den amerikanske pornobranches årlige omsætning vurderes til mellem 10 og 14 milliarder dollars [80 til 110 milliarder kroner] når man medregner tv-kanaler, selvvalgte film på kabel- og satellit-tv, websteder, hotel-tv, telefonsex, seksuelle hjælpemidler og . . . tryksager.“ Artiklen tilføjer: „Med en omsætning på 10 milliarder dollars er pornografi ikke længere en niche i den populære underholdning, som for eksempel Broadways teaterverden med en omsætning på 600 millioner dollars — pornografi er den populære underholdning.“ Det belyses af at Hollywood sidste år producerede 400 film, mens pornobranchen fremstillede 11.000 videofilm. Men kun få amerikanere vil indrømme at de ser pornofilm. Som bladet siger: „There’s no business like porn business [der er ingen branche som pornobranchen],“ og fortsætter: „Pornografiske forevisninger er dem som ingen overværer, men som mærkværdigvis aldrig bliver ’taget af plakaten’.“

Vatikanet skruer ned

„Vatikanets radiostation er gået med til at reducere aktiviteten som reaktion på frygten for at stationens kraftige antenner udsender skadelig stråling,“ skriver tidsskriftet New Scientist. Sendetiden på mellembølge vil blive halveret og sendestyrken sænket. Vatikanet transmitterer dagligt til hele kloden på 60 sprog og på mange frekvenser. Stationens 33 antenner blev for 50 år siden rejst i et dengang tyndt befolket område uden for Rom. I dag bor der cirka 100.000 i nærheden, og det frygtes at de kraftige radiosignaler er årsag til nogle lokale tilfælde af leukæmi. Stationen har ingen oversøiske relæstationer til at forstærke signalerne. Da Italien i 1998 indførte nye grænser for radiostråling, henstillede man til Vatikanet at dets radiostation mindskede sendestyrken. Vatikanet hævder at strålingen er uskadelig, og at Italien må respektere pavestatens selvstændighed, men har besluttet at mindske sendestyrken som „en velvillig gestus“, skriver New Scientist.

Vandværksvand kontra flaskevand

„Vand på flaske er så populært at der i hele verden sammenlagt produceres over 700 mærker,“ skriver The New York Times. Men „i mange tilfælde er emballagen den eneste forskel på det dyre flaskevand og vandværksvandet“. Som Verdensnaturfonden har påpeget, „er vand på flaske ikke nødvendigvis renere og sundere end vandværksvand i mange lande, men er op til 1000 gange så dyrt“. Det er ikke blot billigere at bruge vandet i hanen; det skåner også miljøet. Hvert år bruges der 1,5 millioner tons plastic til mineralvandsflasker, og „giftige kemikalier udledt under fremstilling og renovation kan afgive gasser der påvirker klimaet“. Ifølge dr. Biksham Gujja, der leder Verdensnaturfondens ferskvandsprogram, „er der i Europa og USA flere regulativer vedrørende vandværksvand end for flaskevand“.

Oldtidens Alexandria kortlagt

Efter fem års udgravning og undersøisk opmåling er oldtidens Alexandria nu kortlagt i sin helhed. Kortet viser hvor faraonernes paladser, havneanlæggene og templerne lå. Den franske arkæolog Franck Goddio og hans hold anvendte tegninger baseret på meldinger fra dykkere samt elektroniske opmålinger af undervandsruinerne. Resultaterne var overraskende. „Kort efter de første elektroniske opmålinger af havnen blev vi klar over at Alexandrias oldtidskvarterers topografi afveg komplet fra det man hidtil var gået ud fra,“ siger Franck Goddio.

„Tror De på engle?“

Det spørgsmål stillede man flere end 500 indbyggere i den canadiske provins Quebec, og 66 procent svarede bekræftende. Avisen Le Journal de Montréal citerer en forsker for at troen på overnaturlige væsener ikke blot skyldes katolicismen, men også en stærk buddhistisk påvirkning i Quebec. I betragtning heraf undrer det sociologen Martin Geoffroy at kun en tredjedel mente at der findes en djævel. Han udtaler: „Det foruroligende er at man stirrer sig blind på det positive. Vi tror at der findes engle, men ikke en djævel. Vi vil ikke vide af det negative.“