Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Guds navn udløser en strid

Guds navn udløser en strid

 Guds navn udløser en strid

AF VÅGN OP!-SKRIBENT I HOLLAND

OVERSÆTTERNE af en ny udgave af Bibelen på hollandsk har udløst en strid blandt både teologer og lægfolk. Hvorfor? Det skyldes deres beslutning om at gengive Guds navn med Heer (Herren).

I december 1998, blot få uger efter at man havde udsendt en prøveoversættelse, iværksatte en gruppe kvinder fra den protestantiske organisation Kerk en Wereld (Kirken og Verden) en brevkampagne. Hvorfor det? De opfattede ordet „Herren“ som „alt for maskulint“. Snart sluttede andre katolske og protestantiske grupper sig til protestkampagnen. I februar 1999 udtalte tre videnskabsfolk sig til støtte for blot at translitterere Guds navn med de fire hebraiske bogstaver JHWH. Kort efter mødtes forskere, oversættere og teologer i Amsterdam for at drøfte spørgsmålet. Ved konferencens afslutning blev alle deltagere indbudt til at stemme om hvilken gengivelse de foretrak.

Under overskriften „For Guds skyld, ingen strid om Guds navn“ skrev avisen Nieuwsblad van het Noorden om udfaldet: „HERREN får kun syv stemmer. Men de fleste alternativer får ikke meget højere stemmetal: Navnet (1), den Eneste (3), den Barmhjertige (6), den Unavngivne (7), den Levende (10) og den Evige (15). Og vinderen er . . . JHWH!“ Den 15. marts besluttede komitéen der fører tilsyn med den nye bibeloversættelse, at gengive Guds navn med HEER (HERREN) skrevet med kapitæler.

Den verserende diskussion viser dog at forskerne, trods uenigheden om den bedste gengivelse af Guds navn på hollandsk, er enige om at Gud har et egennavn. På hebraisk består navnet af fire bogstaver, nemlig יהוה, eller JHWH. Hvordan har andre ældre og nyere oversættelser af Bibelen på hollandsk gengivet JHWH?

En hollænder ved navn Nicolaas Goetzee udgav i 1762 en folioudgave af Staten-oversættelsen af Bibelen. Heri stod der på titelbladet: „Af vægtige og velkendte grunde har vi også ladet Guds mindeværdige navn JEHOVA stå uoversat.“ Også andre kendte hollandske teologer — som for eksempel professorerne Nicolaas Beets og Petrus Augustus de Genestet — har brugt navnet Jehova.

Det er interessant i denne forbindelse at Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter * konsekvent bruger navnet Jehova. Tillægget til Ny Verden-Oversættelsen på hollandsk oplyser at den „stadig bruger formen ’Jehova’ fordi den gennem flere hundrede år er blevet indarbejdet i sprogbrugen. Desuden bibeholder den . . . de fire bogstaver i Guds navn, JHWH“. Derved har Ny Verden-Oversættelsen hjulpet millioner af læsere til at lære sandheden om Guds navn at kende.

[Fodnote]

^ par. 8 Udgivet af Jehovas Vidner.