Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Vi betragter verden

Vi betragter verden

 Vi betragter verden

„Sneklimaanlæg“

Den japanske avis Asahi Evening News oplyser at man er gået i gang med at bruge sne som en ny energikilde om sommeren. Byen Bibai på Japans nordligste ø Hokkaido har korte, varme somre og masser af sne om vinteren. I stedet for at fjerne sneen opbevarer man den i depoter. Om sommeren „lader man luft cirkulere i et stort, snefyldt kølehus inden den sendes videre som nedkølet luft i stil med den der bruges i køleskabe,“ skriver avisen. Den nedkølede luft bruges til at sænke temperaturen i bygninger med „sneklimaanlæg“. De snefyldte kølehuse har desuden en høj luftfugtighed, der bevirker at støvpartikler og lugte absorberes sådan at luften bliver renere.

Dødelig lægemiddelresistent tb

„Dødelig multiresistent tuberkulose, en sygdom på fremmarch, kan udslette hele familier,“ oplyser Johannesburgavisen The Star. „I de næste få år vil sygdommen overstige antallet af tilfælde af almindelig tuberkulose“ i Sydafrika. Ifølge The South African National Tuberculosis Association kan tb-patienter udvikle multiresistent tuberkulose hvis de holder for tidligt op med at tage deres medicin, eller hvis de ikke tager den regelmæssigt. Den farligere lægemiddelresistente tuberkulose kan da overføres til personer som aldrig har haft tb. Behandlingen af den multiresistente tb er 20 gange dyrere end behandlingen af den normale tb og mindre effektiv — halvdelen af patienterne med multiresistent tb dør. Rapporten siger at Sydafrikas tuberkulosekrise „er ved at komme ud af kontrol til trods for at tb-behandlingen er gratis“. To tredjedele af befolkningen har inaktiv tuberkulose som let kan aktiveres af hiv-viruset.

Farlige 49-årige

’Tag jer i agt for dem på 49!’ skriver den japanske avis Asahi Shimbun advarende. Ingen anden aldersgruppe i Japan tæller så mange mænd der bliver arresteret for mord og mordforsøg. De 49-årige rangerer også højt på listen over dem der udsætter andre for fysisk overlast. De næstfarligste er de 47-årige, efterfulgt af de 48-årige og 45-årige. Hvorfor lige netop mænd sidst i fyrrerne? Ifølge en psykiater i Tokyo er det fordi mange mænd der nærmer sig de halvtreds, står ved en skillevej i deres liv. Han siger: „Børnene flytter hjemmefra, der opstår problemer i ægteskabet, og de er nødt til at tage sig af deres aldrende forældre. De er i en fase hvor evnen til at styre deres impulser er svækket, og nogle handler efter en pludselig indskydelse selv når de kan se at det indebærer en fare.“ Ifølge avisen er boliglån, udgifter i forbindelse med børnenes uddannelse, arbejdspres og frygten for at blive arbejdsløs også noget der fremkalder stress hos mænd sidst i fyrrerne.

Hukommelsestab og teknologi

Ifølge Londonavisen The Sunday Times er nogle læger i Japan, USA og Storbritannien begyndt at give computerteknologi, som for eksempel elektroniske planlægningskalendere og navigationssystemer til biler, skylden for alvorligt hukommelsestab hos unge voksne. Disse læger hævder at brugen af moderne tekniske hjælpemidler gør at hjernen bliver dårligere i stand til at løse problemer, med det resultat at arbejdere, inklusive folk i tyverne og trediverne, ikke kan huske navne, beskeder eller aftaler. David Cantor, der er direktør for Psychological Services Institute i Atlanta, Georgia i USA, siger: „Mange eksperter mener at en overflod af informationer gør det svært for nogle at tage ny viden til sig . . . Folk glemmer oplysninger fordi de har været alt for distraherede til helt at tilegne sig dem.“ Dr. Takashi Tsukiyama i Tokyo siger at disse problemer „ikke har noget med alder at gøre, men er forbundet med ens livsstil — for eksempel det ikke at bruge hjernen nok“.

„En alvorlig trussel mod folkesundheden“

Officielle statistikker viser at selvmord er den ottende hyppigste dødsårsag blandt amerikanerne. I USA sker der årligt mere end 30.000 selvmord og over 650.000 selvmordsforsøg. Reuters Bureau oplyser at hver gang der begås to mord, forekommer der mere end tre selvmord.  Både offentlige og private grupper omtaler selvmord som „en alvorlig trussel mod folkesundheden“. USA’s medicinaldirektør, David Satcher, siger: „Kun de færreste vil i deres levetid undgå at blive berørt af de tragiske følger af selvmord.“ Nogle af de faktorer der er forbundet med selvmord, er „depression, en følelse af håbløshed og afmagt samt alkohol- og stofmisbrug,“ oplyser Reuters Bureau.

Uvidenhed om Bibelen

I USA har der traditionelt stået stor respekt om Bibelen, men ifølge en nylig undersøgelse herfra siger kun 16 procent af dem der kalder sig kristne, at de læser i Bibelen hver dag. En anden undersøgelse offentliggjort i avisen The Sun Herald i Mississippi, USA, viser at kun 2 ud af 10 vidste hvem der havde holdt Bjergprædikenen. De adspurgte var desuden kun i stand til at citere tre eller fire af De Ti Bud.

Grapejuice og lægemidler

Indtagelse af lægemidler sammen med grapejuice kan øge „risikoen for bivirkninger og, i nogle få tilfælde, [forårsage] alvorlige reaktioner,“ hedder det i nyhedsbrevet UC Berkeley Wellness Letter. Det drejer sig hovedsagelig om nogle kolesterolnedsættende lægemidler, blodtrykssænkende medikamenter der kaldes calcium-blokkere og visse beroligende midler. Interessant nok er det dog ikke alle der reagerer negativt på blandingen af lægemidler og grapejuice, og det er heller ikke al grapejuice der giver problemer. „Hvis man tager medicin og plejer at drikke grapejuice, er det en god idé at spørge på apoteket om der kan være en risiko forbundet med det,“ siges der i nyhedsbrevet.

Hukommelse som en elefant?

Forskere der arbejder i Amboseli National Park i Kenya, har opdaget at en elefantfloks overlevelse i høj grad afhænger af den ældste hunelefants hukommelse. Tidsskriftet Science News oplyser: „De ældste i elefantmatriarkaterne, hunelefanter der er mindst 55 år gamle, har vist sig at være langt bedre til at skelne mellem venner og fremmede end . . . de 35-årige.“ Ved at huske såkaldte kontaktkald, eller lavfrekvente rumlelyde, kan de gamle hunelefanter identificere fremmede kaldesignaler og genne flokken sammen så den står i forsvarsposition. Tidsskriftet skriver at „en hunelefant typisk kan genkende omkring 100 andre elefanter på deres kald“. Så når en krybskytte dræber en gammel hunelefant, går der et væld af værdifulde oplysninger tabt som kunne have været til gavn for hele flokken.

Den førende dødsårsag

„Alkohol dræber årligt 55.000 unge,“ meddeles det i den franske avis Le Figaro. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er alkohol den førende dødsårsag blandt europæiske mænd mellem 15 og 29 år og en medvirkende faktor ved 25 procent af alle dødsfald. Disse 25 procent omfatter dødsfald som følge af „beruselse, trafikulykker, selvmord og mord,“ skriver avisen. Situationen er særlig slem i visse østeuropæiske lande, hvor „en tredjedel af alle unge mænd vil dø i løbet af kort tid på grund af et overdrevent alkoholforbrug“. Ved en konference i Stockholm rettede WHO’s generaldirektør, Gro Harlem Brundtland, en stærk kritik mod alkoholproducenternes aggressive markedsføring, som gør det stadig vanskeligere for unge at få „et ligevægtigt og sundt forhold til alkohol“.

Lykken er . . .

„Nøglen til et tilfredsstillende liv afhænger ikke af en stor bankkonto. Faktisk er penge, magt og popularitet det der mindst af alt vil kunne gøre én lykkelig,“ viser nye forskningsresultater inden for psykologi. Kennon Sheldon fra University of Missouri-Columbia i USA siger: „Mange af reklamerne i de vestlige kulturer vil have os til at tro at vi skal være smukke, populære og rige. Det forøger måske nok omsætningen, men de der falder for reklamernes budskaber, er ikke de lykkeligste mennesker i verden.“ Ifølge Londonavisen The Independent viser en undersøgelse foretaget blandt 700 college-elever at „selvværd“ og „et godt forhold til andre“ havde størst betydning for deres lykke. Penge kom på sidstepladsen som en forudsætning for lykke. Avisen skriver: „Devisen: ’De der tror at man ikke kan købe sig til lykke, kender ikke de rigtige butikker,’ er blevet modsagt.“